image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Dokumenty > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

6.

7.

8.

9.

Z toho disponibilní

Celkem

obor

Celkem

oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

4

4

4

4+1

1

17

 

 

 

35

Anglický jazyk

3

3

3

3

 

12

Další cizí jazyk (Německý jazyk)

0

0

3

3

6

 6

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

4+1

1

17

17

Informační a komunikační technologie

Informatika

2

2

1

0

1+2+1

5

  5

Člověk a společnost

Dějepis

2

2

2

2

 

8

 

12

Výchova k občanství

1

1

1

1

 

4

Člověk a příroda

Fyzika

2

2

2

2

 

 

6

8

 

 

28

Chemie

0

0

2

2

4

Přírodopis

2

2

2

2

8

Zeměpis

2

2

2

2

8

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

 

4

 

 

10

Výtvarná výchova

2

2

1

1

 

6

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

1

1

0

 

3

 

 

11

Tělesná výchova

2

2

2

2

 

8

Člověk a svět práce

1

1

1

1

 

4

  4

Volitelné předměty

 

VP- I

VP- DCJ

VP-ČJ

VP-M

VP-DCJ

 

 

 

Disponibilní časová dotace

vázaná

 

(2)

(3)

(3+2)

10

 

 

volná

(2)

(2)

(2)

(2)

8

 

 

Celková povinná časová dotace

29   

 29

 32

32

(18)

 122

 122