image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Aktuality MŠ

AKTUALITY

28.2.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

Pracovní listy pro předškoláky budeme předávat rodičům - vždy ve středu (buď v MŠ nebo na e-mail)

 

27.2.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ: Vláda ČR omezila s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních a mateřských škol, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Rozvrh distančních hodin uveřejním v neděli. Materiály k distanční výuce uveřejňuji průběžně.

OŠETŘOVNÉ: rodiče získají informace o ošetřovném na  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení.

Petra Vaňková

27. 2. 2021

Informace pro strávníky školní jídelny

Od pondělí 1. 3. 2021 se na dobu tří týdnů přerušuje provoz školní jídelny. 

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny v pondělí 1. března po osmé hodině. 

Petra Vaňková

 

 

26. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

Informace o možném uzavření ZŠ a MŠ a o přechodu na distanční výuku pro 1. a 2. ročníky a pro předškoláky budu zpracovávat po rozhodnutí vlády v návaznosti na jednání poslanecké sněmovny. Petra Vaňková

27. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

Provoz MŠ bude ve stejném režimu jako dosud.

V ZŠ je povolena osobní přítomnost pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. 1. a 2. ročník se budou učit podle rozvrhu od 7.55 do 11.25 hodin. Škola bude otevřena v 7:50 pro žáky 2. ročníku, v 7.55 hodin pro žáky 1. ročníku.

Provoz školní družiny je zajištěn od 11.25 do 14.35 hodin.

Žáci 3. – 9. ročníku budou mít distanční výuku podle rozvrhu hodin, který zveřejním. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí zveřejním o víkendu.

Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci však mají možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte paní vedoucí školní jídelny.

Naše škola má k dispozici zápůjční fond notebooků. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

 

7. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

přerušení provozu v době vánočních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_vánoční prázdniny.pdf

 

13. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

Opatření vlády ČR od 14. 10. 2020

Provoz v naší MŠ zatím nebude omezen, ani přerušen. 

8. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Co bude platit od 12. 10. 2020 v naší škole

 - zatím bude výuka probíhat na 1. stupni bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat ŠD bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat MŠ bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

výuka na 2. stupni ZŠ bude probíhat v režimu střídání ročníků po týdnech: podrobnější informace zveřejním 9. 10. 2020 (zákonní zástupci budou informováni třídními učiteli)

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 rozhodnutím MZd a MŠMT nebude výuka v ZŠ (ani distanční). 29. 10. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 a ve dnech 29. 10.  a 30. 10. 2020 bude provoz MŠ zajištěn podle zájmu zákonných zástupců o provoz MŠ (k případnému přerušení provozu MŠ dojde, když počet zájemců klesne pod stanovený limit daný zřizovatelem, nebo v souvislosti s epidemiologickou situací).

Petra Vaňková

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Vážení rodiče,
od 10. 9. 2020 jsou ve všech společných prostorách v celé ČR povinné roušky.
Toto opatření se týká také škol.
Roušky jsou povinné na chodbách, ve společných prostorách školy, na toaletách, v jídelně (při jídle žák roušku odkládá do sáčku/krabičky)....
Opatření se zatím netýká výuky a pobytu v učebnách, tam mohou žáci roušku odložit (doporučujeme do sáčku/krabičky).

Prosíme tedy, vybavte své děti do školy rouškou. Vhodné je, aby vaše děti měly roušku náhradní a účastníci školní družiny aby byli vybaveni další rouškou pro čas, který budou trávit v ŠD.

Zákaz ve školách se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Mgr. Petra Vaňková

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra zdravotnictví; více informací zatím na webu: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-pribylo-rekordnich-1164-potvrzenych-pripadu-covidu-za-den-118992#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=q5olKSiWi28-202009091026&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra školství; více informací zatím na webu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rousky-se-vraci-do-skol-ve-tridach-je-ale-zaci-nosit-nemusi-rekl-plaga-119022

 

 8.9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro veřejnost od ministerstva zdravotnictví

Metodika nařizování karantény ve školách od 7. 9. 2020

Metodika

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních04_09_2020.pdf

 

30. 8. 2020

Informace pro rodiče dětí a žáků 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Při vstupu do školy
Při vstupu do školy základní, mateřské mají děti/žáci možnost použít dezinfekci. Roušky nejsou zatím nezbytné.  Není třeba donést  prohlášení o bezinfekčnosti. Děti/žáci budou mít k dispozici roušku v sáčku nebo v krabičce v šatní skříňce.

Děti/žáci se převléknou a přezují v šatně a bez zbytečného odkladu jdou do školy/své třídy.

Rodičům dětí, kteří doprovázejí své dítě do šatny mateřské školy doporučujeme, aby v šatně používali roušku a aby v šatně byli s dětmi nejvíce tři rodiče/doprovod. 
V průběhu dne budou zaměstnanci školy dbát na důkladnou hygienu, děti/žáci si často budou mýt ruce.
Do základní školy mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy, žáci školy a v první den doprovod žáků prvních tříd nebo nově zapsaných žáků. Druhý den po domluvě s třídní učitelkou pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku v době, kdy už jsou žáci ostatních ročníků v učebnách, nejdříve v 7.55.

Do šatny mateřské školy je doprovod dítěte - vstup povolen - prosíme o dodržování základních hygienických pravidel.
Ostatním je VSTUP DO BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZAKÁZÁN!
V budově školy

Děti/žáci budou poučeni o chování, o školním řádu, o bezpečnosti a nově o hygienických opatřeních.
V prostorách školy budou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové ručníky a zajištěn častější úklid prostor.
NEMOCNÝM OSOBÁM JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN! 
Dítě/žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.
Škola má k dispozici kromě dezinfekce a jednorázových ručníků bezdotykový teploměr, roušky a jednorázové rukavice.

Stravování
K dispozici je bezoplachová dezinfekce.
Přesnídávka, oběd, svačina: příbor, jídlo a pití dostane dítě od paní učitelek mateřské školy.
Distanční vzdělávání
Bude probíhat při uzavření školy mimořádným opatřením KHS nebo bude plošně MZd zakázána přítomnost dětí ve škole/ve třídě.
Bude pro předškoláky.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

29. 8. 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy.
Vzhledem k epidemiologické situaci není povolen vstup rodičům a dalším osobám do budovy základní školy. Do šatny mateřské školy doporučuji, aby měli zákonní zástupci/ doprovod dětí roušku.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

  1. a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin. Prvňáky a jejich rodiče přivítáme před školou. V případě nepříznivého počasí v budově školy. Potom půjdou prvňáci i s rodiči (za zachování přísných hygienických pravidel) do své třídy. Prosím rodiče prvňáků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.
  2. b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok, budou informováni o platbách

 

Budova základní školy bude otevřena pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.35 hodin.

Ve škole budou k dispozici dezinfekční prostředky.

 Děti/žáci/zaměstnanci školy se v budově školy pohybují bez roušek. Rouška bude nařízena pouze v případě zavedení protiepidemiologických opatření v souvislosti s vyhlášeným stupněm pohotovosti – tzv. semaforem, případně v případě, že by se náhle zhoršil zdravotní stav dítěte/žáka. Doporučuji zákonným zástupcům, aby své dítě vybavili rouškou. Roušku v sáčku, krabičce si dítě/žák uloží do šatní skříňky.

 Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

 Dětem/žákům/zaměstnancům a případně dalším osobám s podezřením na infekční onemocnění je zakázán vstup do budovy školy. Pokud přijde/přijede žák s podezřením na infekční onemocnění do školy bez doprovodu rodičů (nebo pokud se dítěti/žákovi udělá v průběhu dne špatně, pokud začne mít projevy infekčního onemocnění), bude škola volat zákonným zástupcům, aby si svoje dítě neprodleně vyzvedli.

Dítě/žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.

 Následující dny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

 

Informace pro strávníky od 1. 9. 2020

  1. Cizím strávníkům nebude vydáváno jídlo na talíř, bude vydáváno pouze do jídlonosičů.
  2. Jídlonosiče doneste na stůl před jídelnu ráno do 8 hodin. Jídlonosiče budou v 11.00 hodin připravené k odběru ve vestibulu školní jídelny,
    v 11.15 budou nevyzvednuté jídlonosiče vyneseny ven před budovu na odkládací stůl, spojovací chodba bude uzamčena a vnitřní stůl vydesinfikován –
    z důvodu nástupu žáků do prostor spojovací chodby a školní jídelny.

Doporučujeme bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

Za kvalitu oběda ručíme po dobu výdeje stravy a při konzumaci bezprostředně po nandání oběda do jídlonosičů.

  1. Žáci, kteří mají přihlášený oběd, budou navštěvovat školní jídelnu ve skupinách podle toho, jak jsou spojeni při vyučování. Jídla budou vydávána podle přísných hygienických opatření. Hygienická opatření jsou povinni dodržovat i strávníci. O hygienických pravidlech budou děti/žáci poučeni 1. září třídními učiteli.

 

Doporučujeme bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

 Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro rodiče dětí

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září  pro děti mateřské školy a pro žáky 1. - 9. ročníku. Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 15.45 hodin.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin.

b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok

Další informace budou postupně zveřejňovány. 

Mgr. Petra Vaňková

 

29. 6. 2020

Poděkování

Konec školního roku se kvapem přiblížil …
Druhé pololetí bylo sice ovlivněno nouzovým stavem a přerušením výuky na školách, nic ale nebránilo distanční výuce, či námi bohatě nabízeným specifickým konzultačním hodinám…. tím i potvrzení úspěšnosti žáků.
V tuto chvíli je vhodné zamyslet se a poděkovat.
Vynikající práci odvedli učitelé ZŠ i MŠ, kteří dokážou děti a žáky zaujmout, naučit i usměrnit. Přispěli i k vytváření dobrých třídních kolektivů, kde se snad nikdo necítil odstrčený. Vychovatelé vytvořili v družině místo velké zábavy i účinné relaxace. A velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci organizovali nad rámec svých pracovních povinností mnoho zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.
Poděkování za práci patří také kuchařkám školní jídelny, které se starají o bříška nejen dětí a žáků, ale připravují obědy také pro zaměstnance naší školy, ale i pro veřejnost.
Je třeba poděkovat i panu školníkovi. Všichni jistě víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde jsou děti a žáci. Ocenění za udržování čistého školního prostředí patří obětavým uklízečkám. Děkuji také naší přesné paní účetní.
Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup zřizovatele k naší škole. Není to automatická záležitost každé obce. Pomoc PPP České Budějovice v oblasti primární prevence je naprosto nepostradatelná. Na pomoc našim dětem/žákům se zaměřuje PPP Prachatice a SPC Prachatice, České Budějovice. Se žáky s vadami řeči spolupracují logopedi. Velmi dobrá spolupráce je i se státní policií a požárním záchranným sborem. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Domu dětí Vimperk, Prachatice, Základní uměleckou školou Vimperk, Vlachovo Březí a sportovními oddíly. Všechny tyto organizace pozitivně ovlivňují chování dětí/žáků, což škole velice pomáhá.
Velké poděkování samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je velmi dobrá a dětem svědčí. Děkuji všem rodičů za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření.
Poděkování patří také žákům…zejména za aktivity při distanční výuce. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle.
Ještě jednou děkuji všem učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a všem dalším zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.
Děkuji úplně všem za přízeň, kterou jste mně celý rok vyjadřovali. Dobře se mi s dětmi, žáky a kolegy pracovalo, vždycky jsem se do školy těšila. Jsem si vědoma toho, jak krásnou práci mám. Je to také  díky vám všem. A za to vám moc děkuji. Přeji vám, abyste si užili prázdniny, dovolenou, hodně sluníčka a v září se těším na shledanou.
Deváťákům přeji, aby se jim dařilo v dalším životě. 
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

18. 6. 2020 

Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_hlavní prázdniny.pdf

 

18. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020_2021.pdf

13. 5. 2020 

Školné MŠ za měsíc duben 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. dubna – 30. dubna na 0 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc květen, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

6. května 2020

Informace pro zákonné zástupce o možném provozu MŠ od 25. 5. 2020

čestné_prohlášení.pdf

Informace_pro_zákonné_zástupce_dětí_MŠ.pdf

 

 

8. dubna 2020

Zápis do mateřské školy - pozor ZMĚNY

podrobné informace najdete v dokumentu Zápis do mateřské školy - pozor změna (pod tímto textem)

Zápis do MŠ pro školní rok 2020 ZMĚNY.docx.pdf

od 4. 5. 2020 do 13. 5. 2020 května, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

evidencni_list_ms.docx

čestné prohlášení.docx

Desatero pro rodiče-1.pdf

 

1.4.2020

Zápis do mateřské školy 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020_2021.pdf

dne 13. 5. 2020; od 15 do 16 hodin v budově mateřské školy

(POKUD NEBUDE V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM V ČR ROZHODNUTO JINAK)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

evidencni_list_ms.docx

Desatero pro rodiče-1.pdf

 

1. 4. 2020

Školné MŠ za měsíc březen 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. března – 18. března na 182 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

28. 3. 2020

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,
i když současná situace pro nikoho z nás není jednoduchá, doufám, že v dohledné době skončí a my se opět budeme moci všichni vrátit k normálnímu životu. Do té doby vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví a trpělivost. Vážím si vaší náročné a záslužné práce. Děkuji za to, že ji vykonáváte s velkým nasazením a zodpovědně. Pěkný sváteční den...  Petra Vaňková

27.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

30. 30. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

02. 04. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

17.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

18.-20.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

24.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

26.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

Přerušení provozu MŠ od 19. 3. 2020 do odvolání 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_19.3.2020 do odvolání.pdf

Zápis do 1. ročníku 3. 4. 2020 se ruší. Náhradní termín bude stanoven po zrušení opatření vlády.

 

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nerozhodne jinak. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.

V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov),
telefonní číslo +420736514379.
                                              Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

Výsledky přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019-20_na vývěsku.pdf

 

Rozhodnutí_organizační volno MŠ_18.4.2019.pdf

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019_2020.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_1.2.2019.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_29.a30.10.2018.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno ZŠaMŠ 9.10.2018.pdf

 

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2017_2018.pdf

 

Organizační volno ZŠ a MŠ 30.4.2018.pdf

 

 

Organizační volno pro děti MŠ 29. 3. 2018:

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_29.3.2018.pdf

 

Zápis do školy_do 1. ročníku_informační schůzka pro zákonné zástupce_pro školní rok_2018_2019.pdf

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků a účastníků školní družiny Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Začátek školního roku je 4. 9. 2017. Vyučování 4. 9. 2017 začíná v 7.55 hodin pro 1. – 9. ročník.
Vyučování pro žáky 1. ročníku končí 4. 9. 2017 cca v 9.30, prvňáky si odvádějí domů zákonní zástupci.
Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku končí 4. 9. 2017 v 11.25.
Školní družina 4. 9. 2017 nemá dle Vnitřního řádu provoz. V případě zájmu o ŠD vyplní zákonní zástupci dětí
1. ročníku zápisní lístky do ŠD první školní den 4. 9. 2017 a odevzdají paní vychovatelce hned 4. 9. 2017. Děti
2. – 5. ročníku dostanou zápisní lístky do ŠD v rámci třídnických hodin 4. 9. 2017. V případě zájmu o ŠD
od 5. 9. 2017 donesou děti vyplněné zápisní lístky (na obou stranách, všechny údaje, včetně odchodů ze ŠD). Děti budou do ŠD přijímány v případě vyššího zájmu podle kritérií daných Vnitřním řádem (přednostně děti z 1. ročníku, ze spádových obcí – kdy je odchod ze ŠD vázán odjezdem autobusu ve 14.50).

Vyučování v ZŠ od 5. 9. 2017 je podle rozvrhu hodin (včetně odpoledního vyučování). Rozvrh hodin dostanou žáci
4. 9. 2017.
Provoz ŠD je od 5. 9. 2017 ve školním roce 2017/2018 od 11. 35 hodin do 14. 35 hodin.

Provoz v MŠ je od 4. 9. 2017 bez omezení.

Pořídit dětem zámek k šatní skříňce (+ náhradní klíč) – průměr očka musí být 6 milimetrů (jinak není záruka, že se do skříňky nedostane neoprávněná osoba)

V souvislosti s rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny oznamuji následující

Strava pro děti MŠ Šumavské Hoštice je zajištěna od prvního dne školního roku 2017/2018, to je od 4. 9. 2017. Objednávky stravy a odhlášení stravy prostřednictvím paní učitelek mateřské školy.

Strava pro žáky ZŠ Šumavské Hoštice bude zajištěna v kuchyni ZŠ TGM Vimperk od druhého týdne školního roku 2017/2018, to je od 11. 9. 2017. Jídla pro žáky budeme vydávat v kulturním domě v Šumavských Hošticích. Dohled nad žáky bude zajištěn pedagogickými pracovníky.
Od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 se z provozních důvodů nevaří.

Objednávky stravy a platbu za stravu zajistí zákonní zástupci sami nebo prostřednictvím svých dětí u paní Fleischmannové, vedoucí školní jídelny. Stravu od 11. 9. 2017 je nutné objednat i zaplatit v termínu od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 (paní Fleischmannová, telefon 725090071; pevná linka do školní kuchyně a jídelny není zatím funkční). Na objednávky a odhlašování jinou formou nebude brán zřetel. Objednávka stravy pro žáky na měsíc září od 11. 9. do 30. 9. 2017 musí být tedy realizována u paní Fleischmannové a zároveň zaplacena předem, nejpozději v pátek 8. 9. 2017 do 8 hodin. V případě, že žák nebude mít přihlášenou a zaplacenou stravu do 8. 9. 2017 do 8.00 hodin, tak v pondělí 11. 9. 2017 nebude mít oběd.

Odhlašování stravy je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin. V případě, že tomu tak nebude, bude účtována platba na oběd, který nebyl včas odhlášen.

Přihlašování stravy (např. po nemoci atd.) je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin.

Jídla se v průběhu měsíce září nebudou vařit pro cizí strávníky.

Jídla nebudou v průběhu měsíce září vydávána do obědníků. Vydávána budou pouze na talíř.

Ceník jídel v době od 4. 9. 2017, respektive od 11. 9. 2017 – po dobu, než bude v provozu kuchyň a jídelna v Šumavských Hošticích:

Ceník jídel

ZŠ – 1. stupeň

ZŠ – 2. stupeň

ZŠ – 2. st. starší 15 let

28 + 31 (30 + 33)

23 Kč

25 Kč

26 Kč

Objednávání a odhlašování stravy: paní Fleischmannová - telefon 725 090 071.

V týdnu od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 dejte svým dětem větší svačiny.

Pitný režim ve škole po dobu rekonstrukce kuchyně nebude zajištěn.

Podobný režim bude ještě pravděpodobně i v dalším období. Termín upřesním.

Podrobné informace o stravování dostanou zákonní zástupci, naši žáci a účastníci školní družiny první školní den, to je 4. 9. 2017, v písemné podobě.

Vaňková, ředitelka

 

 

Oznámení o přerušení provozu mš v době hlavních prázdnin 2015_2016.pdf

Výše úplaty za předškolní vzdělávání_v době hlavních prázdnin_2015_2016.pdf

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

24. června 2014 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Dětem přeji hodně úspěchů ve škole a všem krásné vzpomínky na školu mateřskou.

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

Výsledky přijímání dětí do MŠ

Seznam přijatých_nepřijatých do mš podle počtu bodů_na vývěsku.pdf

 

Organizační volno a další organizační změny v provozu

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v.pdf

Rozhodnutí ředitele školy_na web_16.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_12.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_2.7. 2014.pdf

 

Zápis do mateřské školy

Termín zápisu do MŠ.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky.pdf

25. června 2013 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Pasování předškoláků na školáky

Milé děti, ať se vám ve škole líbí! Mgr. Petra Vaňková

IMG_7661.JPG

IMG_7663.JPG

IMG_7665.JPG

IMG_7668.JPG

IMG_7671.JPG

IMG_7673.JPG

IMG_7675.JPG

Škola volá! 
Opět se blíží chvíle, kdy naši předškoláci vyrazí po boku svých rodičů do první třídy. Proto je budeme "pasovat na školáky". Přijďte si spolu s námi užít jejich velkou chvilku 25. 6. v 15 hodin.

Seznam přijatých dětí do MŠ 2013_14.pdf

Maminky, máme Vás rády

Odpoledne plné pohody a radosti ve čtvrtek 24. 5. 2012 pro své maminky, ke dni matek, připravily děti z mateřské školy v Šumavských Hošticích, pod vedením paní vedoucí učitelky Aleny Interholzové a paní učitelky Jany Korytarové.

Kytičky básní postupně předávaly svým maminkám všechny děti bez rozdílu věku. Roztomilé byly pokusy nejmenších s trochou nejistoty před početným publikem. S jistotou a půvabem své básničky přednesly starší děti. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk, úsměv na tvářích a slzy radosti a štěstí v očích všech diváků.

Pohlazením na duši bylo taneční vystoupení, ve kterém děti předvedly radost z pohybu s hudbou. Také říkadla s pohybem měla zasloužený úspěch.

Kouzelná byla dramatizace veršované pohádky o „ČERVENÉ KARKULCE‘‘. Pohybem, gesty, hlasem vyjádřily děj pohádky. Ukázaly, že jsou schopné, pod správným vedením, zapamatovat si delší text. Jednotlivá vystoupení vhodně propojily písničky s doprovodem kytary paní učitelky Jany Korytarové.

Se slovy „ Máme vás rády, maminky‘‘ předaly svým maminkám dárek a kytičku, jako poděkování za jejich péči a lásku.

Byly to krásné prožité chvíle, které se jen stěží dají vyjádřit slovy. Velký dík dětem, ale i učitelkám za jejich citlivý přístup, trpělivost, se kterou program s dětmi připravily. Anna Turková

Děti připravily svým maminkám poděkování. Poděkování byla barevná a kouzelná, jako děti samy. Bez lásky svých rodičů a bez laskavé a trpělivé práce paní učitelek by přání kouzlo neměla. Přání k svátku si radostně užily všechny maminky. Paní učitelky jsou však také maminkami a přáníčka v podobě vystoupení dětí patřila ve skryté podobě také jim. Krásný vztah dětí k maminkám (tatínkům, babičkám a dědečkům), nejen v podobě vystoupení, paní učitelky podporují. A tak je zcela na místě, abych právě paní učitelkám poděkovala za jejich práci. Zaslouží si to. Paní učitelky, děkuji. S potěšením ještě dodávám, že se do mateřské školy velmi ráda mezi děti a mezi své bývalé kolegyně vrací paní učitelka Turková. Je úžasné, jak vnímá děti a jak o nich s láskou mluví. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice