image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Aktuality MŠ

AKTUALITY

29. 6. 2020

Poděkování

Konec školního roku se kvapem přiblížil …
Druhé pololetí bylo sice ovlivněno nouzovým stavem a přerušením výuky na školách, nic ale nebránilo distanční výuce, či námi bohatě nabízeným specifickým konzultačním hodinám…. tím i potvrzení úspěšnosti žáků.

V tuto chvíli je vhodné zamyslet se a poděkovat.
Vynikající práci odvedli učitelé ZŠ i MŠ, kteří dokážou děti a žáky zaujmout, naučit i usměrnit. Přispěli i k vytváření dobrých třídních kolektivů, kde se snad nikdo necítil odstrčený. Vychovatelé vytvořili v družině místo velké zábavy i účinné relaxace. A velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci organizovali nad rámec svých pracovních povinností mnoho zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.
Poděkování za práci patří také kuchařkám školní jídelny, které se starají o bříška nejen dětí a žáků, ale připravují obědy také pro zaměstnance naší školy, ale i pro veřejnost.
Je třeba poděkovat i panu školníkovi. Všichni jistě víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde jsou děti a žáci. Ocenění za udržování čistého školního prostředí patří obětavým uklízečkám. Děkuji také naší přesné paní účetní.
Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup zřizovatele k naší škole. Není to automatická záležitost každé obce. Pomoc PPP České Budějovice v oblasti primární prevence je naprosto nepostradatelná. Na pomoc našim dětem/žákům se zaměřuje PPP Prachatice a SPC Prachatice, České Budějovice. Se žáky s vadami řeči spolupracují logopedi. Velmi dobrá spolupráce je i se státní policií a požárním záchranným sborem. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Domu dětí Vimperk, Prachatice, Základní uměleckou školou Vimperk, Vlachovo Březí a sportovními oddíly. Všechny tyto organizace pozitivně ovlivňují chování dětí/žáků, což škole velice pomáhá.
Velké poděkování samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je velmi dobrá a dětem svědčí. Děkuji všem rodičů za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření.
Poděkování patří také žákům…zejména za aktivity při distanční výuce. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle.
Ještě jednou děkuji všem učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a všem dalším zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.
Děkuji úplně všem za přízeň, kterou jste mně celý rok vyjadřovali. Dobře se mi s dětmi, žáky a kolegy pracovalo, vždycky jsem se do školy těšila. Jsem si vědoma toho, jak krásnou práci mám. Je to také  díky vám všem. A za to vám moc děkuji. Přeji vám, abyste si užili prázdniny, dovolenou, hodně sluníčka a v září se těším na shledanou.
Deváťákům přeji, aby se jim dařilo v dalším životě. 
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

18. 6. 2020 

Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_hlavní prázdniny.pdf

 

18. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020_2021.pdf

13. 5. 2020 

Školné MŠ za měsíc duben 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. dubna – 30. dubna na 0 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc květen, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

6. května 2020

Informace pro zákonné zástupce o možném provozu MŠ od 25. 5. 2020

čestné_prohlášení.pdf

Informace_pro_zákonné_zástupce_dětí_MŠ.pdf

 

 

8. dubna 2020

Zápis do mateřské školy - pozor ZMĚNY

podrobné informace najdete v dokumentu Zápis do mateřské školy - pozor změna (pod tímto textem)

Zápis do MŠ pro školní rok 2020 ZMĚNY.docx.pdf

od 4. 5. 2020 do 13. 5. 2020 května, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

evidencni_list_ms.docx

čestné prohlášení.docx

Desatero pro rodiče-1.pdf

 

1.4.2020

Zápis do mateřské školy 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020_2021.pdf

dne 13. 5. 2020; od 15 do 16 hodin v budově mateřské školy

(POKUD NEBUDE V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM V ČR ROZHODNUTO JINAK)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

evidencni_list_ms.docx

Desatero pro rodiče-1.pdf

 

1. 4. 2020

Školné MŠ za měsíc březen 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. března – 18. března na 182 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

28. 3. 2020

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,
i když současná situace pro nikoho z nás není jednoduchá, doufám, že v dohledné době skončí a my se opět budeme moci všichni vrátit k normálnímu životu. Do té doby vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví a trpělivost. Vážím si vaší náročné a záslužné práce. Děkuji za to, že ji vykonáváte s velkým nasazením a zodpovědně. Pěkný sváteční den...  Petra Vaňková

27.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

30. 30. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

02. 04. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

17.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

18.-20.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

24.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

26.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

Přerušení provozu MŠ od 19. 3. 2020 do odvolání 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_19.3.2020 do odvolání.pdf

Zápis do 1. ročníku 3. 4. 2020 se ruší. Náhradní termín bude stanoven po zrušení opatření vlády.

 

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nerozhodne jinak. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.

V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov),
telefonní číslo +420736514379.
                                              Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

Výsledky přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019-20_na vývěsku.pdf

 

Rozhodnutí_organizační volno MŠ_18.4.2019.pdf

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019_2020.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_1.2.2019.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_29.a30.10.2018.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno ZŠaMŠ 9.10.2018.pdf

 

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2017_2018.pdf

 

Organizační volno ZŠ a MŠ 30.4.2018.pdf

 

 

Organizační volno pro děti MŠ 29. 3. 2018:

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_29.3.2018.pdf

 

Zápis do školy_do 1. ročníku_informační schůzka pro zákonné zástupce_pro školní rok_2018_2019.pdf

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků a účastníků školní družiny Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Začátek školního roku je 4. 9. 2017. Vyučování 4. 9. 2017 začíná v 7.55 hodin pro 1. – 9. ročník.
Vyučování pro žáky 1. ročníku končí 4. 9. 2017 cca v 9.30, prvňáky si odvádějí domů zákonní zástupci.
Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku končí 4. 9. 2017 v 11.25.
Školní družina 4. 9. 2017 nemá dle Vnitřního řádu provoz. V případě zájmu o ŠD vyplní zákonní zástupci dětí
1. ročníku zápisní lístky do ŠD první školní den 4. 9. 2017 a odevzdají paní vychovatelce hned 4. 9. 2017. Děti
2. – 5. ročníku dostanou zápisní lístky do ŠD v rámci třídnických hodin 4. 9. 2017. V případě zájmu o ŠD
od 5. 9. 2017 donesou děti vyplněné zápisní lístky (na obou stranách, všechny údaje, včetně odchodů ze ŠD). Děti budou do ŠD přijímány v případě vyššího zájmu podle kritérií daných Vnitřním řádem (přednostně děti z 1. ročníku, ze spádových obcí – kdy je odchod ze ŠD vázán odjezdem autobusu ve 14.50).

Vyučování v ZŠ od 5. 9. 2017 je podle rozvrhu hodin (včetně odpoledního vyučování). Rozvrh hodin dostanou žáci
4. 9. 2017.
Provoz ŠD je od 5. 9. 2017 ve školním roce 2017/2018 od 11. 35 hodin do 14. 35 hodin.

Provoz v MŠ je od 4. 9. 2017 bez omezení.

Pořídit dětem zámek k šatní skříňce (+ náhradní klíč) – průměr očka musí být 6 milimetrů (jinak není záruka, že se do skříňky nedostane neoprávněná osoba)

V souvislosti s rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny oznamuji následující

Strava pro děti MŠ Šumavské Hoštice je zajištěna od prvního dne školního roku 2017/2018, to je od 4. 9. 2017. Objednávky stravy a odhlášení stravy prostřednictvím paní učitelek mateřské školy.

Strava pro žáky ZŠ Šumavské Hoštice bude zajištěna v kuchyni ZŠ TGM Vimperk od druhého týdne školního roku 2017/2018, to je od 11. 9. 2017. Jídla pro žáky budeme vydávat v kulturním domě v Šumavských Hošticích. Dohled nad žáky bude zajištěn pedagogickými pracovníky.
Od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 se z provozních důvodů nevaří.

Objednávky stravy a platbu za stravu zajistí zákonní zástupci sami nebo prostřednictvím svých dětí u paní Fleischmannové, vedoucí školní jídelny. Stravu od 11. 9. 2017 je nutné objednat i zaplatit v termínu od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 (paní Fleischmannová, telefon 725090071; pevná linka do školní kuchyně a jídelny není zatím funkční). Na objednávky a odhlašování jinou formou nebude brán zřetel. Objednávka stravy pro žáky na měsíc září od 11. 9. do 30. 9. 2017 musí být tedy realizována u paní Fleischmannové a zároveň zaplacena předem, nejpozději v pátek 8. 9. 2017 do 8 hodin. V případě, že žák nebude mít přihlášenou a zaplacenou stravu do 8. 9. 2017 do 8.00 hodin, tak v pondělí 11. 9. 2017 nebude mít oběd.

Odhlašování stravy je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin. V případě, že tomu tak nebude, bude účtována platba na oběd, který nebyl včas odhlášen.

Přihlašování stravy (např. po nemoci atd.) je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin.

Jídla se v průběhu měsíce září nebudou vařit pro cizí strávníky.

Jídla nebudou v průběhu měsíce září vydávána do obědníků. Vydávána budou pouze na talíř.

Ceník jídel v době od 4. 9. 2017, respektive od 11. 9. 2017 – po dobu, než bude v provozu kuchyň a jídelna v Šumavských Hošticích:

Ceník jídel

ZŠ – 1. stupeň

ZŠ – 2. stupeň

ZŠ – 2. st. starší 15 let

28 + 31 (30 + 33)

23 Kč

25 Kč

26 Kč

Objednávání a odhlašování stravy: paní Fleischmannová - telefon 725 090 071.

V týdnu od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 dejte svým dětem větší svačiny.

Pitný režim ve škole po dobu rekonstrukce kuchyně nebude zajištěn.

Podobný režim bude ještě pravděpodobně i v dalším období. Termín upřesním.

Podrobné informace o stravování dostanou zákonní zástupci, naši žáci a účastníci školní družiny první školní den, to je 4. 9. 2017, v písemné podobě.

Vaňková, ředitelka

 

 

Oznámení o přerušení provozu mš v době hlavních prázdnin 2015_2016.pdf

Výše úplaty za předškolní vzdělávání_v době hlavních prázdnin_2015_2016.pdf

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

24. června 2014 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Dětem přeji hodně úspěchů ve škole a všem krásné vzpomínky na školu mateřskou.

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

Výsledky přijímání dětí do MŠ

Seznam přijatých_nepřijatých do mš podle počtu bodů_na vývěsku.pdf

 

Organizační volno a další organizační změny v provozu

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v.pdf

Rozhodnutí ředitele školy_na web_16.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_12.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_2.7. 2014.pdf

 

Zápis do mateřské školy

Termín zápisu do MŠ.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky.pdf

25. června 2013 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Pasování předškoláků na školáky

Milé děti, ať se vám ve škole líbí! Mgr. Petra Vaňková

IMG_7661.JPG

IMG_7663.JPG

IMG_7665.JPG

IMG_7668.JPG

IMG_7671.JPG

IMG_7673.JPG

IMG_7675.JPG

Škola volá! 
Opět se blíží chvíle, kdy naši předškoláci vyrazí po boku svých rodičů do první třídy. Proto je budeme "pasovat na školáky". Přijďte si spolu s námi užít jejich velkou chvilku 25. 6. v 15 hodin.

Seznam přijatých dětí do MŠ 2013_14.pdf

Maminky, máme Vás rády

Odpoledne plné pohody a radosti ve čtvrtek 24. 5. 2012 pro své maminky, ke dni matek, připravily děti z mateřské školy v Šumavských Hošticích, pod vedením paní vedoucí učitelky Aleny Interholzové a paní učitelky Jany Korytarové.

Kytičky básní postupně předávaly svým maminkám všechny děti bez rozdílu věku. Roztomilé byly pokusy nejmenších s trochou nejistoty před početným publikem. S jistotou a půvabem své básničky přednesly starší děti. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk, úsměv na tvářích a slzy radosti a štěstí v očích všech diváků.

Pohlazením na duši bylo taneční vystoupení, ve kterém děti předvedly radost z pohybu s hudbou. Také říkadla s pohybem měla zasloužený úspěch.

Kouzelná byla dramatizace veršované pohádky o „ČERVENÉ KARKULCE‘‘. Pohybem, gesty, hlasem vyjádřily děj pohádky. Ukázaly, že jsou schopné, pod správným vedením, zapamatovat si delší text. Jednotlivá vystoupení vhodně propojily písničky s doprovodem kytary paní učitelky Jany Korytarové.

Se slovy „ Máme vás rády, maminky‘‘ předaly svým maminkám dárek a kytičku, jako poděkování za jejich péči a lásku.

Byly to krásné prožité chvíle, které se jen stěží dají vyjádřit slovy. Velký dík dětem, ale i učitelkám za jejich citlivý přístup, trpělivost, se kterou program s dětmi připravily. Anna Turková

Děti připravily svým maminkám poděkování. Poděkování byla barevná a kouzelná, jako děti samy. Bez lásky svých rodičů a bez laskavé a trpělivé práce paní učitelek by přání kouzlo neměla. Přání k svátku si radostně užily všechny maminky. Paní učitelky jsou však také maminkami a přáníčka v podobě vystoupení dětí patřila ve skryté podobě také jim. Krásný vztah dětí k maminkám (tatínkům, babičkám a dědečkům), nejen v podobě vystoupení, paní učitelky podporují. A tak je zcela na místě, abych právě paní učitelkám poděkovala za jejich práci. Zaslouží si to. Paní učitelky, děkuji. S potěšením ještě dodávám, že se do mateřské školy velmi ráda mezi děti a mezi své bývalé kolegyně vrací paní učitelka Turková. Je úžasné, jak vnímá děti a jak o nich s láskou mluví. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice