image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Aktuality MŠ

AKTUALITY

onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.

V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov),
telefonní číslo +420736514379.
                                              Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

Výsledky přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019-20_na vývěsku.pdf

 

Rozhodnutí_organizační volno MŠ_18.4.2019.pdf

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019_2020.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_1.2.2019.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_29.a30.10.2018.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno ZŠaMŠ 9.10.2018.pdf

 

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2017_2018.pdf

 

Organizační volno ZŠ a MŠ 30.4.2018.pdf

 

 

Organizační volno pro děti MŠ 29. 3. 2018:

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_29.3.2018.pdf

 

Zápis do školy_do 1. ročníku_informační schůzka pro zákonné zástupce_pro školní rok_2018_2019.pdf

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků a účastníků školní družiny Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Začátek školního roku je 4. 9. 2017. Vyučování 4. 9. 2017 začíná v 7.55 hodin pro 1. – 9. ročník.
Vyučování pro žáky 1. ročníku končí 4. 9. 2017 cca v 9.30, prvňáky si odvádějí domů zákonní zástupci.
Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku končí 4. 9. 2017 v 11.25.
Školní družina 4. 9. 2017 nemá dle Vnitřního řádu provoz. V případě zájmu o ŠD vyplní zákonní zástupci dětí
1. ročníku zápisní lístky do ŠD první školní den 4. 9. 2017 a odevzdají paní vychovatelce hned 4. 9. 2017. Děti
2. – 5. ročníku dostanou zápisní lístky do ŠD v rámci třídnických hodin 4. 9. 2017. V případě zájmu o ŠD
od 5. 9. 2017 donesou děti vyplněné zápisní lístky (na obou stranách, všechny údaje, včetně odchodů ze ŠD). Děti budou do ŠD přijímány v případě vyššího zájmu podle kritérií daných Vnitřním řádem (přednostně děti z 1. ročníku, ze spádových obcí – kdy je odchod ze ŠD vázán odjezdem autobusu ve 14.50).

Vyučování v ZŠ od 5. 9. 2017 je podle rozvrhu hodin (včetně odpoledního vyučování). Rozvrh hodin dostanou žáci
4. 9. 2017.
Provoz ŠD je od 5. 9. 2017 ve školním roce 2017/2018 od 11. 35 hodin do 14. 35 hodin.

Provoz v MŠ je od 4. 9. 2017 bez omezení.

Pořídit dětem zámek k šatní skříňce (+ náhradní klíč) – průměr očka musí být 6 milimetrů (jinak není záruka, že se do skříňky nedostane neoprávněná osoba)

V souvislosti s rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny oznamuji následující

Strava pro děti MŠ Šumavské Hoštice je zajištěna od prvního dne školního roku 2017/2018, to je od 4. 9. 2017. Objednávky stravy a odhlášení stravy prostřednictvím paní učitelek mateřské školy.

Strava pro žáky ZŠ Šumavské Hoštice bude zajištěna v kuchyni ZŠ TGM Vimperk od druhého týdne školního roku 2017/2018, to je od 11. 9. 2017. Jídla pro žáky budeme vydávat v kulturním domě v Šumavských Hošticích. Dohled nad žáky bude zajištěn pedagogickými pracovníky.
Od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 se z provozních důvodů nevaří.

Objednávky stravy a platbu za stravu zajistí zákonní zástupci sami nebo prostřednictvím svých dětí u paní Fleischmannové, vedoucí školní jídelny. Stravu od 11. 9. 2017 je nutné objednat i zaplatit v termínu od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 (paní Fleischmannová, telefon 725090071; pevná linka do školní kuchyně a jídelny není zatím funkční). Na objednávky a odhlašování jinou formou nebude brán zřetel. Objednávka stravy pro žáky na měsíc září od 11. 9. do 30. 9. 2017 musí být tedy realizována u paní Fleischmannové a zároveň zaplacena předem, nejpozději v pátek 8. 9. 2017 do 8 hodin. V případě, že žák nebude mít přihlášenou a zaplacenou stravu do 8. 9. 2017 do 8.00 hodin, tak v pondělí 11. 9. 2017 nebude mít oběd.

Odhlašování stravy je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin. V případě, že tomu tak nebude, bude účtována platba na oběd, který nebyl včas odhlášen.

Přihlašování stravy (např. po nemoci atd.) je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin.

Jídla se v průběhu měsíce září nebudou vařit pro cizí strávníky.

Jídla nebudou v průběhu měsíce září vydávána do obědníků. Vydávána budou pouze na talíř.

Ceník jídel v době od 4. 9. 2017, respektive od 11. 9. 2017 – po dobu, než bude v provozu kuchyň a jídelna v Šumavských Hošticích:

Ceník jídel

ZŠ – 1. stupeň

ZŠ – 2. stupeň

ZŠ – 2. st. starší 15 let

28 + 31 (30 + 33)

23 Kč

25 Kč

26 Kč

Objednávání a odhlašování stravy: paní Fleischmannová - telefon 725 090 071.

V týdnu od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 dejte svým dětem větší svačiny.

Pitný režim ve škole po dobu rekonstrukce kuchyně nebude zajištěn.

Podobný režim bude ještě pravděpodobně i v dalším období. Termín upřesním.

Podrobné informace o stravování dostanou zákonní zástupci, naši žáci a účastníci školní družiny první školní den, to je 4. 9. 2017, v písemné podobě.

Vaňková, ředitelka

 

 

Oznámení o přerušení provozu mš v době hlavních prázdnin 2015_2016.pdf

Výše úplaty za předškolní vzdělávání_v době hlavních prázdnin_2015_2016.pdf

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

24. června 2014 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Dětem přeji hodně úspěchů ve škole a všem krásné vzpomínky na školu mateřskou.

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

Výsledky přijímání dětí do MŠ

Seznam přijatých_nepřijatých do mš podle počtu bodů_na vývěsku.pdf

 

Organizační volno a další organizační změny v provozu

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v.pdf

Rozhodnutí ředitele školy_na web_16.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_12.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_2.7. 2014.pdf

 

Zápis do mateřské školy

Termín zápisu do MŠ.pdf

 

Pasování předškoláků na školáky

Pasování předškoláků na školáky.pdf

25. června 2013 připravily paní učitelky v mateřské škole pro děti velkou slávu. Předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. Svůj velký den si spolu s dětmi užili i jejich rodiče. A paní učitelky přály dětem hodně úspěchů ve škole. Loučení paní učitelek bylo velmi emotivní, protože společně s dětmi prožily několik let.

Pasování předškoláků na školáky

Milé děti, ať se vám ve škole líbí! Mgr. Petra Vaňková

IMG_7661.JPG

IMG_7663.JPG

IMG_7665.JPG

IMG_7668.JPG

IMG_7671.JPG

IMG_7673.JPG

IMG_7675.JPG

Škola volá! 
Opět se blíží chvíle, kdy naši předškoláci vyrazí po boku svých rodičů do první třídy. Proto je budeme "pasovat na školáky". Přijďte si spolu s námi užít jejich velkou chvilku 25. 6. v 15 hodin.

Seznam přijatých dětí do MŠ 2013_14.pdf

Maminky, máme Vás rády

Odpoledne plné pohody a radosti ve čtvrtek 24. 5. 2012 pro své maminky, ke dni matek, připravily děti z mateřské školy v Šumavských Hošticích, pod vedením paní vedoucí učitelky Aleny Interholzové a paní učitelky Jany Korytarové.

Kytičky básní postupně předávaly svým maminkám všechny děti bez rozdílu věku. Roztomilé byly pokusy nejmenších s trochou nejistoty před početným publikem. S jistotou a půvabem své básničky přednesly starší děti. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk, úsměv na tvářích a slzy radosti a štěstí v očích všech diváků.

Pohlazením na duši bylo taneční vystoupení, ve kterém děti předvedly radost z pohybu s hudbou. Také říkadla s pohybem měla zasloužený úspěch.

Kouzelná byla dramatizace veršované pohádky o „ČERVENÉ KARKULCE‘‘. Pohybem, gesty, hlasem vyjádřily děj pohádky. Ukázaly, že jsou schopné, pod správným vedením, zapamatovat si delší text. Jednotlivá vystoupení vhodně propojily písničky s doprovodem kytary paní učitelky Jany Korytarové.

Se slovy „ Máme vás rády, maminky‘‘ předaly svým maminkám dárek a kytičku, jako poděkování za jejich péči a lásku.

Byly to krásné prožité chvíle, které se jen stěží dají vyjádřit slovy. Velký dík dětem, ale i učitelkám za jejich citlivý přístup, trpělivost, se kterou program s dětmi připravily. Anna Turková

Děti připravily svým maminkám poděkování. Poděkování byla barevná a kouzelná, jako děti samy. Bez lásky svých rodičů a bez laskavé a trpělivé práce paní učitelek by přání kouzlo neměla. Přání k svátku si radostně užily všechny maminky. Paní učitelky jsou však také maminkami a přáníčka v podobě vystoupení dětí patřila ve skryté podobě také jim. Krásný vztah dětí k maminkám (tatínkům, babičkám a dědečkům), nejen v podobě vystoupení, paní učitelky podporují. A tak je zcela na místě, abych právě paní učitelkám poděkovala za jejich práci. Zaslouží si to. Paní učitelky, děkuji. S potěšením ještě dodávám, že se do mateřské školy velmi ráda mezi děti a mezi své bývalé kolegyně vrací paní učitelka Turková. Je úžasné, jak vnímá děti a jak o nich s láskou mluví. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice