Drobečková navigace

Úvodní stránka > Škola > Informace o škole

Informace o škole 

Příspěvková organizace

Název:                                                            Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Sídlo:                                                              384 71 Šumavské Hoštice 21

Identifikační číslo:                                         71 003 541

Právní forma:                                                 příspěvková organizace

Identifikátor právnické osoby (REDIZO):    650 041 038  

Číslo účtu:                                                     181675612/0300

ID datové schránky:                                      vc4mbvt

e-mail škola:  zsamssumavskehostice@seznam.cz

e-mail ředitelna: vankovapetrahostice@centrum.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů     milada.vopalkova@sms-sluzby.cz

                                                                        +420 607 513 620

 

Zřizovatel Záklaní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Název:                                                        Obec Šumavské Hoštice

Sídlo:                                                          384 71 Šumavské Hoštice 9

Identifikační číslo:                                       250 732

Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

Statutární orgán

Statutárním orgánem je ředitelka školy  Mgr. Petra Vaňková. Její pravomoci vyplývají z § 164 a z § 165 zákona č. 561/2004 Sb..

Seznam oborů vzdělávání a školských služeb

1. základní škola                                                                                IZO   107 722 127

2. mateřská škola                                                                               IZO   107 534 282

3. zařízení školního stravování                                                          IZO   102 487 901

4. školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina (klub)  IZO   114 700 222 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v §3, §4 a  §5 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kapacita – 200 žáků.

Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3, § 4 a § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Kapacita – 28 žáků

Zařízení školního stravování poskytuje(í) služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Zařízení vedle školního stravování zajišťuje také stravování zaměstnanců školy.

Kapacita – 200 jídel

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání uskutečňují zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených
v §5 zákona č. 561/2004 Sb…

Kapacita účastníků ve školní družině – 50.

Školská účelová zařízení poskytují služby podle § 120 zákona č. 561/2004 Sb.

Označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby

Základní škola

Šumavské Hoštice 21, PSČ  384 71, email: zsamssumavskehostice@seznam.cz

sborovna 1. stupeň: 722 901 408

sborovna 2. stupeň: 722 931 186

kancelář účetní:       722 927 760

ředitelna:                  722 932 152

Školní družina 

Šumavské Hoštice 21, PSČ  384 71

Mateřská škola  

Šumavské Hoštice 64, PSČ  384 71, tel. č. 388 421 187, email: mssumavskehostic@seznam.cz

Školní jídelna    

Šumavské Hoštice  22, PSČ  384 71, tel.č..388 421 114

Okruhy doplňkové činnosti

Podle § 27 písm. g) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, v platném znění.

Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti:

1. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí

2. pronájem nebytových prostor

3. pronájem služebního bytu

4. stravování cizích strávníků

5. stravování zaměstnanců školy

 

 Sazebník úhrad za poskytování informací_na web.pdf

 

Rozpočet_na_rok_2019_ZŠ_Šumavské_Hoštice.pdf

 Střednědobý rozpočetový výhled_2020_2021_ZŠ_Šumavské_Hoštice.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2018 _ZŠ ŠH.pdf

Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2020.pdf

 

 

12. 11. Benedikt

Zítra: Tibor

12.zasedání ZO - 19.11.2019

Pozvánka-ZO - 12..doc 

 

E.ON - oznámení odběratelům

E.ON - ozn..JPG

 

 

 

Nový dopravní automobil pro SDH Šumavské Hoštice

Nový dopravní automobil pro JSDH Šumavské Hoštice.pdf

 

Trojboj dětských družstev Mikroregionu - Strunkovice n. Blanicí - 5.9.2019

Mikroregion - Trojboj - 3.ročník.PDF

 

Změna telefonních čísel ZŠ Šumavské Hoštice_od 3.12.2018.pdf

 

Informace pro občany - 2019.PDF

 

Vývoz TKO 2019.PDF

  

MOŽNOST ZAKOUPENÍ POPELNICE - 700,-Kč.              Na tel.724124597

 

www.idos.cz

http://pocasi.chmi.cz/index.html/

Vystoupení žáků Základní školy a mateřské školy

článek 21.12..doc

sbor.jpg

Projekt EU Peníze školám

EU Peníze školám _ info o projektu[1].pdf

CZECH POINT NA OÚ

Od 1.2.2008 uveden do provozu CZECH POINT na našem OÚ.

Czech POINT.doc

Třídění odpadů-soutěž Jihočeských obcí

Rok 2008. V kategorii obcí do 500 obyvatel jsme obsadili 4.místo.

3.místo

Sběrný dvůr Vimperk

SBĚRNÝ DVŮR VIMPERK.doc

MAPKA.jpg

Návštěvnost stránek

128930