image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ZŠ

AKTUALITY

17. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Ministr zdravotnictví rozhodl o nošení roušek i při výuce - od pátku 18.9.2020 pro žáky 2. stupně
Informace ministra zdravotnictví k nošení roušek

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Vážení rodiče,
od 10. 9. 2020 jsou ve všech společných prostorách v celé ČR povinné roušky.
Toto opatření se týká také škol.
Roušky jsou povinné na chodbách, ve společných prostorách školy, na toaletách, v jídelně (při jídle žák roušku odkládá do sáčku/krabičky)....
Opatření se zatím netýká výuky a pobytu v učebnách, tam mohou žáci roušku odložit (doporučujeme do sáčku/krabičky).

Prosíme tedy, vybavte své děti do školy rouškou. Vhodné je, aby vaše děti měly roušku náhradní a účastníci školní družiny aby byli vybaveni další rouškou pro čas, který budou trávit v ŠD.

Zákaz ve školách se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Mgr. Petra Vaňková

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra zdravotnictví; více informací zatím na webu: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-pribylo-rekordnich-1164-potvrzenych-pripadu-covidu-za-den-118992#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=q5olKSiWi28-202009091026&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra školství; více informací zatím na webu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rousky-se-vraci-do-skol-ve-tridach-je-ale-zaci-nosit-nemusi-rekl-plaga-119022

 

8. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro veřejnost od ministerstva zdravotnictví

Metodika nařizování karantény ve školách od 7. 9. 2020

Metodika

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních04_09_2020.pdf

 

30. 8. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků: Hygienická pravidla

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Při vstupu do školy
Při vstupu do školy základní, mateřské mají děti/žáci možnost použít dezinfekci. Roušky nejsou zatím nezbytné.  Není třeba donést  prohlášení o bezinfekčnosti. Děti/žáci budou mít k dispozici roušku v sáčku nebo v krabičce v šatní skříňce.

Děti/žáci se převléknou a přezují v šatně a bez zbytečného odkladu jdou do školy/své třídy.
V průběhu dne budou zaměstnanci školy dbát na důkladnou hygienu, děti/žáci si často budou mýt ruce.
Do školy mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy, žáci školy a v první den doprovod žáků prvních tříd nebo nově zapsaných žáků. Druhý den po domluvě s třídní učitelkou pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku v době, kdy už jsou žáci ostatních ročníků v učebnách, nejdříve v 7.55.
Ostatním je VSTUP DO BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZAKÁZÁN!
Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

V budově školy
Žáci budou poučeni o chování, o školním řádu, o bezpečnosti a nově o hygienických opatřeních.
V prostorách školy budou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové ručníky a zajištěn častější úklid prostor.
NEMOCNÝM OSOBÁM JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN! 
Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.
Do odvolání bude zajištěn minimální přesun žáků do učeben, přesuny budou pouze nutné v souvislosti s rozvrhem hodin a s možnostmi školy.
Abychom omezili kontakt žáků z různých ročníků, budou žáci o přestávkách vycházet z učebny pouze na toaletu. Do jiné učebny se budou stěhovat s vyučujícím po předzvonění.
Škola má k dispozici kromě dezinfekce a jednorázových ručníků bezdotykový teploměr, roušky a jednorázové rukavice.

Školní jídelna
U vchodu do jídelny bude umístěna bezoplachová dezinfekce.
Příbor, polévku a pití dostane dítě/žák od pedagogického dohledu v jídelně.
Do jídelny je povolen vstup jen strávníkům školy.

Distanční vzdělávání
Bude poskytováno, pokud v důsledku mimořádných opatření bude v dané třídě chybět více jak polovina žáků.
Bude probíhat při uzavření školy mimořádným opatřením KHS nebo bude plošně MZd zakázána přítomnost žáků ve škole nebo ve třídě.
Bude pro žáky povinné.

 

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

29. 8. 2020

Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy.
Vzhledem k epidemiologické situaci není povolen vstup rodičům a dalším osobám do budovy základní školy. Do šatny mateřské školy doporučuji, aby měli zákonní zástupci/ doprovod dětí roušku.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

 1. a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin. Prvňáky a jejich rodiče přivítáme před školou. V případě nepříznivého počasí v budově školy. Potom půjdou prvňáci i s rodiči (za zachování přísných hygienických pravidel) do své třídy. Prosím rodiče prvňáků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.
 2. b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok, budou informováni o platbách

Budova základní školy bude otevřena pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.35 hodin.

Ve škole budou k dispozici dezinfekční prostředky.

 Děti/žáci/zaměstnanci školy se v budově školy pohybují bez roušek. Rouška bude nařízena pouze v případě zavedení protiepidemiologických opatření v souvislosti s vyhlášeným stupněm pohotovosti – tzv. semaforem, případně v případě, že by se náhle zhoršil zdravotní stav dítěte/žáka. Doporučuji zákonným zástupcům, aby své dítě vybavili rouškou. Roušku v sáčku, krabičce si dítě/žák uloží do šatní skříňky.

 Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

Dětem/žákům/zaměstnancům a případně dalším osobám s podezřením na infekční onemocnění je zakázán vstup do budovy školy. Pokud přijde/přijede žák s podezřením na infekční onemocnění do školy bez doprovodu rodičů (nebo pokud se dítěti/žákovi udělá v průběhu dne špatně, pokud začne mít projevy infekčního onemocnění), bude škola volat zákonným zástupcům, aby si svoje dítě neprodleně vyzvedli.

Dítě/žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.

 

Následující dny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

 

Informace pro strávníky od 1. 9. 2020

 1. Cizím strávníkům nebude vydáváno jídlo na talíř, bude vydáváno pouze do jídlonosičů.
 2. Jídlonosiče doneste na stůl před jídelnu ráno do 8 hodin. Jídlonosiče budou v 11.00 hodin připravené k odběru ve vestibulu školní jídelny,
  v 11.15 budou nevyzvednuté jídlonosiče vyneseny ven před budovu na odkládací stůl, spojovací chodba bude uzamčena a vnitřní stůl vydesinfikován –
  z důvodu nástupu žáků do prostor spojovací chodby a školní jídelny.

Doporučujeme bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

Za kvalitu oběda ručíme po dobu výdeje stravy a při konzumaci bezprostředně po nandání oběda do jídlonosičů.

 3. Žáci, kteří mají přihlášený oběd, budou navštěvovat školní jídelnu ve skupinách podle toho, jak jsou spojeni při vyučování. Jídla budou vydávána podle přísných hygienických opatření. Hygienická opatření jsou povinni dodržovat i strávníci. O hygienických pravidlech budou děti/žáci poučeni 1. září třídními učiteli.

 

Doporučuji bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

 

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

 

27. 8. 2020

Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy. Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin.

b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok

Další informace budou postupně zveřejňovány. 

 

29. 6. 2020

Poděkování

Konec školního roku se kvapem přiblížil …
Druhé pololetí bylo sice ovlivněno nouzovým stavem a přerušením výuky na školách, nic ale nebránilo distanční výuce, či námi bohatě nabízeným specifickým konzultačním hodinám…. tím i potvrzení úspěšnosti žáků.

V tuto chvíli je vhodné zamyslet se a poděkovat.
Vynikající práci odvedli učitelé ZŠ i MŠ, kteří dokážou děti a žáky zaujmout, naučit i usměrnit. Přispěli i k vytváření dobrých třídních kolektivů, kde se snad nikdo necítil odstrčený. Vychovatelé vytvořili v družině místo velké zábavy i účinné relaxace. A velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci organizovali nad rámec svých pracovních povinností mnoho zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.
Poděkování za práci patří také kuchařkám školní jídelny, které se starají o bříška nejen dětí a žáků, ale připravují obědy také pro zaměstnance naší školy, ale i pro veřejnost.
Je třeba poděkovat i panu školníkovi. Všichni jistě víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde jsou děti a žáci. Ocenění za udržování čistého školního prostředí patří obětavým uklízečkám. Děkuji také naší přesné paní účetní.
Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup zřizovatele k naší škole. Není to automatická záležitost každé obce. Pomoc PPP České Budějovice v oblasti primární prevence je naprosto nepostradatelná. Na pomoc našim dětem/žákům se zaměřuje PPP Prachatice a SPC Prachatice, České Budějovice. Se žáky s vadami řeči spolupracují logopedi. Velmi dobrá spolupráce je i se státní policií a požárním záchranným sborem. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Domu dětí Vimperk, Prachatice, Základní uměleckou školou Vimperk, Vlachovo Březí a sportovními oddíly. Všechny tyto organizace pozitivně ovlivňují chování dětí/žáků, což škole velice pomáhá.
Velké poděkování samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je velmi dobrá a dětem svědčí. Děkuji všem rodičům za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření.
Poděkování patří také žákům…zejména za aktivity při distanční výuce. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle.
Ještě jednou děkuji všem učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a všem dalším zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.
Děkuji úplně všem za přízeň, kterou jste mně celý rok vyjadřovali. Dobře se mi s dětmi, žáky a kolegy pracovalo, vždycky jsem se do školy těšila. Jsem si vědoma toho, jak krásnou práci mám. Je to také  díky vám všem. A za to vám moc děkuji. Přeji vám, abyste si užili prázdniny, dovolenou, hodně sluníčka a v září se těším na shledanou.
Deváťákům přeji, aby se jim dařilo v dalším životě. 
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

22. 6. 2020

Předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020

Vysvědčení bude žákům předáváno dle harmonogramu v čase od 7.55 do 9.45 hodin. Harmonogram předávání vysvědčení sdělí žákům/zákonným zástupcům jednotliví třídní učitelé.

 

18. 6. 2020

Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_hlavní prázdniny.pdf

 

12. 6. 2020

Informace o stravování a o konci školního roku

Informace o provozu školy, o stravování.pdf

 

28. 5. 2020

harmonogram-25052020

27. 5. 2020

OBČASNÉ VZDĚLÁVACÍ A SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. ČERVNA 2020

Vláda rozhodla o tom, že se od 8. června 2020 budou moci vrátit do škol žáci II. stupně základních škol za účelem občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Školní docházka je do konce školního roku nepovinná. Stěžejní bude i nadále vzdálená výuka. Podmínky, za kterých budou občasné vzdělávací a socializační aktivity ve školní skupině probíhat, sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitelé.

Informace k nástupu do školy od 8. 6. 2020_na web.pdf

čestné_prohlášení.pdf

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se budeme řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. a metodickým pokynem MŠMT. Žáci budou hodnoceni známkou.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme tedy vycházet

 1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky), nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy, a
 3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláška ze dne 27. 4. 2020_o hodnocení ve 2.pololetí2019_2020.pdf

 

OBČASNÉ VZDĚLÁVACÍ A SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. ČERVNA 2020

Vláda rozhodla o tom, že se od 8. června 2020 budou moci vrátit do škol žáci II. stupně základních škol za účelem občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Školní docházka je do konce školního roku nepovinná. Stěžejní bude i nadále vzdálená výuka. Podmínky, za kterých budou občasné vzdělávací a socializační aktivity ve školní skupině probíhat, vyvěsím na webové stránky. S podrobnými informacemi vás pak seznámí třídní učitelé.

 

 

22. května

Informace pro strávníky školní jídelny

Upozornění pro cizí strávníky 22. 5. 2020.pdf

 

Rozdělení žáků do skupin ve škole od 25. 5. 2020

O rozdělení žáků do skupin (ve škole) budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé. Ti také sdělí další informace, pokyny a požadavky. 

MŠMT i nadále upřednostňuje distanční vzdělávání. Ve škole budou žáci s pedagogickými pracovníky dělat to, co dělají žáci při distanční výuce doma. 

 

18. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Na základě sdělení pana Bc. Jana Říhy z JIKORD  (JIHOČESKÝ KOORDINÁTOR DOPRAVY) uvádím následující:

Školní autobusy na lince Záblatí-Lažiště-ŠH a Včelná-Buk-ŠH a zpět budou jezdit  v časech obvyklých: tedy ráno, aby byly děti ve škole před osmou hodinou, a odpoledne před patnáctou hodinou. Žádnou novou linku dopravci nepřidávají, žádnou neruší. Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro zákonné zástupce dětí

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020_2021.pdf

 

 

15. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Na základě sdělení pana Bc. Jana Říhy z JIKORD  (JIHOČESKÝ KOORDINÁTOR DOPRAVY) uvádím následující: v pondělí 18. 5. 2020 od 11 hodin proběhne jednání, na kterém se rozhodne, zda budou školní autobusy do škol/ze škol zajištěny. Potom vás budu informovat. Mgr. Petra Vaňková

13. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Zjišťovala jsem, zda budou od 25. 5. 2020 jezdit školní autobusy. Odpověď jsem nedostala, protože dopravci zatím nevědí. Rozhodnuto by mělo být do pátku 15.5.2020. Pak vás budu informovat. Mgr. Petra Vaňková

12. května

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE - doplnění 2.pdf

11. května

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

Informace o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019_2020.pdf

Vyhláška č. 232 o přijímacím řízení na střední školy

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE - doplnění.pdf

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE.pdf

6. května 

Informace pro zákonné zástupce a cizí strávníky o stravování od 25. 5. 2020

Informace o stravování.pdf

Informace pro zákonné zástupce o přijímacích zkouškách na střední školy:

termín byl vyhlášen na 8. června (9. června víceletá gymnázia)

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil, tablet

Informace pro zákonné zástupce o možném provozu MŠ od 25. 5. 2020

Informace_pro_zákonné_zástupce_dětí_MŠ.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE.pdf

5. května 

Informace o možnosti vzdělávání od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku

Informace_o_možnosti_vzdělávání_pro_žáky_9.ročníku.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace pro zákonné zástupce a žáky 1. stupně o možnostech vzdělávání od 25. 5. 2020

Informace_pro_zákonné_zástupce_a_žáky_1.stupně.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace o stravování a o mateřské škole zveřejním v průběhu 6. května. Mgr. Petra Vaňková

 

4. května

INFORMACE o přípravě na přijímací zkoušky a o možném nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 do školy

 Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme vám všem za spolupráci a za podporu při studiu na dálku. Většina žáků v současné době distanční formou pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala a vám rodičům poděkování.
V sobotu 2. 5. 2020 jsme obdrželi metodiku z MŠMT týkající možného nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 a o možných konzultacích žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 Tento týden podle metodiky rozpracuji organizaci chodu naší školy a budu vás informovat. Informace postupně zveřejním také o stravování a o mateřské škole. Mgr. Petra Vaňková

3. května

1. Informace pro žáky 9. ročníku a pro jejich zákonné zástupce

Vláda ČR 1. května 202 rozhodla o tom, že se od 11. května budou moci do škol vrátit žáci devátých ročníků, výhradně kvůli přípravě na přijímací zkoušky. Na dobrovolných konzultacích se budou moci scházet v neměnných skupinách nanejvýš v počtu do 15 osob. Podmínky návratu pro devátý ročník upřesním do 5. 5. 2020. Žáci pak budou mít možnost se na konzultace přihlásit. Mgr. Petra Vaňková

2. Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

MŠMT a MZ vydalo manuál pro školy, za jakých podmínek může dojít k otevření škol od 25. 5. 2020. O podmínkách dobrovolného nástupu žáků 1. stupně  do školy vás budu informovat prostřednictvím webových stránek a prostřednictvím třídních učitelů do 11 května. Mgr. Petra Vaňková

3. Pozor, změna: úřední hodiny paní účetní

4. 5. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

6. 5. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

2. května

Harmonogram uvolňování opatření ve školství - aktualizovaný

uvolnění_schema_skoly_30042020.pdf

 

29. dubna 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2020_2021_na vývěsku.pdf

 

27. dubna

Harmonogram uvolňování opatření ve školství

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

 

20. dubna 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - návrh vyhlášky MŠMT

Návrh_vyhlášky_k_hodnocení_žáků_za_druhé_pololetí_2019-2020.pdf

 

17. dubna 2020

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací řízení

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení a časový plán přijímacího řízení

 

16. dubna 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky o otevírání škol

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vláda rozhodla o postupném otevírání škol. Termín pro nástup do základních škol (1. stupeň) byl předběžně stanoven na 25. 5. 2020. Termín nástupu do škol provází řada doporučení, která budou teprve upřesňována. Termín přijímacího řízení na střední školy byl předběžně stanoven na druhou polovinu června. Proto sledujte průběžně informace na webových stránkách, kde vás budu o postupu informovat.

Mgr. Petra Vaňková

 

8. 4. 2020

Zápis do mateřské školy - pozor, změna

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020 ZMĚNY.docx.pdf 

podrobné informace a formuláře najdete na  https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-ms

 

2.4.2020

Výše úplaty za ŠD za měsíc březen

Úplatu za školní družinu podle ustanovení § 123 odst. 4, § 27 odst. 5, § 16 odst. 9 školského zákona v platném znění stanovuji za období 1. března – 10. března na 27 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz ŠD v souvislosti s nouzovým stavem, se úplata za ŠD nevybírá.

Úplata za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanovena po znovuobnovení provozu ŠD.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

1.4.2020

Zápis do MŠ - vzhledem k nouzovému stavu zveřejním 9. 4. 2020 změny týkající se zápisu do MŠ
Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020_2021.pdf

podrobné informace a formuláře najdete na https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-ms

 

 

1. 4. 2020

Výše úplaty v MŠ za měsíc březen 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. března – 18. března na 182 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

28. 3. 2020

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,
i když současná situace pro nikoho z nás není jednoduchá, doufám, že v dohledné době skončí a my se opět budeme moci všichni vrátit k normálnímu životu. Do té doby vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví a trpělivost. Vážím si vaší náročné a záslužné práce. Děkuji za to, že ji vykonáváte s velkým nasazením a zodpovědně. Pěkný sváteční den...  Petra Vaňková

 

27. 3. 2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

30. 30. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

02. 04. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

23. 3. 2020 

 1. Informace o přijímacím řízení ze dne 23. 3. 2020 (14 dní po nástupu žáků do školy): Přijímací řízení_informace z MŠMT
 2. přijímací zkoušky.pdf
 3. Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Viz doporučení ministerstva školství a vnitra: 
 4. Jak mluvit s dětmi o koronaviru
 5. Ošetřovné - o prodloužení doby ošetřovného více než na 9 dní a o možnost čerpání pro děti až do 13 let bude jednat vláda 24. 3. 2020; na základě doporučení ministerstva práce a sociálních věcí nežádejte NEŽÁDEJTE zatím o ošetřovné (o prodloužení, o ošetřovné pro děti starší 10 let) do schválení zákona; ošetřovné bude propláceno zpětně; podrobné informace najdete na Informace o poskytování a vyplácení ošetřovného_MPSV

 

21.3.2020

Informace pro zákonné zástupce, pro pedagogické pracovníky, pro veřejnost

Vážení rodiče, pedagogičtí pracovníci zadávají vašim dětem procvičování a opakování (případně výpisky) a čtení, slovíčka atd. prostřednictvím webových stránek, někteří prostřednictvím mailů, jiní s vašimi dětmi komunikují přes messenger, skype atp., někteří komunikují přímo s vámi. Studijní materiály pro vaše děti pedagogičtí pracovníci doplňují. V této nelehké době je prioritou, abychom byli všichni zdraví a nemuseli čelit dalším obtížím, kterých je v současné době víc než dost. Důležité je překonat období, kdy nám hrozí onemocnění koronavirem COVID-19.  Velmi si vážím vaší solidarity a pomoci potřebným. Mnoho z vás se zapojilo do pomoci různými způsoby. Stejně jako vy se do pomoci zapojili i mnozí zaměstnanci školy. Děkuji vám všem, kteří se podílíte na jakékoli pomoci. A rodičům děkuji za trpělivost. Věřím, že v této nelehké době všechno zvládneme ve zdraví. A až bude lépe (dřív nebo později), neprobrané učivo s vašimi dětmi doženeme. Petra Vaňková

 

19. 3. 2020

Zápis dětí do 1. ročníku_ZMĚNY V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU.pdf

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Dobu zápisu do prvního ročníku stanovuji jako ředitelka školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto: Zápis proběhne v období od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020 a 17. dubna 2020, po předchozí domluvě nejdéle do 28. dubna 2020.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2013 DO 31. 8. 2014

ZÁPIS PROBĚHNE BUĎ KORESPONDENČNĚ,  NEBO OSOBNĚ

·        KORESPONDENČNĚ v období od 1. do 14. dubna 2020: podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem, případně osobně do schránky školy nebo poštou.

·        OSOBNĚ v pátek 17. dubna 2020 od 13.00 do 15.00 hodin (předem se domluvíme na telefonicky na konkrétním čase): podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí ve škole osobním podáním přihlášky ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel. 

p   Po předchozí telefonické domluvě nejdéle do 28. dubna 2020.

 

Formuláře potřebných dokumentů k přijetí  k povinné školní docházce jsou dostupné na webových stránkách obce - školy – https://www.sumavskehostice.cz/dokumenty

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad

Osobní dotazník

Doporučení dětského lékaře k odkladu

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

17.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

18.-20.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

24.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

26.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

16. 3. 2020

1. OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s šířením COVID-19 bude škola uzavřena pro veřejnost. Neodkladné věci budeme vyřizovat v pracovní dny od 7.30 do 10.30 hodin. 

Žádost o ošetřovné můžeme vydat v tištěné podobě i elektronicky. Pokud žádáte o vydání elektronicky, pište na mail zsamssumavskehostice@seznam.cz

 

2. Přerušení provozu MŠ od 19. 3. 2020 do odvolání

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_19.3.2020 do odvolání.pdf

 

3. Zápis do 1. ročníku - termín zápisu 3. 4. 2020 se ruší. Nový termín bude stanoven po zrušení opatření vlády ČR.

 

 

ÚKOLY PRO ŽÁKY - najdete na stránce:
1. https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

2. PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.pdf

 

15. března 2020

Co byste měli vědět o koronaviru: https://www.youtube.com/watch?v=Q06SePHkxxc&fbclid=IwAR2Q7nHWf78nF1aAp8eKLtBLiaiZGfJxdrcfURx6MrHOAFUBbpG2gpID2hU

 

14. března 2020

Aktualizované informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Informace Jihočeský kraj: https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

Informace KHS JčK: https://www.khscb.cz/ ; http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-posiluje-preventivni-opatreni-v-souvislosti-s-koronaviremuzavira-obchody_18735_4107_1.html

 

12. března 2020

1. Po vyhlášení nouzového stavu v České republice a vydání nových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru uzavírám provoz tělocvičny s účinností od 12. března 2020 14.00 hodin do odvolání.

Děkuji za pochopení. Mgr. Petra Vaňková

 

2. Informace k vyhlášení nouzového stavu

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

 

 

 3.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Obrázek

 

 

11. března 2020
1. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy se vydává v kanceláři školy od 7.30 do 9.30 hodin.

 2. ÚKOLY:
Žádáme všechny zákonné zástupce i žáky, aby průběžně sledovali webové stránky školy. Na stránce budou průběžně zveřejňovány „STUDIJNÍ MATERIÁLY A ÚKOLY PRO ŽÁKY“.
Studijní materiály budou průběžně doplňovány. Zadané úkoly je třeba vypracovat, vyřešit, splnit a dle pokynů vyučujících odevzdat (v elektronické podobě mailem, v tištěné podobě předat vyučujícím v termínu, který bude určen, v sešitech školních, domácích, pracovních). Úkoly najdete zde: https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

 10. března 2020

1. OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ_uzavření ZŠ_od 11.3.2020.pdf

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

 Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nebo zřizovatel nerozhodne jinak.

Provoz Základní školy Šumavské Hoštice je přerušen - podle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění – do odvolání.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

2. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH TYPECH ŠKOL (Jihočeský kraj)

https://www.kraj-jihocesky.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-vzdelavani-na-vsech-typech-skol-pro-potrebu-ochrany-pred-vyskytem-sirenim

 

 

 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

Poučení pedagogů, pracovníků úklidu a školní jídelny
Poučení žáků o nutnosti dodržování hygienických zásad a správného mytí rukou
Předání letáků zaslaných KÚ rodičům žáků školy prostřednictvím třídních učitelů
Nákup dalších dezinfekčních prostředků
Častější používání dezinfekčních prostředků při úklidu, zejména vytírání
Každodenní dezinfekce předmětů, s nimiž přicházejí žáci i zaměstnanci nejvíce do styku
Sledování situace výskytu onemocnění v České republice, okresu Prachatice a Jihočeského kraje
Jednat klidně a uvážlivě, nevzbuzovat paniku
Zajímat se v rámci možností o případný pobyt žáků a zaměstnanců v zahraničních oblastech zasažených koronavirem, kontaktovat službu KHS pro okres Prachatice na telefonním čísle: 736 514 379 (tato služba je k dispozici i ve dnech pracovního klidu)

 

KORONAVIRUS - PREVENTIVNÍ INFORMACE

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku a v dalších zemích  zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Nemocnice České Budějovice, KÚ Jihočeského kraje, MŠMT, MZ: 
http://www.nemcb.cz/informace-k-vyskytu-noveho-koronaviru/

https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace-aktualizujeme

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_114_1.html

Zápis do 1. ročníku

Informační schůzka před zápisem+ukázková hodina+zápis_2019_2020_pro rok2020_2021.pdf

 

 

 

Onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

Změna cen stravného v souvislosti se zvyšujícími se cenami potravin

Vnitřní řád školní jídelny_2017_s přílohou od 1.2.2020_na web.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

 

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

Úspěšné vykročení do nového školního roku

Pevné zdraví, hodně štěstí a dobrou náladu vám přeje ve školním roce 2019/2020 Mgr. Petra Vaňková

Přehled umístění ročníků a tříd.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.
V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov), telefonní číslo +420736514379.

 Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

 

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf