image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Šance pro venkovské školy II

Šance pro venkovské školy II

webový_článek_k_2.MZ.doc

logo

Díky projektu“ Šance pro venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost

reg.č.: CZ.1.07/1.1.14/02.0054“ probíhají na školách vzdělávací kroužky.

Kroužek pracovních činnosti probíhá u těchto partnerů:

Základní škola a Mateřská škola Borová Lada

Základní škola a Mateřská škola Malenice

Základní škola a mateřská škola Vacov

Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

Vzdělávací kroužek němčiny probíhá v Základní škole a Mateřské škole v Borové Ladě

Vzdělávací kroužek angličtiny probíhá: v Základní škole a Mateřské škole v Borové Ladě a v Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachovo Březí.

10. a 24.1.2014 proběhl kurz keramiky pro učitele v Základní a Mateřské škole v Malenicích pod vedením paní Jitky Martanové, zúčastněné paní učitelky získaly za absolvování kurzu účastnický list.

14. a 21.1.2014 díky lektoru pracovních činností si děti ze Základní školy a Mateřské školy vyzkoušely výrobu mýdel a svíček. Tato výuka měla u dětí velký úspěch.

18.2.2014 měli žáci ze Základní školy profesora Josefa Brože besedu o Nepálu.

28.2.2014 proběhne v Základní škole a mateřské škole ve Vacově beseda s cestovatelem Liborem Staňkem.

Stavební úpravy školních dílen začaly v únoru na školách: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice, Základní škola a mateřská škola Vacov, Základní škola a Mateřská škola Malenice. Pro všechny naše partnery byli vybráni dodavatelé na výukové pomůcky – nářadí do školních dílen.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jsme zapojeni do projektu Šance pro venkovské školy II

A) ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Název projektu: ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY II - ZRUČNOST, ZODPOVĚDNOST, ZKUŠENOST

Zkrácený název projektu: Šance pro venkovské školy II ZZZ

Číslo a název operačního programu: CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy: 7.1 - Počáteční vzdělání

Číslo a název oblasti podpory: 7.1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělání

Číslo a název výzvy: 2 - Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1

Typ projektu: grantový

Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2013

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2014

Rozpočet projektu celkem: 3 433 455,- Kč

B) PARTNEŘI PROJEKTU:

Příjemce finanční podpory a žadatel projektu:

Občanské sdružení Chance In Nature - Local Action Group


Finanční partneři projektu:

1. Základní škola  a mateřská škola Šumavské Hoštice

2. Základní škola a Mateřská škola Malenice

3. Základní škola  a mateřská škola Vacov

4. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí

5. Základní škola a Mateřská škola Borová Lada

C) STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických, přírodovědných oborů a podporu výuky cizích jazyků, včetně zvyšování motivace žáků na 5 venkovských základních

(v Malenicích, Šumavských Hošticích, Vacově, Vlachovo Březí a Borové Ladě), kde všechny partnerské školy fungují zároveň jako mateřské.

Hlavním přínosem pro žáky je:

- osvojit si základní pracovní dovednosti a manuální zručnosti

- rozšířit jazykové znalosti ve vzdělávacích kroužcích

- schopnost týmové spolupráce, plánování, organizování a zapojování do života v obci

- aplikovat zákonitosti přírody a šetrné využívání zdrojů ŽP do manuálních pracovních

  postupů

- účast na vzdělávacích exkurzích

Hlavní přínosy pro pedagogické pracovníky je:

- zavedení nových praktických metod do výuky (exkurze, vzdělávací kurzy, tematické

  besedy, školní projekty...)

- využití nových výukových pomůcek a materiálů

- osvojení nových atraktivních výukových metod

- možnost propojení praktické výuky se skutečným životem v obci

- rozvíjení kontaktů s pedagogy z partnerských škol