Drobečková navigace

Úvodní stránka > Škola > Dokumenty > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

ŠVP_Šumavské Hoštice_mateřská škola_od 1.9.2017.pdf

ŠVP_Šumavské Hoštice_školní družina.pdf

1_ŠVP_Šumavské_Hoštice_1.9.2016_s Dodatekem č.1 od 1. 9. 2017.pdf

 

Dodatek č.1 k ŠVP_10.Tělesná výchova_od 1. 9. 2017.pdf

2_Učební plán pro 1.st..pdf

3_Učební plán pro 2.st..pdf

4_ ŠVP_učební plány 1.st..zip

5_Učební plány_2.st.zip

 

6__Průřezová_témata_součást_1.pdf

 

 

Opatření_Standardy_2013_příloha1_úvod.pdf

Opatření_Standardy_2013_příloha2_ČJL.pdf

Opatření_Standardy_2013_příloha3_M.pdf

Opatření_Standardy_2013_příloha4_AJ.pdf

Opatření_Standardy_2013_příloha6_NJ.pdf 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

6.

7.

8.

9.

Z toho disponibilní

Celkem

obor

Celkem

oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

4

4

4

4+1

1

17

 

 

 

35

Anglický jazyk

3

3

3

3

 

12

Další cizí jazyk (Německý jazyk)

0

0

3

3

6

 6

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

4+1

1

17

17

Informační a komunikační technologie

Informatika

2

2

1

0

1+2+1

5

  5

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

2

 

8

 

12

Výchova k občanství

1

1

1

1

 

4

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

2

2

 

 

6

8

 

 

28

Chemie

0

0

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

8

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

 

4

 

 

10

Výtvarná výchova

2

2

1

1

 

6

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

1

1

0

 

3

 

 

11

Tělesná výchova

2

2

2

2

 

8

Člověk a svět práce

1

1

1

1

 

4

  4

Volitelné předměty

 

VP- I

VP- DCJ

VP-ČJ

VP-M

VP-DCJ

 

 

 

Disponibilní časová dotace

vázaná

 

(2)

(3)

(3+2)

10

 

 

volná

(2)

(2)

(2)

(2)

8

 

 

Celková povinná časová dotace

29   

 29

 32

32

(18)

 122

 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 10. Agáta

Zítra: Tereza

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

11.zasedání ZO - 15.10.2019 - pozvánka

Pozvánka-ZO - 11..doc

 

Nový dopravní automobil pro SDH Šumavské Hoštice

Nový dopravní automobil pro JSDH Šumavské Hoštice.pdf

 

Trojboj dětských družstev Mikroregionu - Strunkovice n. Blanicí - 5.9.2019

Mikroregion - Trojboj - 3.ročník.PDF

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Š.Hoštice - 8.10.2019

Oznámení o přerušení dodávky el.en. - 8.10.2019.PDF 

Změna telefonních čísel ZŠ Šumavské Hoštice_od 3.12.2018.pdf

 

Informace pro občany - 2019.PDF

 

Vývoz TKO 2019.PDF

  

MOŽNOST ZAKOUPENÍ POPELNICE - 700,-Kč.              Na tel.724124597

 

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Vystoupení žáků Základní školy a mateřské školy

článek 21.12..doc

sbor.jpg

Projekt EU Peníze školám

EU Peníze školám _ info o projektu[1].pdf

CZECH POINT NA OÚ

Od 1.2.2008 uveden do provozu CZECH POINT na našem OÚ.

Czech POINT.doc

Třídění odpadů-soutěž Jihočeských obcí

Rok 2008. V kategorii obcí do 500 obyvatel jsme obsadili 4.místo.

3.místo

Sběrný dvůr Vimperk

SBĚRNÝ DVŮR VIMPERK.doc

MAPKA.jpg

Návštěvnost stránek

128093