image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školská rada

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada

 

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada je ustanovena dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

NÁPLŇ ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

Zástupce zřizovatele:

 • Mgr. Petr Fleischmann, Ing. Vladimír Sedlák

Zástupce pedagogických pracovníků:

 • PhDr. Miluše Janoušková, Mgr. Lenka Hanzalová

Zástupce zákonných zástupců žáků:

 • Mgr. Lucie Chvostová, Veronika Vávrová

 

2021/2022

Zápis z ustavující Rady školy - 7.10.2021

 

 

2020/2021

Volby do školské rady a výsledky voleb.pdf

 Z důvodu pandemie byly volby na základě rozhodnutí MŠMT posunuty.

Termín konání voleb: červen 2021.

Seznámení rodičovské veřejnosti s navrženými kandidáty. 

Navrhování kandidátů do 3. 11. 2020.

Stanovení volební komise.

 

 

 

 

Volby do školské rady proběhnou 14. listopadu 2017:

Volby do školské rady

Dne 13. listopadu 2013 proběhnou ve škole volby do školské rady. Počet členů školské rady je 6 (2 jmenovaní zástupci obce, 2 zvolení pedagogičtí pracovníci, 2 zvolení zákonní zástupci žáků). 

Zastupitelstvo obce jmenuje  do školské rady 2 zástupce.

Zákonní zástupci žáků volí 2 zástupce z řad zákonných zástupců do školské rady z navržených kandidátů (kandidáti s kandidaturou musí souhlasit).

Pedagogičtí pracovníci volí 2 zástupce z řad pedagogických pracovníků školy (kandidáti s kandidaturou musí souhlasit).

Seznam kandidátů do školské rady je na vývěsce školy ve vstupní hale školy.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

Volby do školské rady

Dne 15. listopadu 2011 proběhnou ve škole volby do školské rady. Počet členů školské rady je 6 (2 jmenovaní zástupci obce, 2 zvolení pedagogičtí pracovníci, 2 zvolení zákonní zástupci žáků). 

Zastupitelstvo obce jmenovalo 25. 11. 2011 do školské rady 2 zástupce.

Zákonní zástupci žáků volí 2 zástupce z řad zákonných zástupců do školské rady z navržených kandidátů (kandidáti s kandidaturou musí souhlasit).

Pedagogičtí pracovníci volí 2 zástupce z řad pedagogických pracovníků školy (kandidáti s kandidaturou musí souhlasit).

Seznam kandidátů do školské rady je na vývěsce školy ve vstupní hale školy.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

Volby proběhnou 15.11.2011 v budově školy od 16.00 do 18.00 hodin.

Kandidátní listina (zákonní zástupci)

Jméno a příjmení kandidáta          Bydliště

1.    Iveta Lahovcová                     Žárovná

2.    Marie Hubáčková                   Šumavské Hoštice

3.    Hana Šimandlová                   Šumavské Hoštice

4.    Vladimíra Gottwaldová            Buk

5.    Martin Hubáček                     Šumavské Hoštice

6.    Pavla Půbalová                       Šumavské Hoštice

7.    Václava Vincíková                 Škarez

8.    Andrea Půbalová                    Šumavské Hoštice

9.    Hana Rodová                         Lažiště

10.  Dana Fleišmannová                Šumavské Hoštice

11.  Ivana Fleischmannová             Šumavské Hošti

Kandidátní listina - pedagogové

Jméno a příjmení kandidáta                       Bydliště

 1. Eva Vaníčková                                    Vlachovo Březí

2. Barbora Samková                                Vimperk