image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Aktuality MŠ

AKTUALITY 

23.8.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí

Co potřebuje dítě do mateřské školy

 • Náhradní oblečení (tepláky, tričko, mikina, pyžamoo, spodní prádlo, ponožky)
 • Batůžek
 • Pláštěnka
 • Holínky
 • Lahvička s pitím (podepsanou)
 • Papírové kapesníčky
 • Přezůvky - bačkory, které drží na noze

 

13.6.2022

Informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáků

Informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáků proběhne v budově Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice
v úterý 28. 6. 2022 od 15.00 hodin.

Schůzka bude ve třídě 1. ročníku, v přízemí vpravo.

Na schůzce se dozvíte informace o organizačním zajištění začátku školního roku, o tom, co prvňáci budou potřebovat do školy, o provozu školy, o plánovaných aktivitách…

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka            PhDr. Miluše Janoušková, třídní učitelka

 

1.6.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.; Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Oznámení o zápisu do MŠ.pdf

 

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.pdf

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Mgr. Petra Vaňková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 21. 6. 2022; 15.00 – 16.30 hodin

Místo zápisu / Місце запису: kancelář Základní školy (hlavní budova)

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: …………………

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#:~:text=p%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0,nep%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0 nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#:~:text=p%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0,nep%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0  або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;
d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Šumavských Hošticích dne/дата 1. 6. 2022                                      

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Mgr. Petra Vaňková

 

 

 

16.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí

Výsledky zápisu_přijímání dětí do mateřské školy_13.5.2022.pdf

 

4.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí

Přerušení provozu mateřské školy od 11.7.2022 do 26.8.2022

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin.pdf

 

Informace pro zákonné zástupce 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

10. května 2022 v čase od 15 do 16 hodin

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2022_2023.pdf

Kriteria pro prijimani deti do MŠ.pdf

zadost_o_prijeti_ms_a potvrzení o očkování.pdf

evidencni_list_ms.docx

 

24.2.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a dětí MŠ

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno ZŠaMŠ 8.3.2022.pdf

Podrobnější informace předají zákonným zástupcům paní učitelky.

Petra Vaňková

 

13.2.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a dětí MŠ

V týdnu od 14.2.2022 do 18.2.2022 bude ve školách probíhat poslední kolo testování žáků. 

Podrobnější informace předají třídní učitelé a ke stažení také zde: Informace pro zákonné zástupce_testování, roušky....pdf

Petra Vaňková

4.2.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

Potvrzení o nařízení karantény pro mateřskou školu do 6. 2. 2022

Karanténu vyhlásila KHS dne 4. 2. 2022 na základě oznámení o pozitivním výsledku PCR testu.

Podrobnější informace zašle KHS zákonným zástupcům dětí formou SMS. Petra Vaňková

Cituji z mailu KHS:

„Potvrzuji nařízení karantény pro MŠ Šumavské Hoštice, pro všechny, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID – 19 dne 31.1.-1.2. 2022.

Karanténa trvá 5 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 6. 2. 2022 včetně.

V případě, že se u těchto dětí během karantény objeví příznaky COVID – 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

Jako rizikový kontakt je každý, kdo byl s pozitivním v kontaktu bez ochrany dýchacích cest po dobu minimálně 5 minut a na vzdálenost menší než 1,5 metru.

Po uplynutí doby karantény se do školy vracejí pouze děti bez klinických příznaků onemocnění covid-19.

Od 31. 1. 2022 není nařizována karanténa osobám, které prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu) a zároveň nevykazují klinické příznaky tohoto onemocnění.“

 

Ing. Šárka Štěpová

Rada odboru hygieny dětí a mladistvých, HDM CB-CK-PT-ST

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích

Hradební 435, 383 01 Prachatice                                                                                
Tel.: +420 387 712 922
Fax: +420 387 712 158
Mobil: +420 731 627 739
Email: sarka.stepova@khscb.cz
Web: www.khscb.cz
ID datové schránky: agzai3c

 

 

8.11.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS bude provoz MŠ obnoven od 9. 11. 2021. Vaše děti nemusí do karantény a není nařízen PCR test.

Petra Vaňková

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

7.11.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že bylo vaše dítě v kontaktu s pozitivně nakaženým na covid -19, nařídila hygiena karanténu pro děti mateřské školy. Vyčkejte s dítětem doma v karanténě do doby, než vás bude hygiena kontaktovat. Délka karantény bude nařízena v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu. Podrobnější informace vám poskytnu v průběhu pondělí 8. 11. 2021.

V karanténě mají zůstat všechny děti (kromě těch, které chyběly v MŠ od 1.11.2021)

Provoz MŠ je po dobu karantény přerušen.

Distanční výuka pro předškoláky bude probíhat prostřednictvím videokonferencí. Termín vám sdělí paní vedoucí učitelka.
Děti nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS (zveřejním v pondělí), popř. konzultace s lékařem.

Oběd mají děti odhlášený.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

Petra Vaňková

 

25.10.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí

Provoz mateřské školy bude v době podzimních prázdnin přerušen.
Vzhledem k narůstajícímu počtu nemocných dětí a k odhlašování dětí z MŠ, nebude naplněn minimální počet dětí v MŠ stanovený zřizovatelem pro prázdninový provoz. Za případné komplikace se omlouváme.

 Provoz

6.30 - 16.00

Co dát dítěti do mateřské školy?

Seznam_potřebných_věcí_do_MŠ .pdf

 

17. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí

Výsledky zápisu_přijímání dětí do mateřské školy_17.5.2021.pdf

 

7. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce k nástupu do školy od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního a druhého stupně ZŠ k prezenčnímu vzdělávání a návrat všech dětí do MŠ.

Od 10. 5. budou chodit do školy žáci 1., 2., 3., 6., 8. ročníku (od 17. 5. budou mít distanční výuku)
Od 17. 5. budou chodit do školy žáci 4., 5., 7., 9. ročníku, pokud vláda nerozhodne jinak (od 10. 5. mají distanční výuku)
Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin:  Rozvrh ročníků od 10.5.2021.pdf , Rozvrh ročníků od 17.5.2021.pdf
Provoz školní družiny je od 11.25 do 14.35 hodin.
Provoz MŠ je od 6.30 do 15.45 hodin.
Návrat dětí a žáků bude probíhat za přísných hygienických opatření.

Děti MŠ nemusí mít v budově mateřské školy roušku (venku roušku mít musí, pokud by se potkaly s jinými osobami na vzdálenost bližší než dva metry).
Žáci ZŠ jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku (dejte, prosím, dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor pro žáky povinný není.
Přítomnost žáků při prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Jedenkrát týdně se testují žáci 1. stupně, a to vždy v pondělí (nebo bezprostředně po příchodu do školy, pokud nebudou ve škole v pondělí), dvakrát týdně se testují žáci druhého stupně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo bezprostředně po příchodu do školy, pokud nebudou ve škole v pondělí/ve čtvrtek).

Děti v MŠ se netestují.
Stravu v ŠJ mají od 10. 5. 2021 přihlášenou všechny děti a všichni žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.

Doplňující informace pro rodiče dětí k nástupu do školy od 10. 5. 2021
Na základě mimořádného opatření je od 10. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost:

 • dětem v MŠ
 • žákům prvního stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům druhého stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům prvního i druhého stupně formou individuálních konzultací (jeden žák, jeden učitel), skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem. Vše po domluvě s konkrétním vyučujícím nebo TU.

Děti vstupují do MŠ s doprovodem tak, aby byly v šatně zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru. Při vstupu do budovy školy pedagogičtí pracovníci zajistí dezinfekci rukou.

Do budovy ZŠ vstupují žáci sami (s doprovodem pouze ti žáci 1. – 3. ročníku ZŠ, kterým rodiče pomáhají s testováním).

Prezenční výuky v ZŠ je možné zúčastnit se za následujících podmínek:
- žáci absolvují test s negativním výsledkem (viz informace níže)
- žáci musí nosit alespoň chirurgickou roušku

Žáci přicházejí do ZŠ odděleně po třídách.

Příchody do školy a testování

lichý týden od 10. 5. 2021

čas příchodu do školy – testovací místnost

 1. 7:30 žáci, kteří se testují vlastním testem
 2. 7:50 1.r – v pondělí testování ve třídě
 3. 7:55 2.+3.r. – v pondělí testování v tělocvičně
 4. 8:00 6.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě
 5. 8:02 8.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě

sudý týden od 17. 5. 2021 (možná nastoupí dle slov předsedy vlády do škol všichni, bez rotace, pak by byl harmonogram jiný) – pokud vláda nerozhodne jinak

čas příchodu do školy – testovací místnost

1. 7:30 žáci, kteří se testují vlastním testem
2.  7:50  4.+5.r. – v pondělí testování v tělocvičně
3. 7.55 7.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě
4. 8:00 9.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě

Při vstupu do budovy školy pedagogičtí pracovníci zajistí dezinfekci rukou.

Přestávky v ZŠ jsou organizovány tak, aby se žáci z různých tříd nepotkávali.

Testování
Žáci prvního stupně se testují jednou týdně v pondělí za stejných podmínek jako doposud.

Žáci druhého stupně se testují 2x týdne v pondělí a ve čtvrtek.
Žáci čekají před školou na vyučujícího podle stanoveného harmonogramu, přezují se a odcházejí do učebny.
Je nezbytné dodržet harmonogram příchodů.

Testování ve škole - instruktážní video
Testování ve škole - informace pro rodiče
Testování ve škole - informace pro rodiče a žáky
Testování ve škole - leták

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařskou zprávou.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nemůže být dítěti umožněna účast v prezenční výuce. Neúčast na prezenční výuce bude považována za omluvenou a škola mu bude poskytovat podporu podobně jako při nemoci žáka (zadávání probraného učiva a úkolů).

Žáci se také mohou testovat vlastním testem (ze slin …), pokud si tento test pořídí na vlastní náklady, test bude na seznamu schválených testů a žák se bude testovat ve škole.

Testování probíhá samoodběrem, není nutná asistence zdravotníka, u testování budou přítomni proškolení pedagogičtí pracovníci – ti budou dohlížet, případně žákům pomohou, poradí

Při provádění testu u žáků 1. – 3. ročníku bude umožněna asistence rodiče (nebo jiné písemně pověřené osoby)

 • Pokud se některý žák/zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné testovat v první den jeho přítomnosti.
 • Pokud je výsledek testu negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný testovaný musí vykonat nový test.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný se přesune do oddělené místnosti, případně rovnou odchází ze školy v doprovodu zákonného zástupce, který si dítě odvádí

Distanční výuka je pro všechny žáky i nadále ze zákona povinná.

Distanční výuka bude probíhat stejným způsobem jako dosud. Sledujte tedy webové stránky a maily s informacemi a úkoly. Učitelé budou také s žáky na distanční výuce pracovat prostřednictvím videokonferencí MeetGoogle.

Ve školní družině budou účastníci rozděleni do skupin stejných jako při výuce: tedy v I. oddělení budou v lichém týdnu druháci a třeťáci, v sudém týdnu čtvrťáci a páťáci, ve II. oddělení budou v lichém týdnu prvňáci.
Stravování – stravu v ŠJ mají od 10. 5. 2021 mají přihlášenou všechny děti a všichni žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny. Žáci, kteří mají distanční výuku, mohou odebírat dotované obědy. Přihlášené obědy si pak mohou žáci vyzvednout v jídlonosiči na výdejním stole u školní jídelny. Nezbytné je donést jídlonosiče ráno do 8 hodin na stůl před budovu školní jídelny. Obědy budou připraveny k vyzvednutí na výdejním stole od 11.00 hodin. Vstup do budovy je zakázán.

Prezenční výuka pro žáky 1. stupně rodičů, kteří jsou: zaměstnanci IZS, zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci vedenými v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky bude v případě vašeho zájmu zajištěna.

Pokud máte zájem o umístění svého dítěte do školy v době distančního vyučování, kontaktujte školu, prosím, mailem na adrese vankovapetrahostice@centrum.cz . Příslušnost k vybraným profesím musí zákonný zástupce doložit potvrzením zaměstnavatele.

 Mgr. Petra Vaňková

 

6. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro žáky

Od 10. 5. 2021 se do školy vracejí rotačně všichni žáci, do mateřské školy všechny děti.

Prezenční výuka bude od 10. 5. 2021 pro 1., 2., 3., 6. a 8. ročník.

Distanční výuku budou mít žáci 4., 5., 7. a 9. ročníku.

Bližší informace k nástupu do školy obdrží zákonní zástupci v nejbližší době.

Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro zákonné zástupce

Informace k testování v MŠ a v ZŠ od 3. května 2021

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo své mimořádné opatření k omezení provozu ve školách a školských zařízeních.
V Jihočeském kraji není zatím osobní přítomnost žáků druhého stupně a mladších dětí v mateřské škole povolena.

Změny v aktualizovaném mimořádném opatření se týkají testování

Preventivní antigenní testování dětí, žáků a zaměstnanců bude nově prováděno jednou týdně, a to v pondělí.
V případě nepřítomnosti dítěte, žáka, zaměstnance v daný termín ve škole bude testování provedeno po jeho příchodu.

Škola nemá uloženu povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu. Zákonný zástupce dokládá skutečnost o negativním testování ve škole nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
Další změny a rozvolňování opatření by měly následovat od pondělí 10. 5. 2021. Jakmile budu vědět bližší informace, budu vás informovat. (Je velmi pravděpodobné, že žáci 2. stupně se při rotační výuce budou testovat dvakrát týdně.)

Petra Vaňková

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021_2022.pdf

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Potřebné dokumenty

Čestné prohlášení k trvalému pobytu dítěte: Čestné prohlášení_trvalý pobyt.pdf 
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE: zadost_o_prijeti_ms_final.pdf
(k zápisu rodič dodá žádost již potvrzenou od lékaře)
Kritéria přijímání dětí: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf

Vážení rodiče,
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Toto opatření je platné i po ukončení nouzového stavu.

 • zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 2. 5. do 16. 5. 2021,
 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (např. 2334JN),
 • ve druhé polovině května 2021 zveřejní ředitelka seznam přijatých dětí pod „registračním číslem“ na webových stránkách 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Potřebné dokumenty (Žádost, Čestné prohlášení) je možné si stáhnout a vytisknout z webových stránek, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě přímo v mateřské škole.

Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce

 1. Čitelně vyplněnou žádost
 2. Doložení řádného očkování dítěte:  
  a) potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte
  b) nebo potvrzení o očkování zaslané lékařem na e-mail rodiče s uznávaným elektronickým podpisem (nutné předem domluvit s lékařem)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 1. Kopii rodného listu dítěte
 2. Doložení trvalého pobytu dítěte (čestné prohlášení viz výše)
 3. Kopii doporučení PPP či SPC - pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
 4. u CIZINCŮplatnost potvrzení o povolení k trvalému pobytu (delší než 90 dní)

Všechny písemnosti vložte do obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů

 1. vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky Základní školy a mateřské školy - UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. do datové schránky školy,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. poštou,
 5. V nezbytně NUTNÉM případě osobním podáním dne 13. 5. 2021 (v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto si zákonný zástupce nejpozději dne 12. 5. 2021 do 16 hod. telefonicky sjedná čas osobního setkání s ředitelkou Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice).

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Mgr. Petra Vaňková

 

8.4.2021

Informace pro rodiče dětí k nástupu do školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního stupně ZŠ k prezenčnímu vzdělávání a návrat předškoláků do MŠ.
Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.
Od 12. 4. budou chodit do školy žáci 1., 2., 3. ročníku (od 19. 4. budou mít distanční výuku)
Od 19. 4. budou chodit do školy žáci 4. a 5. ročníku (od 12. 4. budou mít distanční výuku)
Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin. Ke stažení zde: Rozvrh ročníků od 12.4.2021.pdf
Provoz školní družiny bude od 11.25 do 14.35 hodin.
Provoz MŠ bude od 6.30 do 15.45 hodin.
Návrat předškoláků a žáků proběhne za přísných hygienických opatření.
Žáci jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku (dejte, prosím, dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor pro žáky povinný není. V mateřské škole děti roušku mít nemusí.
Přítomnost předškoláků a žáků při prezenční výuce je podmíněna účastí na testování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Stravování v ŠJ je od 12. 4. 2021 objednáno pro všechny žáky 1., 2. a 3. ročníku a pro všechny předškoláky. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.
Konkrétní informace o organizaci výuky, o organizaci testování, o organizaci družiny zašlou třídní učitelé v průběhu odpoledne, večera 8. 4. 2021.
Informace z MŠMT najdete v příloze Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání INFORMACE_K_PROVOZU_ŠKOL_A_ŠKOLSKÝCH_ZAŘÍZENÍ_OD_12._DUBNA_2021.pdf

Důležitá poznámka kvůli testování - U KOHO SE TESTOVÁNÍ NEPROVÁDÍ (nutno doložit)

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

28.2.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

Pracovní listy pro předškoláky budeme předávat rodičům - vždy ve středu (buď v MŠ nebo na e-mail)

 

27.2.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ: Vláda ČR omezila s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních a mateřských škol, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Rozvrh distančních hodin uveřejním v neděli. Materiály k distanční výuce uveřejňuji průběžně.

OŠETŘOVNÉ: rodiče získají informace o ošetřovném na  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení.

Petra Vaňková

27. 2. 2021

Informace pro strávníky školní jídelny

Od pondělí 1. 3. 2021 se na dobu tří týdnů přerušuje provoz školní jídelny. 

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny v pondělí 1. března po osmé hodině. 

Petra Vaňková

 

 

26. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

Informace o možném uzavření ZŠ a MŠ a o přechodu na distanční výuku pro 1. a 2. ročníky a pro předškoláky budu zpracovávat po rozhodnutí vlády v návaznosti na jednání poslanecké sněmovny. Petra Vaňková

27. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

Provoz MŠ bude ve stejném režimu jako dosud.

V ZŠ je povolena osobní přítomnost pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. 1. a 2. ročník se budou učit podle rozvrhu od 7.55 do 11.25 hodin. Škola bude otevřena v 7:50 pro žáky 2. ročníku, v 7.55 hodin pro žáky 1. ročníku.

Provoz školní družiny je zajištěn od 11.25 do 14.35 hodin.

Žáci 3. – 9. ročníku budou mít distanční výuku podle rozvrhu hodin, který zveřejním. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí zveřejním o víkendu.

Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci však mají možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte paní vedoucí školní jídelny.

Naše škola má k dispozici zápůjční fond notebooků. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

 

7. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

přerušení provozu v době vánočních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_vánoční prázdniny.pdf

 

13. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

Opatření vlády ČR od 14. 10. 2020

Provoz v naší MŠ zatím nebude omezen, ani přerušen. 

8. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Co bude platit od 12. 10. 2020 v naší škole

 - zatím bude výuka probíhat na 1. stupni bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat ŠD bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat MŠ bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

výuka na 2. stupni ZŠ bude probíhat v režimu střídání ročníků po týdnech: podrobnější informace zveřejním 9. 10. 2020 (zákonní zástupci budou informováni třídními učiteli)

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 rozhodnutím MZd a MŠMT nebude výuka v ZŠ (ani distanční). 29. 10. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 a ve dnech 29. 10.  a 30. 10. 2020 bude provoz MŠ zajištěn podle zájmu zákonných zástupců o provoz MŠ (k případnému přerušení provozu MŠ dojde, když počet zájemců klesne pod stanovený limit daný zřizovatelem, nebo v souvislosti s epidemiologickou situací).

Petra Vaňková

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Vážení rodiče,
od 10. 9. 2020 jsou ve všech společných prostorách v celé ČR povinné roušky.
Toto opatření se týká také škol.
Roušky jsou povinné na chodbách, ve společných prostorách školy, na toaletách, v jídelně (při jídle žák roušku odkládá do sáčku/krabičky)....
Opatření se zatím netýká výuky a pobytu v učebnách, tam mohou žáci roušku odložit (doporučujeme do sáčku/krabičky).

Prosíme tedy, vybavte své děti do školy rouškou. Vhodné je, aby vaše děti měly roušku náhradní a účastníci školní družiny aby byli vybaveni další rouškou pro čas, který budou trávit v ŠD.

Zákaz ve školách se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Mgr. Petra Vaňková

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra zdravotnictví; více informací zatím na webu: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-pribylo-rekordnich-1164-potvrzenych-pripadu-covidu-za-den-118992#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=q5olKSiWi28-202009091026&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra školství; více informací zatím na webu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rousky-se-vraci-do-skol-ve-tridach-je-ale-zaci-nosit-nemusi-rekl-plaga-119022

 

 8.9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro veřejnost od ministerstva zdravotnictví

Metodika nařizování karantény ve školách od 7. 9. 2020

Metodika

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních04_09_2020.pdf

 

30. 8. 2020

Informace pro rodiče dětí a žáků 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Při vstupu do školy
Při vstupu do školy základní, mateřské mají děti/žáci možnost použít dezinfekci. Roušky nejsou zatím nezbytné.  Není třeba donést  prohlášení o bezinfekčnosti. Děti/žáci budou mít k dispozici roušku v sáčku nebo v krabičce v šatní skříňce.

Děti/žáci se převléknou a přezují v šatně a bez zbytečného odkladu jdou do školy/své třídy.

Rodičům dětí, kteří doprovázejí své dítě do šatny mateřské školy doporučujeme, aby v šatně používali roušku a aby v šatně byli s dětmi nejvíce tři rodiče/doprovod. 
V průběhu dne budou zaměstnanci školy dbát na důkladnou hygienu, děti/žáci si často budou mýt ruce.
Do základní školy mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy, žáci školy a v první den doprovod žáků prvních tříd nebo nově zapsaných žáků. Druhý den po domluvě s třídní učitelkou pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku v době, kdy už jsou žáci ostatních ročníků v učebnách, nejdříve v 7.55.

Do šatny mateřské školy je doprovod dítěte - vstup povolen - prosíme o dodržování základních hygienických pravidel.
Ostatním je VSTUP DO BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZAKÁZÁN!
V budově školy

Děti/žáci budou poučeni o chování, o školním řádu, o bezpečnosti a nově o hygienických opatřeních.
V prostorách školy budou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové ručníky a zajištěn častější úklid prostor.
NEMOCNÝM OSOBÁM JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN! 
Dítě/žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.
Škola má k dispozici kromě dezinfekce a jednorázových ručníků bezdotykový teploměr, roušky a jednorázové rukavice.

Stravování
K dispozici je bezoplachová dezinfekce.
Přesnídávka, oběd, svačina: příbor, jídlo a pití dostane dítě od paní učitelek mateřské školy.
Distanční vzdělávání
Bude probíhat při uzavření školy mimořádným opatřením KHS nebo bude plošně MZd zakázána přítomnost dětí ve škole/ve třídě.
Bude pro předškoláky.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

29. 8. 2020

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy.
Vzhledem k epidemiologické situaci není povolen vstup rodičům a dalším osobám do budovy základní školy. Do šatny mateřské školy doporučuji, aby měli zákonní zástupci/ doprovod dětí roušku.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

 1. a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin. Prvňáky a jejich rodiče přivítáme před školou. V případě nepříznivého počasí v budově školy. Potom půjdou prvňáci i s rodiči (za zachování přísných hygienických pravidel) do své třídy. Prosím rodiče prvňáků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.
 2. b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok, budou informováni o platbách

 

Budova základní školy bude otevřena pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.35 hodin.

Ve škole budou k dispozici dezinfekční prostředky.

 Děti/žáci/zaměstnanci školy se v budově školy pohybují bez roušek. Rouška bude nařízena pouze v případě zavedení protiepidemiologických opatření v souvislosti s vyhlášeným stupněm pohotovosti – tzv. semaforem, případně v případě, že by se náhle zhoršil zdravotní stav dítěte/žáka. Doporučuji zákonným zástupcům, aby své dítě vybavili rouškou. Roušku v sáčku, krabičce si dítě/žák uloží do šatní skříňky.

 Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

 Dětem/žákům/zaměstnancům a případně dalším osobám s podezřením na infekční onemocnění je zakázán vstup do budovy školy. Pokud přijde/přijede žák s podezřením na infekční onemocnění do školy bez doprovodu rodičů (nebo pokud se dítěti/žákovi udělá v průběhu dne špatně, pokud začne mít projevy infekčního onemocnění), bude škola volat zákonným zástupcům, aby si svoje dítě neprodleně vyzvedli.

Dítě/žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.

 Následující dny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

 

Informace pro strávníky od 1. 9. 2020

 1. Cizím strávníkům nebude vydáváno jídlo na talíř, bude vydáváno pouze do jídlonosičů.
 2. Jídlonosiče doneste na stůl před jídelnu ráno do 8 hodin. Jídlonosiče budou v 11.00 hodin připravené k odběru ve vestibulu školní jídelny,
  v 11.15 budou nevyzvednuté jídlonosiče vyneseny ven před budovu na odkládací stůl, spojovací chodba bude uzamčena a vnitřní stůl vydesinfikován –
  z důvodu nástupu žáků do prostor spojovací chodby a školní jídelny.

Doporučujeme bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

Za kvalitu oběda ručíme po dobu výdeje stravy a při konzumaci bezprostředně po nandání oběda do jídlonosičů.

 1. Žáci, kteří mají přihlášený oběd, budou navštěvovat školní jídelnu ve skupinách podle toho, jak jsou spojeni při vyučování. Jídla budou vydávána podle přísných hygienických opatření. Hygienická opatření jsou povinni dodržovat i strávníci. O hygienických pravidlech budou děti/žáci poučeni 1. září třídními učiteli.

 

Doporučujeme bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

 Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro rodiče dětí

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září  pro děti mateřské školy a pro žáky 1. - 9. ročníku. Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 15.45 hodin.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin.

b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok

Další informace budou postupně zveřejňovány. 

Mgr. Petra Vaňková

 

29. 6. 2020

Poděkování

Konec školního roku se kvapem přiblížil …
Druhé pololetí bylo sice ovlivněno nouzovým stavem a přerušením výuky na školách, nic ale nebránilo distanční výuce, či námi bohatě nabízeným specifickým konzultačním hodinám…. tím i potvrzení úspěšnosti žáků.
V tuto chvíli je vhodné zamyslet se a poděkovat.
Vynikající práci odvedli učitelé ZŠ i MŠ, kteří dokážou děti a žáky zaujmout, naučit i usměrnit. Přispěli i k vytváření dobrých třídních kolektivů, kde se snad nikdo necítil odstrčený. Vychovatelé vytvořili v družině místo velké zábavy i účinné relaxace. A velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci organizovali nad rámec svých pracovních povinností mnoho zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.
Poděkování za práci patří také kuchařkám školní jídelny, které se starají o bříška nejen dětí a žáků, ale připravují obědy také pro zaměstnance naší školy, ale i pro veřejnost.
Je třeba poděkovat i panu školníkovi. Všichni jistě víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde jsou děti a žáci. Ocenění za udržování čistého školního prostředí patří obětavým uklízečkám. Děkuji také naší přesné paní účetní.
Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup zřizovatele k naší škole. Není to automatická záležitost každé obce. Pomoc PPP České Budějovice v oblasti primární prevence je naprosto nepostradatelná. Na pomoc našim dětem/žákům se zaměřuje PPP Prachatice a SPC Prachatice, České Budějovice. Se žáky s vadami řeči spolupracují logopedi. Velmi dobrá spolupráce je i se státní policií a požárním záchranným sborem. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Domu dětí Vimperk, Prachatice, Základní uměleckou školou Vimperk, Vlachovo Březí a sportovními oddíly. Všechny tyto organizace pozitivně ovlivňují chování dětí/žáků, což škole velice pomáhá.
Velké poděkování samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je velmi dobrá a dětem svědčí. Děkuji všem rodičů za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření.
Poděkování patří také žákům…zejména za aktivity při distanční výuce. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle.
Ještě jednou děkuji všem učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a všem dalším zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.
Děkuji úplně všem za přízeň, kterou jste mně celý rok vyjadřovali. Dobře se mi s dětmi, žáky a kolegy pracovalo, vždycky jsem se do školy těšila. Jsem si vědoma toho, jak krásnou práci mám. Je to také  díky vám všem. A za to vám moc děkuji. Přeji vám, abyste si užili prázdniny, dovolenou, hodně sluníčka a v září se těším na shledanou.
Deváťákům přeji, aby se jim dařilo v dalším životě. 
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

18. 6. 2020 

Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_hlavní prázdniny.pdf

 

18. 5. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020_2021.pdf

13. 5. 2020 

Školné MŠ za měsíc duben 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. dubna – 30. dubna na 0 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc květen, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

6. května 2020

Informace pro zákonné zástupce o možném provozu MŠ od 25. 5. 2020

čestné_prohlášení.pdf

Informace_pro_zákonné_zástupce_dětí_MŠ.pdf

 

 

8. dubna 2020

Zápis do mateřské školy - pozor ZMĚNY

podrobné informace najdete v dokumentu Zápis do mateřské školy - pozor změna (pod tímto textem)

Zápis do MŠ pro školní rok 2020 ZMĚNY.docx.pdf

od 4. 5. 2020 do 13. 5. 2020 května, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

evidencni_list_ms.docx

čestné prohlášení.docx

Desatero pro rodiče-1.pdf

 

1.4.2020

Zápis do mateřské školy 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020_2021.pdf

dne 13. 5. 2020; od 15 do 16 hodin v budově mateřské školy

(POKUD NEBUDE V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM V ČR ROZHODNUTO JINAK)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

evidencni_list_ms.docx

Desatero pro rodiče-1.pdf

 

1. 4. 2020

Školné MŠ za měsíc březen 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. března – 18. března na 182 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

28. 3. 2020

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,
i když současná situace pro nikoho z nás není jednoduchá, doufám, že v dohledné době skončí a my se opět budeme moci všichni vrátit k normálnímu životu. Do té doby vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví a trpělivost. Vážím si vaší náročné a záslužné práce. Děkuji za to, že ji vykonáváte s velkým nasazením a zodpovědně. Pěkný sváteční den...  Petra Vaňková

27.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

30. 30. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

02. 04. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

17.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

18.-20.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

24.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

26.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

Přerušení provozu MŠ od 19. 3. 2020 do odvolání 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_19.3.2020 do odvolání.pdf

Zápis do 1. ročníku 3. 4. 2020 se ruší. Náhradní termín bude stanoven po zrušení opatření vlády.

 

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nerozhodne jinak. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.

V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov),
telefonní číslo +420736514379.
                                              Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

Výsledky přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019-20_na vývěsku.pdf

 

Rozhodnutí_organizační volno MŠ_18.4.2019.pdf

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019_2020.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_1.2.2019.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_29.a30.10.2018.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno ZŠaMŠ 9.10.2018.pdf

 

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2017_2018.pdf

 

Organizační volno ZŠ a MŠ 30.4.2018.pdf

 

 

Organizační volno pro děti MŠ 29. 3. 2018:

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_29.3.2018.pdf

 

Zápis do školy_do 1. ročníku_informační schůzka pro zákonné zástupce_pro školní rok_2018_2019.pdf

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků a účastníků školní družiny Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Začátek školního roku je 4. 9. 2017. Vyučování 4. 9. 2017 začíná v 7.55 hodin pro 1. – 9. ročník.
Vyučování pro žáky 1. ročníku končí 4. 9. 2017 cca v 9.30, prvňáky si odvádějí domů zákonní zástupci.
Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku končí 4. 9. 2017 v 11.25.
Školní družina 4. 9. 2017 nemá dle Vnitřního řádu provoz. V případě zájmu o ŠD vyplní zákonní zástupci dětí
1. ročníku zápisní lístky do ŠD první školní den 4. 9. 2017 a odevzdají paní vychovatelce hned 4. 9. 2017. Děti
2. – 5. ročníku dostanou zápisní lístky do ŠD v rámci třídnických hodin 4. 9. 2017. V případě zájmu o ŠD
od 5. 9. 2017 donesou děti vyplněné zápisní lístky (na obou stranách, všechny údaje, včetně odchodů ze ŠD). Děti budou do ŠD přijímány v případě vyššího zájmu podle kritérií daných Vnitřním řádem (přednostně děti z 1. ročníku, ze spádových obcí – kdy je odchod ze ŠD vázán odjezdem autobusu ve 14.50).

Vyučování v ZŠ od 5. 9. 2017 je podle rozvrhu hodin (včetně odpoledního vyučování). Rozvrh hodin dostanou žáci
4. 9. 2017.
Provoz ŠD je od 5. 9. 2017 ve školním roce 2017/2018 od 11. 35 hodin do 14. 35 hodin.

Provoz v MŠ je od 4. 9. 2017 bez omezení.

Pořídit dětem zámek k šatní skříňce (+ náhradní klíč) – průměr očka musí být 6 milimetrů (jinak není záruka, že se do skříňky nedostane neoprávněná osoba)

V souvislosti s rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny oznamuji následující

Strava pro děti MŠ Šumavské Hoštice je zajištěna od prvního dne školního roku 2017/2018, to je od 4. 9. 2017. Objednávky stravy a odhlášení stravy prostřednictvím paní učitelek mateřské školy.

Strava pro žáky ZŠ Šumavské Hoštice bude zajištěna v kuchyni ZŠ TGM Vimperk od druhého týdne školního roku 2017/2018, to je od 11. 9. 2017. Jídla pro žáky budeme vydávat v kulturním domě v Šumavských Hošticích. Dohled nad žáky bude zajištěn pedagogickými pracovníky.
Od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 se z provozních důvodů nevaří.

Objednávky stravy a platbu za stravu zajistí zákonní zástupci sami nebo prostřednictvím svých dětí u paní Fleischmannové, vedoucí školní jídelny. Stravu od 11. 9. 2017 je nutné objednat i zaplatit v termínu od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 (paní Fleischmannová, telefon 725090071; pevná linka do školní kuchyně a jídelny není zatím funkční). Na objednávky a odhlašování jinou formou nebude brán zřetel. Objednávka stravy pro žáky na měsíc září od 11. 9. do 30. 9. 2017 musí být tedy realizována u paní Fleischmannové a zároveň zaplacena předem, nejpozději v pátek 8. 9. 2017 do 8 hodin. V případě, že žák nebude mít přihlášenou a zaplacenou stravu do 8. 9. 2017 do 8.00 hodin, tak v pondělí 11. 9. 2017 nebude mít oběd.

Odhlašování stravy je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin. V případě, že tomu tak nebude, bude účtována platba na oběd, který nebyl včas odhlášen.

Přihlašování stravy (např. po nemoci atd.) je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin.

Jídla se v průběhu měsíce září nebudou vařit pro cizí strávníky.

Jídla nebudou v průběhu měsíce září vydávána do obědníků. Vydávána budou pouze na talíř.

Ceník jídel v době od 4. 9. 2017, respektive od 11. 9. 2017 – po dobu, než bude v provozu kuchyň a jídelna v Šumavských Hošticích:

Ceník jídel

ZŠ – 1. stupeň

ZŠ – 2. stupeň

ZŠ – 2. st. starší 15 let

28 + 31 (30 + 33)

23 Kč

25 Kč

26 Kč

Objednávání a odhlašování stravy: paní Fleischmannová - telefon 725 090 071.

V týdnu od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 dejte svým dětem větší svačiny.

Pitný režim ve škole po dobu rekonstrukce kuchyně nebude zajištěn.

Podobný režim bude ještě pravděpodobně i v dalším období. Termín upřesním.

Podrobné informace o stravování dostanou zákonní zástupci, naši žáci a účastníci školní družiny první školní den, to je 4. 9. 2017, v písemné podobě.

Vaňková, ředitelka

 

 

Oznámení o přerušení provozu mš v době hlavních prázdnin 2015_2016.pdf

Výše úplaty za předškolní vzdělávání_v době hlavních prázdnin_2015_2016.pdf

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

24. června 2014 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Dětem přeji hodně úspěchů ve škole a všem krásné vzpomínky na školu mateřskou.

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

Výsledky přijímání dětí do MŠ

Seznam přijatých_nepřijatých do mš podle počtu bodů_na vývěsku.pdf

 

Organizační volno a další organizační změny v provozu

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v.pdf

Rozhodnutí ředitele školy_na web_16.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_12.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_2.7. 2014.pdf

 

Zápis do mateřské školy

Termín zápisu do MŠ.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky.pdf

25. června 2013 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Pasování předškoláků na školáky

Milé děti, ať se vám ve škole líbí! Mgr. Petra Vaňková

IMG_7661.JPG

IMG_7663.JPG

IMG_7665.JPG

IMG_7668.JPG

IMG_7671.JPG

IMG_7673.JPG

IMG_7675.JPG

Škola volá! 
Opět se blíží chvíle, kdy naši předškoláci vyrazí po boku svých rodičů do první třídy. Proto je budeme "pasovat na školáky". Přijďte si spolu s námi užít jejich velkou chvilku 25. 6. v 15 hodin.

Seznam přijatých dětí do MŠ 2013_14.pdf

Maminky, máme Vás rády

Odpoledne plné pohody a radosti ve čtvrtek 24. 5. 2012 pro své maminky, ke dni matek, připravily děti z mateřské školy v Šumavských Hošticích, pod vedením paní vedoucí učitelky Aleny Interholzové a paní učitelky Jany Korytarové.

Kytičky básní postupně předávaly svým maminkám všechny děti bez rozdílu věku. Roztomilé byly pokusy nejmenších s trochou nejistoty před početným publikem. S jistotou a půvabem své básničky přednesly starší děti. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk, úsměv na tvářích a slzy radosti a štěstí v očích všech diváků.

Pohlazením na duši bylo taneční vystoupení, ve kterém děti předvedly radost z pohybu s hudbou. Také říkadla s pohybem měla zasloužený úspěch.

Kouzelná byla dramatizace veršované pohádky o „ČERVENÉ KARKULCE‘‘. Pohybem, gesty, hlasem vyjádřily děj pohádky. Ukázaly, že jsou schopné, pod správným vedením, zapamatovat si delší text. Jednotlivá vystoupení vhodně propojily písničky s doprovodem kytary paní učitelky Jany Korytarové.

Se slovy „ Máme vás rády, maminky‘‘ předaly svým maminkám dárek a kytičku, jako poděkování za jejich péči a lásku.

Byly to krásné prožité chvíle, které se jen stěží dají vyjádřit slovy. Velký dík dětem, ale i učitelkám za jejich citlivý přístup, trpělivost, se kterou program s dětmi připravily. Anna Turková

Děti připravily svým maminkám poděkování. Poděkování byla barevná a kouzelná, jako děti samy. Bez lásky svých rodičů a bez laskavé a trpělivé práce paní učitelek by přání kouzlo neměla. Přání k svátku si radostně užily všechny maminky. Paní učitelky jsou však také maminkami a přáníčka v podobě vystoupení dětí patřila ve skryté podobě také jim. Krásný vztah dětí k maminkám (tatínkům, babičkám a dědečkům), nejen v podobě vystoupení, paní učitelky podporují. A tak je zcela na místě, abych právě paní učitelkám poděkovala za jejich práci. Zaslouží si to. Paní učitelky, děkuji. S potěšením ještě dodávám, že se do mateřské školy velmi ráda mezi děti a mezi své bývalé kolegyně vrací paní učitelka Turková. Je úžasné, jak vnímá děti a jak o nich s láskou mluví. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice