image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 k zabezpečení místních záležitostí 
05.05.2018
OZV 1-2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2023 
OZV 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šumavské Hoštice 03.01.2020
OZV č. 2/2017 - Požární řád obce 1.12.2017
OZV 3/2019 o místním poplatku z pobytu 03.01.2020
OZV 3/2017 - část společného školského obvodu ZŠ 1.12.2017
Řád veřejného pohřebiště Šumavské Hoštice 01.05.2017

Provozní řád pro multifunkční hřiště Š.Hoštice

16.11.2018

OZV 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

03.01.2020

OZV 4/2019 o místním poplatku ze psů

03.01.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Zápisy a usnesení zastupitelstv

 

 
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Šumavské Hoštice - 18.10.2022
Zápis z 2.zasedání ZO - 8.11.2022
Usnesení z 2.zasedání ZO - 8.11.2022
Jednací řád zastupitelstva obce Š.Hoštice
Zápis ze 3.zasedání ZO - 6.12.2022
Usnesení ze 3.zasedání ZO - 6.12.2022
Zápis ze 4.zasedání ZO - 23.12.2022
Usnesení z 4.zasedání ZO - 23.12.2022
Zápis z 5.zasedání ZO - 14.2.2023
Usnesení z 5.zasedání ZO - 14.2.2023
Zápis ze 6.zasedání ZO - 28.3.2023
Usnesení ze 6.zasedání ZO - 28.3.2023
Zápis ze 7.zasedání ZO - 25.4.2023 
Usnesení ze 7.zasedání ZO - 25.4.2023
Zápis z 8.zasedání ZO - 23.5.2023
Usnesení z 8.zasedání ZO - 23.5.2023

Zápis z 9.zasedání ZO - 23.6.2023

Usnesení z 9.zasedání ZO - 23.6.2023

Zápis z 10.zasedání ZO - 28.8.2023

Usnesení z 10.zasedání ZO - 28.8.2023

Zápis z 11.zasedání ZO - 24.10.2023

Usnesení z 11.zasedání ZO - 24.10.2023

Zápis z 12.zasedání ZO - 28.11.2023

Usnesení z 12.zasedání ZO - 28.11.2023

Zápis ze 13.zasedání ZO - 19.12.2023

Usnesení ze 13.zasedání ZO - 19.12.2023

Zápis ze 14.zasedání ZO - 6.2.2024

Usnesení ze 14.zasedání ZO - 6.2.2024

Zápis z 15.zasedání ZO - 19.3.2024

Usnesení z 15.zasedání ZO - 19.3.2024

Zápis ze 16. zasedání ZO - 23.4.2024

Usnesení z 16.zasedání ZO - 23.4.2024