image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Mateřská škola > Provoz MŠ

Provoz školy

1.9.2021

Informace pro rodiče dětí o provozní době MŠ

Provozní doba školy: 6.30 - 16.00

 

8.4.2021

Informace pro rodiče dětí k nástupu do školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního stupně ZŠ k prezenčnímu vzdělávání a návrat předškoláků do MŠ.
Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.
Od 12. 4. budou chodit do školy žáci 1., 2., 3. ročníku (od 19. 4. budou mít distanční výuku)
Od 19. 4. budou chodit do školy žáci 4. a 5. ročníku (od 12. 4. budou mít distanční výuku)
Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin. Ke stažení zde: Rozvrh ročníků od 12.4.2021.pdf
Provoz školní družiny bude od 11.25 do 14.35 hodin.
Provoz MŠ bude od 6.30 do 15.45 hodin.
Návrat předškoláků a žáků proběhne za přísných hygienických opatření.
Žáci jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku (dejte, prosím, dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor pro žáky povinný není. V mateřské škole děti roušku mít nemusí.
Přítomnost předškoláků a žáků při prezenční výuce je podmíněna účastí na testování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Stravování v ŠJ je od 12. 4. 2021 objednáno pro všechny žáky 1., 2. a 3. ročníku a pro všechny předškoláky. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.
Konkrétní informace o organizaci výuky, o organizaci testování, o organizaci družiny zašlou třídní učitelé v průběhu odpoledne, večera 8. 4. 2021.
Informace z MŠMT najdete v příloze Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání INFORMACE_K_PROVOZU_ŠKOL_A_ŠKOLSKÝCH_ZAŘÍZENÍ_OD_12._DUBNA_2021.pdf

Důležitá poznámka kvůli testování - U KOHO SE TESTOVÁNÍ NEPROVÁDÍ (nutno doložit)

  • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

16.3.2020

Rozhodnutí ředitelky školy po dohodě se zřizovatelem o přerušení provozu mateřské školy

ve dnech od 19. 3. 2020 do odvolání

v souvislosti s preventivními opatřeními šíření koronaviru COVID-19

 Zákonní zástupci si mohou vyžádat z důvodu uzavření školy žádost o ošetřovné při péči o dítě v kanceláři účetní v pracovní dny od 7.30 do 10.30 hodin (nejlépe po telefonické domluvě – číslo +420 722 927 760)

 

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nerozhodne jinak. Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice