image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Informace o škole

Informace o škole 

 

Příspěvková organizace

Název: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Sídlo: 384 71 Šumavské Hoštice 21

Identifikační číslo: 71 003 541

Právní forma:  příspěvková organizace

Identifikátor právnické osoby (REDIZO): 650 041 038  

Číslo účtu: 181675612/0300

ID datové schránky: vc4mbvt

e-mail škola:  zsamssumavskehostice@seznam.cz

e-mail ředitelna: vankovapetrahostice@centrum.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: PhDr. Jitka Stropnická  jitka.stropnicka@sms-sluzby.cz ,

telefon 724 800 622

Zřizovatel Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Název: Obec Šumavské Hoštice

Sídlo: 384 71 Šumavské Hoštice 9

Identifikační číslo:  250 732

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitelka školy  Mgr. Petra Vaňková. Její pravomoci vyplývají z § 164 a z § 165 zákona č. 561/2004 Sb..

Seznam oborů vzdělávání a školských služeb

1. základní škola: IZO 107 722 127

2. mateřská škola:  IZO 107 534 282

3. zařízení školního stravování: IZO 102 487 901

4. školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina (klub)  IZO   114 700 222 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v §3, §4 a  §5 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kapacita – 200 žáků.

Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kapacita – 24 dětí

Zařízení školního stravování poskytuje(í) služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Zařízení vedle školního stravování zajišťuje také stravování zaměstnanců školy.

Kapacita – 200 jídel

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených
v §5 zákona č. 561/2004 Sb…

Kapacita účastníků ve školní družině – 50.

Školská účelová zařízení poskytují služby podle § 120 zákona č. 561/2004 Sb.

Označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby

Základní škola

Šumavské Hoštice 21, PSČ  384 71, email: zsamssumavskehostice@seznam.cz

Školní družina 

Šumavské Hoštice 21, PSČ  384 71

Mateřská škola  

Šumavské Hoštice 64, PSČ  384 71, tel. č. 388 421 187, email: mssumavskehostic@seznam.cz

Školní jídelna    

Šumavské Hoštice  22, PSČ  384 71, tel.č..388 421 114

Okruhy doplňkové činnosti

Podle § 27 písm. g) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, v platném znění.

Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti:

1. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

2. pronájem nebytových prostor

3. pronájem služebního bytu

4. stravování cizích strávníků

5. stravování zaměstnanců školy