image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ZŠ

AKTUALITY

2.4.2020

Výše úplaty za ŠD za měsíc březen

Úplatu za školní družinu podle ustanovení § 123 odst. 4, § 27 odst. 5, § 16 odst. 9 školského zákona v platném znění stanovuji za období 1. března – 10. března na 27 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz ŠD v souvislosti s nouzovým stavem, se úplata za ŠD nevybírá.

Úplata za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanovena po znovuobnovení provozu ŠD.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

1.4.2020

Zápis do MŠ 
Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020_2021.pdf

podrobné informace a formuláře najdete na https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-ms

 

1. 4. 2020

Výše úplaty v MŠ za měsíc březen 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. března – 18. března na 182 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

28. 3. 2020

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,
i když současná situace pro nikoho z nás není jednoduchá, doufám, že v dohledné době skončí a my se opět budeme moci všichni vrátit k normálnímu životu. Do té doby vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví a trpělivost. Vážím si vaší náročné a záslužné práce. Děkuji za to, že ji vykonáváte s velkým nasazením a zodpovědně. Pěkný sváteční den...  Petra Vaňková

 

27. 3. 2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

30. 30. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

02. 04. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

23. 3. 2020 

1. Informace o přijímacím řízení ze dne 23. 3. 2020 (14 dní po nástupu žáků do školy): Přijímací řízení_informace z MŠMT

2. Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Viz doporučení ministerstva školství a vnitra: Jak mluvit s dětmi o koronaviru

3. Ošetřovné - o prodloužení doby ošetřovného více než na 9 dní a o možnost čerpání pro děti až do 13 let bude jednat vláda 24. 3. 2020; na základě doporučení ministerstva práce a sociálních věcí nežádejte NEŽÁDEJTE zatím o ošetřovné (o prodloužení, o ošetřovné pro děti starší 10 let) do schválení zákona; ošetřovné bude propláceno zpětně; podrobné informace najdete na Informace o poskytování a vyplácení ošetřovného_MPSV

 

21.3.2020

Informace pro zákonné zástupce, pro pedagogické pracovníky, pro veřejnost

Vážení rodiče, pedagogičtí pracovníci zadávají vašim dětem procvičování a opakování (případně výpisky) a čtení, slovíčka atd. prostřednictvím webových stránek, někteří prostřednictvím mailů, jiní s vašimi dětmi komunikují přes messenger, skype atp., někteří komunikují přímo s vámi. Studijní materiály pro vaše děti pedagogičtí pracovníci doplňují. V této nelehké době je prioritou, abychom byli všichni zdraví a nemuseli čelit dalším obtížím, kterých je v současné době víc než dost. Důležité je překonat období, kdy nám hrozí onemocnění koronavirem COVID-19.  Velmi si vážím vaší solidarity a pomoci potřebným. Mnoho z vás se zapojilo do pomoci různými způsoby. Stejně jako vy se do pomoci zapojili i mnozí zaměstnanci školy. Děkuji vám všem, kteří se podílíte na jakékoli pomoci. A rodičům děkuji za trpělivost. Věřím, že v této nelehké době všechno zvládneme ve zdraví. A až bude lépe (dřív nebo později), neprobrané učivo s vašimi dětmi doženeme. Petra Vaňková

 

19. 3. 2020

Zápis dětí do 1. ročníku_ZMĚNY V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU.pdf

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Dobu zápisu do prvního ročníku stanovuji jako ředitelka školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto: Zápis proběhne v období od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020 a 17. dubna 2020.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2013 DO 31. 8. 2014

ZÁPIS PROBĚHNE BUĎ KORESPONDENČNĚ,  NEBO OSOBNĚ

·        KORESPONDENČNĚ v období od 1. do 14. dubna 2020: podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem, případně osobně do schránky školy nebo poštou.

·        OSOBNĚ v pátek 17. dubna 2020 od 13.00 do 15.00 hodin (předem se domluvíme na telefonicky na konkrétním čase): podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí ve škole osobním podáním přihlášky ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel. 

 

Formuláře potřebných dokumentů k přijetí  k povinné školní docházce jsou dostupné na webových stránkách obce - školy – https://www.sumavskehostice.cz/dokumenty

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad

Osobní dotazník

Doporučení dětského lékaře k odkladu

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

17.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

18.-20.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

24.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

26.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

16. 3. 2020

1. OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s šířením COVID-19 bude škola uzavřena pro veřejnost. Neodkladné věci budeme vyřizovat v pracovní dny od 7.30 do 10.30 hodin. 

Žádost o ošetřovné můžeme vydat v tištěné podobě i elektronicky. Pokud žádáte o vydání elektronicky, pište na mail zsamssumavskehostice@seznam.cz

 

2. Přerušení provozu MŠ od 19. 3. 2020 do odvolání

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_19.3.2020 do odvolání.pdf

 

3. Zápis do 1. ročníku - termín zápisu 3. 4. 2020 se ruší. Nový termín bude stanoven po zrušení opatření vlády ČR.

 

 

ÚKOLY PRO ŽÁKY - najdete na stránce:
1. https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

2. PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.pdf

 

15. března 2020

Co byste měli vědět o koronaviru: https://www.youtube.com/watch?v=Q06SePHkxxc&fbclid=IwAR2Q7nHWf78nF1aAp8eKLtBLiaiZGfJxdrcfURx6MrHOAFUBbpG2gpID2hU

 

14. března 2020

Aktualizované informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Informace Jihočeský kraj: https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

Informace KHS JčK: https://www.khscb.cz/ ; http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-posiluje-preventivni-opatreni-v-souvislosti-s-koronaviremuzavira-obchody_18735_4107_1.html

 

12. března 2020

1. Po vyhlášení nouzového stavu v České republice a vydání nových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru uzavírám provoz tělocvičny s účinností od 12. března 2020 14.00 hodin do odvolání.

Děkuji za pochopení. Mgr. Petra Vaňková

 

2. Informace k vyhlášení nouzového stavu

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

 

 

 3.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Obrázek

 

 

11. března 2020
1. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy se vydává v kanceláři školy od 7.30 do 9.30 hodin.

 2. ÚKOLY:
Žádáme všechny zákonné zástupce i žáky, aby průběžně sledovali webové stránky školy. Na stránce budou průběžně zveřejňovány „STUDIJNÍ MATERIÁLY A ÚKOLY PRO ŽÁKY“.
Studijní materiály budou průběžně doplňovány. Zadané úkoly je třeba vypracovat, vyřešit, splnit a dle pokynů vyučujících odevzdat (v elektronické podobě mailem, v tištěné podobě předat vyučujícím v termínu, který bude určen, v sešitech školních, domácích, pracovních). Úkoly najdete zde: https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

 10. března 2020

1. OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ_uzavření ZŠ_od 11.3.2020.pdf

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

 Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nebo zřizovatel nerozhodne jinak.

Provoz Základní školy Šumavské Hoštice je přerušen - podle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění – do odvolání.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

2. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH TYPECH ŠKOL (Jihočeský kraj)

https://www.kraj-jihocesky.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-vzdelavani-na-vsech-typech-skol-pro-potrebu-ochrany-pred-vyskytem-sirenim

 

 

 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

Poučení pedagogů, pracovníků úklidu a školní jídelny
Poučení žáků o nutnosti dodržování hygienických zásad a správného mytí rukou
Předání letáků zaslaných KÚ rodičům žáků školy prostřednictvím třídních učitelů
Nákup dalších dezinfekčních prostředků
Častější používání dezinfekčních prostředků při úklidu, zejména vytírání
Každodenní dezinfekce předmětů, s nimiž přicházejí žáci i zaměstnanci nejvíce do styku
Sledování situace výskytu onemocnění v České republice, okresu Prachatice a Jihočeského kraje
Jednat klidně a uvážlivě, nevzbuzovat paniku
Zajímat se v rámci možností o případný pobyt žáků a zaměstnanců v zahraničních oblastech zasažených koronavirem, kontaktovat službu KHS pro okres Prachatice na telefonním čísle: 736 514 379 (tato služba je k dispozici i ve dnech pracovního klidu)

 

KORONAVIRUS - PREVENTIVNÍ INFORMACE

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku a v dalších zemích  zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Nemocnice České Budějovice, KÚ Jihočeského kraje, MŠMT, MZ: 
http://www.nemcb.cz/informace-k-vyskytu-noveho-koronaviru/

https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace-aktualizujeme

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_114_1.html

Zápis do 1. ročníku

Informační schůzka před zápisem+ukázková hodina+zápis_2019_2020_pro rok2020_2021.pdf

 

 

 

Onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

Změna cen stravného v souvislosti se zvyšujícími se cenami potravin

Vnitřní řád školní jídelny_2017_s přílohou od 1.2.2020_na web.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

 

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

Úspěšné vykročení do nového školního roku

Pevné zdraví, hodně štěstí a dobrou náladu vám přeje ve školním roce 2019/2020 Mgr. Petra Vaňková

Přehled umístění ročníků a tříd.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.
V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov), telefonní číslo +420736514379.

 Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

 

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf