image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ZŠ

AKTUALITY

9. 9. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Informace pro zákonné zástupce_ukončení testování.pdf

1.9. 2021
Úspěšný start do nového školního roku :) , klid, pohodu a zdraví po celý školní rok přeji všem dětem, žákům i rodičům za sebe a za zaměstnance školy. Petra Vaňková

 

rozvrh hodin 2021_2022_na web.pdf

 

31.8.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

časový rozvrh ročníků.pdf

Stanovisko MŠMT k mimořádnému opatření, které stanovuje screeningové testování

 

27.8.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci, věřím, že máte z prázdnin mnoho zážitků a že se těšíte do školy. Ve škole už pro vás máme skoro vše připravené. A věřte, že my se na vás všichni těšíme 😊 !
Vážení rodiče, milí žáci,

na základě aktuálních pokynů MŠMT a MZd vás informuji, že v září proběhnou 3 kola testování.
Všichni žáci s výjimkou 1. ročníku budou testováni 1.9.2021 ráno, žáci 1. ročníku pak 2.9.2021 ráno. Následné testování všech žáků proběhne v pondělí 6.9.2021 a ve čtvrtek 9.9.2021.
Testování bude provedeno neinvazivními antigenními testy (žáci obdrží ve škole, vlastní test nahlaste třídnímu učiteli) pod dohledem pedagogů, popř. za přítomnosti zákon. zástupce žáka 1. – 3. ročníku, ve stejném režimu jako na konci školního roku.

Testovat se nebudou muset žáci:

 • kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19 (nutné doložit lékařské potvrzení, nebo výpis z webu "ocko.uzis.cz"; nestačí čestné prohlášení),
 • s negativním výsledkem RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem (nestačí čestné prohlášení, nutné doložit),
 • s dokončeným očkováním (nutné doložit).

MŠMT uvádí:

 • V případech, ve kterých žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a budou pro něj platit další omezení stanovená MŠMT a MZd.
 • Všichni žáci budou muset nosit roušku či respirátor ve společných prostorách školy.  

Veškeré uvedené pokyny vyplývají z Manuálu pro školy ve školním roce 2021/2022:Manuál - SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ
a z mimořádného opatření MZd: Opatření MZd

  Další informace

 1. Slavnostní zahájení 1. září 2021 pro žáky 1. ročníku - ve třídě za přítomnosti třídní učitelky a rodičů
  - informace třídní učitelky rodičům a prvňáčkům
  - vyřizování administrativních záležitostí, přihlášky do školní družiny a školní jídelny
  - prvňáčci nemusí mít ve třídě zakryty dýchací cesty
 2. První společné schůzky s rodiči prvňáků proběhnou v první polovině září
 3. Zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku – ve třídách
 4. září – příchod do školy:
  - Žáky si před školou vyzvednou třídní učitelé
  - Vyzvedávat žáky 2. – 9. ročníku (po ročnících) budou třídní učitelé postupně v 7.50, žáky odvedou do třídy
  - Prvňáčci budou mít zahájení v 8.15 hodin
  - Provoz školní družiny 1. září není
  - Konec vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku je v 11.25
  - Oběd mají přihlášený všichni žáci, kteří na obědy pravidelně chodí
 5. Žáci 1. – 3. ročníku, kteří budou mít vlastní test a budou si test dělat v doprovodu rodiče, přijdou do školy jako v červnu, tedy v 7.30 hodin
 6. Příchod do školy od 2. září – od 7.45
 7. Příchod do školy 6. 9. a 9.9. (když se provádí testování) od 7.50 postupně po ročnících, žáky si před školou vyzvednou třídní učitelé
 8. Podrobné informace o organizaci výuky 1. září a v dalších dnech, o hygienických opatřeních, o testování, o stravování a další předají zákonným zástupcům třídní učitelé.

 Přeji všem hezký zbytek prázdnin

Petra Vaňková

 

 

 

 

Organizace škol. roku 2021/2022

podle MŠMT

Středa 1. 9. 2021 začátek šk.r.

Středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021 podzimní prázdniny

Čtvrtek  23.12.2021 až neděle 2.1.2022 vánoční prázdniny (od 3.1.2021 škola)

Vysvědčení v pondělí 31. 1. 2022; pátek 4. 2. 2022 pololetní prázdniny

Pondělí 21. 2. až pátek 27 2. 2021 jarní prázdniny

Čtvrtek 14. 4. velikonoční prázdniny (15. 4. svátek)

Pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2022 hlavní prázdniny

 

Instruktážní video k testování testy SEJOY: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=15s

Instruktážní video k testování testy Genrui: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4 

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Výsledky voleb do školské rady.pdf

 

14.6.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Vláda schválila, že od úterý 15. června 2021 žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud, tedy s rouškami/respirátory.

Petra Vaňková

19.5.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky o provozu školy od 24. 5. 2021

Základní škola

Je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. – 9. ročníku bez rotací.
Není povinná homogenita tříd, skupin.
Všichni žáci se testují 1x týdně, v pondělí.
Pro všechny žáky platí pravidlo nosit ve vnitřních prostorech roušky (minimálně chirurgické) a  dodržovat další platná hygienická opatření.
Tělesná výchova může probíhat ve venkovním prostoru, nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště /Cituji poznámku MŠMT: „Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního sportu). Jsme si vědomi toho, že v prostředí škol může být naplnění těchto podmínek nereálné, jedná se však o pravidla aplikovaná nyní pro sportování i mimo školství obecně.“/; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.
Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.
Ve venkovním prostoru není povinnost nošení ochrany úst a nosu při dodržení odstupu 2 metry.
Součástí vzdělávání stále není zpěv.
Je stále omezen provoz školy tak, že vstup třetích osob (mimo žáků nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.
V dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Mateřská škola

Je nadále otevřena pro všechny děti - v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
Je stále omezen provoz školy tak, že vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.
Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Školní družina

Je nadále pro zapsané účastníky (s negativním výsledkem testu) v plném rozsahu. Je nezbytné zachovávat hygienická opatření jako ve škole.

Školní jídelna

Stravu v ŠJ mají od 24. 5. 2021 přihlášenou všechny děti a všichni žáci. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.

Text Mimořádného opatření ze dne 17. května 2021 č. 471: Mimořádné opatření_provoz-skol-od 24. 5. 2021.pdf

Informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Testování: každé pondělí pomocí samoodběrných antigenních testů SEJOY

 • Příchod do školy

Pondělí
7.30 – žáci, kteří mají svůj test
7.50 - 2. a 3. ročník
7.55 – 1. ročník
7.58 – 4. a 5. ročník
8.00 – 6. a 7. ročník
8.02 - 8. a 9. ročník

Rozvrh hodin: Rozvrh hodin_ročníky_od 24.5.2021_stejný jako od 1.9.2020.pdf

Podrobné informace dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů.                               Mgr. Petra Vaňková

 

18. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků: Volby do školské rady

Vážení rodiče, vyhlašuji volby do školské rady: na 18. června 2021 od 7.45 do 8.00 hodin a na 21. 6. 2021 od 14.45 do 15 hodin.

Volby se měly původně konat v listopadu, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prodloužilo MŠMT funkční období školské radě současné do doby tří měsíců od ukončení nouzového stavu. Nouzový stav byl ukončen 11. 4. 2021. Funkční období současné školské rady tedy končí 11. 7. 2021. Dle zákona je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

Volební lístek mohou odevzdat rodiče/zákonní zástupci přímo ve škole do volební urny. Ta bude umístěna v přízemí u hlavního vchodu (ve výše uvedeném čase).

Návrh kandidátů proběhl v říjnu 2020. Každý rodič (zákonný zástupce) měl možnost navrhnout kandidáta prostřednictvím paní Terezy Vlkové, předsedkyně školské rady, nebo třídního učitele svého dítěte.

Každý rodič má při volbách jeden hlas, bez ohledu na počet dětí, které ve škole má.

Volební komise: Ing. Věra Doulová, Gabriela Šindelářová, Michaela Vlková

Harmonogram:

 • Návrh kandidátů: říjen 2020
 • Navržení kandidáti, kteří s kandidaturou souhlasí: Lucie Chvostová, Veronika Vávrová
 • Hlasování: 18. 6. 2021 a 21. 6. 2021
 • Vyhlášení výsledků voleb: 22. 6. 2021Mgr. Petra Vaňková

17. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí

Výsledky zápisu_přijímání dětí do mateřské školy_17.5.2021.pdf

13. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Na základě rozhodnutí vlády bude od 17. 5. 2021 obnovena prezenční výuka pro všechny žáky prvního stupně (bez rotace). Žáci druhého stupně budou mít výuku rotační.
Prezenční výuka ve škole od 17. 5. 2021 bude pro ročníky 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 9.
Distanční výuku budou mít žáci 6. a 8. ročníku. 
Je velmi pravděpodobné, že od 24. 5. 2021 bude mít celá škola výuku prezenční.

Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin. Rozvrh hodin žáků od 17.5.2021.pdf

Návrat žáků do školy proběhne za dodržování hygienických opatření stanovených mimořádnými opatřeními vlády, včetně pravidelného testování a nošení roušek (minimálně chirurgických). Tyto skutečnosti jsou podmínkou účasti na prezenční výuce. Žáci prvního stupně se testují 1x týdně (v pondělí ráno, nebo bezprostředně po příchodu do školy) pomocí samoodběrných antigenních testů. Žáci druhého stupně se testují 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek ráno, nebo bezprostředně po příchodu do školy) pomocí samoodběrných antigenních testů. Testování bude probíhat ve třídách/v tělocvičně, žáci si ho budou provádět sami, dohlížet na testování budou pedagogičtí pracovníci. Po provedeném testování budou žáci s negativním výsledkem testu pokračovat ve vyučování podle rozvrhu. Pokud bude mít žák výsledek testu pozitivní, bude o tom okamžitě informován zákonný zástupce a ten si dítě neprodleně vyzvedne. Dále se bude postupovat dle příslušných pokynů hygienické stanice ve spolupráci s lékařem.

Testování ve škole Instruktážní video

Testování ve škole Informace pro rodiče

Testování ve škole Informace pro žáky

Provoz školní družiny bude pro zapsané účastníky (s negativním výsledkem testu) v plném rozsahu.

Školní jídelna: Všichni žáci, kteří chodí ve škole na oběd, budou mít v době své prezenční výuky obědy automaticky přihlášené. Žákům, kteří nebudou na prezenční výuce, musí stravu rodiče odhlásit u vedoucí školní jídelny. Žáci na distanční výuce mají i nadále nárok na dotovaný oběd (nutno předem přihlásit u vedoucí školní jídelny). Strava jim bude vydávána do jídlonosičů (které je třeba donést do školní jídelny do 8.00 hodin). Výdej obědů pro žáky na distanční výuce a pro cizí strávníky bude probíhat od 11.00 hod. do 11.30 hod. Jídlonosiče si v uvedeném čase vyzvedněte na odkládacím pultu před vchodem do budovy školní jídelny.
Povinnost zajišťování nezbytné péče o děti vybraných zaměstnanců se od 17. 5 2021 ruší.

Bližší informace k provozu školy podají třídní učitelé v průběhu 14. 5. 2021.

Petra Vaňková

13. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Od 17. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky prvního stupně.
Žáci druhého stupně budou mít rotační výuku. Prezenční výuka ve škole od 17. 5. 2021 bude pro ročníky 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 9. Distanční výuku budou mít žáci 6. a 8. ročníku.

Podrobné informace o rozvrhu, podmínkách testování a hygienických pravidlech předají zákonným zástupcům třídní učitelé.

Petra Vaňková

 

10.5.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků k přijímacím zkouškám

Opatření obecné povahy: Přijímací zkoušky - dodatek

priloha_905121570_0_Dodatek_OOP_podepsané.pdf

 

7. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky k nástupu do školy od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního a druhého stupně ZŠ k prezenčnímu vzdělávání a návrat všech dětí do MŠ.

Od 10. 5. budou chodit do školy žáci 1., 2., 3., 6., 8. ročníku (od 17. 5. budou mít distanční výuku)
Od 17. 5. budou chodit do školy žáci 4., 5., 7., 9. ročníku, pokud vláda nerozhodne jinak (od 10. 5. mají distanční výuku)
Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin:  Rozvrh od 10.5.2021_lichý týden.pdf , Rozvrh ročníků od 17.5.2021.pdf
Provoz školní družiny je od 11.25 do 14.35 hodin.
Provoz MŠ je od 6.30 do 15.45 hodin.
Návrat dětí a žáků bude probíhat za přísných hygienických opatření.

Děti MŠ nemusí mít v budově mateřské školy roušku (venku roušku mít musí, pokud by se potkaly s jinými osobami na vzdálenost bližší než dva metry).
Žáci ZŠ jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku (dejte, prosím, dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor pro žáky povinný není.
Přítomnost žáků při prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Jedenkrát týdně se testují žáci 1. stupně, a to vždy v pondělí (nebo bezprostředně po příchodu do školy, pokud nebudou ve škole v pondělí), dvakrát týdně se testují žáci druhého stupně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo bezprostředně po příchodu do školy, pokud nebudou ve škole v pondělí/ve čtvrtek).

Děti v MŠ se netestují.
Stravu v ŠJ mají od 10. 5. 2021 přihlášenou všechny děti a všichni žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.

Doplňující informace pro rodiče dětí k nástupu do školy od 10. 5. 2021
Na základě mimořádného opatření je od 10. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost:

 • dětem v MŠ
 • žákům prvního stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům druhého stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům prvního i druhého stupně formou individuálních konzultací (jeden žák, jeden učitel), skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem. Vše po domluvě s konkrétním vyučujícím nebo TU.

Děti vstupují do MŠ s doprovodem tak, aby byly v šatně zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru. Při vstupu do budovy školy pedagogičtí pracovníci zajistí dezinfekci rukou.

Do budovy ZŠ vstupují žáci sami (s doprovodem pouze ti žáci 1. – 3. ročníku ZŠ, kterým rodiče pomáhají s testováním).

Prezenční výuky v ZŠ je možné zúčastnit se za následujících podmínek:
- žáci absolvují test s negativním výsledkem (viz informace níže)
- žáci musí nosit alespoň chirurgickou roušku

Žáci přicházejí do ZŠ odděleně po třídách.

Příchody do školy a testování

lichý týden od 10. 5. 2021

čas příchodu do školy – testovací místnost

 1. 7:30 žáci, kteří se testují vlastním testem
 2. 7:50 1.r – v pondělí testování ve třídě
 3. 7:55 2.+3.r. – v pondělí testování v tělocvičně
 4. 8:00 6.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě
 5. 8:02 8.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě

sudý týden od 17. 5. 2021 (možná nastoupí dle slov předsedy vlády do škol všichni, bez rotace, pak by byl harmonogram jiný) – pokud vláda nerozhodne jinak

čas příchodu do školy – testovací místnost
1. 7:30 žáci, kteří se testují vlastním testem
2.  7:50  4.+5.r. – v pondělí testování v tělocvičně
3.  7.55 7.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě
4. 8:00 9.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě

Při vstupu do budovy školy pedagogičtí pracovníci zajistí dezinfekci rukou.

Přestávky v ZŠ jsou organizovány tak, aby se žáci z různých tříd nepotkávali.

Testování
Žáci prvního stupně se testují jednou týdně v pondělí za stejných podmínek jako doposud.

Žáci druhého stupně se testují 2x týdne v pondělí a ve čtvrtek.
Žáci čekají před školou na vyučujícího podle stanoveného harmonogramu, přezují se a odcházejí do učebny.
Je nezbytné dodržet harmonogram příchodů.

Testování ve škole - instruktážní video
Testování ve škole - informace pro rodiče
Testování ve škole - informace pro rodiče a žáky
Testování ve škole - leták

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařskou zprávou.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nemůže být dítěti umožněna účast v prezenční výuce. Neúčast na prezenční výuce bude považována za omluvenou a škola mu bude poskytovat podporu podobně jako při nemoci žáka (zadávání probraného učiva a úkolů).

Žáci se také mohou testovat vlastním testem (ze slin …), pokud si tento test pořídí na vlastní náklady, test bude na seznamu schválených testů a žák se bude testovat ve škole.

Testování probíhá samoodběrem, není nutná asistence zdravotníka, u testování budou přítomni proškolení pedagogičtí pracovníci – ti budou dohlížet, případně žákům pomohou, poradí

Při provádění testu u žáků 1. – 3. ročníku bude umožněna asistence rodiče (nebo jiné písemně pověřené osoby)

 • Pokud se některý žák/zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné testovat v první den jeho přítomnosti.
 • Pokud je výsledek testu negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný testovaný musí vykonat nový test.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný se přesune do oddělené místnosti, případně rovnou odchází ze školy v doprovodu zákonného zástupce, který si dítě odvádí

Distanční výuka je pro všechny žáky i nadále ze zákona povinná.

Distanční výuka bude probíhat stejným způsobem jako dosud. Sledujte tedy webové stránky a maily s informacemi a úkoly. Učitelé budou také s žáky na distanční výuce pracovat prostřednictvím videokonferencí MeetGoogle.

Ve školní družině budou účastníci rozděleni do skupin stejných jako při výuce: tedy v I. oddělení budou v lichém týdnu druháci a třeťáci, v sudém týdnu čtvrťáci a páťáci, ve II. oddělení budou v lichém týdnu prvňáci.
Stravování – stravu v ŠJ mají od 10. 5. 2021 přihlášenou všechny děti a všichni žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny. Žáci, kteří mají distanční výuku, mohou odebírat dotované obědy. Přihlášené obědy si pak mohou žáci vyzvednout v jídlonosiči na výdejním stole u školní jídelny. Nezbytné je donést jídlonosiče ráno do 8 hodin na stůl před budovu školní jídelny. Obědy budou připraveny k vyzvednutí na výdejním stole od 11.00 hodin. Vstup do budovy je zakázán.

Prezenční výuka pro žáky 1. stupně rodičů, kteří jsou: zaměstnanci IZS, zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci vedenými v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky bude v případě vašeho zájmu zajištěna.

Pokud máte zájem o umístění svého dítěte do školy v době distančního vyučování, kontaktujte školu, prosím, mailem na adrese vankovapetrahostice@centrum.cz . Příslušnost k vybraným profesím musí zákonný zástupce doložit potvrzením zaměstnavatele.

 Mgr. Petra Vaňková

 

6. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro žáky

Od 10. 5. 2021 se do školy vracejí rotačně všichni žáci, do mateřské školy všechny děti.

Prezenční výuka bude od 10. 5. 2021 pro 1., 2., 3., 6. a 8. ročník.

Distanční výuku budou mít žáci 4., 5., 7. a 9. ročníku.

Bližší informace k nástupu do školy obdrží zákonní zástupci v nejbližší době.

Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Zápis do ZUŠ Vimperk

zápis_2021_dvoustranaA4.pdf

 

Informace pro zákonné zástupce

Informace k testování v MŠ a v ZŠ od 3. května 2021

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo své mimořádné opatření k omezení provozu ve školách a školských zařízeních.
V Jihočeském kraji není zatím osobní přítomnost žáků druhého stupně a mladších dětí v mateřské škole povolena.

Změny v aktualizovaném mimořádném opatření se týkají testování

Preventivní antigenní testování dětí, žáků a zaměstnanců bude nově prováděno jednou týdně, a to v pondělí.
V případě nepřítomnosti dítěte, žáka, zaměstnance v daný termín ve škole bude testování provedeno po jeho příchodu.

Škola nemá uloženu povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu. Zákonný zástupce dokládá skutečnost o negativním testování ve škole nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
Další změny a rozvolňování opatření by měly následovat od pondělí 10. 5. 2021. Jakmile budu vědět bližší informace, budu vás informovat. (Je velmi pravděpodobné, že žáci 2. stupně se při rotační výuce budou testovat dvakrát týdně.)

Petra Vaňková

 

30.4.2021

Informace MŠMT ze dne 29. 4. 2021 pro zákonné zástupce - přijímací řízení

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

MŠMT připomíná informace k přijímacím zkouškám:

- v souvislosti s tím, že v týdnu od 3. května 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní.

Podrobné pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách jsou na webových stránkách: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022,

Dále uvádíme, že pro účastníky u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

 

29. 4. 2021

Informace pro zákonné zástupce

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení

Kód pro přijetí/nepřijetí dítěte je označení čtyřčíslí za lomítkem rodného čísla a první písmeno příjmení dítěte

Kód pro odklad povinné školní docházky je označení č.j. poradenské zprávy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Pořadové číslo

Kód dítěte

Přijat/a; nepřijat/a; odklad

01

0001H

Přijat/a

02

0405H

Přijat/a

03

0572H

Přijat/a

04

0692CH

Přijat/a

05

1328K

Přijat/a

06

05526

Odklad

07

0866

Odklad

08

0542M

Přijat/a

09

0833P

Přijat/a

10

0844P

Přijat/a

11

0708P

Přijat/a

 

Počet podaných žádostí 11

 • z toho udělené odklady 2
 • přijatých 8
 • v tom odklady v řešení 1
 • nepřijatých 0

Zveřejněno na vývěsce 30. 4. 2021 v 9.15 hodin

 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021_2022.pdf

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Potřebné dokumenty

Čestné prohlášení k trvalému pobytu dítěte: Čestné prohlášení_trvalý pobyt.pdf
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE: zadost_o_prijeti_ms_final.pdf
(k zápisu rodič dodá žádost již potvrzenou od lékaře)
Kritéria přijímání dětí: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf 

Vážení rodiče,
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Toto opatření je platné i po ukončení nouzového stavu.

 • zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 2. 5. do 16. 5. 2021,
 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (např. 2334JN),
 • ve druhé polovině května 2021 zveřejní ředitelka seznam přijatých dětí pod „registračním číslem“ na webových stránkách 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Potřebné dokumenty (Žádost, Čestné prohlášení) je možné si stáhnout a vytisknout z webových stránek, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě přímo v mateřské škole.

Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce

 1. Čitelně vyplněnou žádost
 2. Doložení řádného očkování dítěte:  
  a) potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte
  b) nebo potvrzení o očkování zaslané lékařem na e-mail rodiče s uznávaným elektronickým podpisem (nutné předem domluvit s lékařem)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 1. Kopii rodného listu dítěte
 2. Doložení trvalého pobytu dítěte (čestné prohlášení viz výše)
 3. Kopii doporučení PPP či SPC - pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
 4. u CIZINCŮ platnost potvrzení o povolení k trvalému pobytu (delší než 90 dní)

Všechny písemnosti vložte do obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů

 1. vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky Základní školy a mateřské školy - UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. do datové schránky školy,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. poštou,
 5. V nezbytně NUTNÉM případě osobním podáním dne 13. 5. 2021 (v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto si zákonný zástupce nejpozději dne 12. 5. 2021 do 16 hod. telefonicky sjedná čas osobního setkání s ředitelkou Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice).

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Mgr. Petra Vaňková

15.4.2021

Informace pro zákonné zástupce

Vyučování prezenční i distanční bude od 19. 4. 2021 podle rozvrhu hodin. Ke stažení zde: rozvrh od 19.4. SUDÝ TÝDEN_na web.pdf

 

13.4.2021

Informace pro zákonné zástupce

Nabídka příměstských táborů

Příměstské_tábory_2021.docx

 

8.4.2021

Informace k přijímacímu řízení

Opatření_k přijímacímu řízení_testování.pdf

Opatření_k přijímacímu řízení.pdf

 

8.4.2021

Informace pro rodiče dětí k nástupu do školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního stupně ZŠ k prezenčnímu vzdělávání a návrat předškoláků do MŠ.
Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.
Od 12. 4. budou chodit do školy žáci 1., 2., 3. ročníku (od 19. 4. budou mít distanční výuku)
Od 19. 4. budou chodit do školy žáci 4. a 5. ročníku (od 12. 4. budou mít distanční výuku)
Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin. Ke stažení zde: Rozvrh ročníků od 12.4.2021.pdf
Provoz školní družiny bude od 11.25 do 14.35 hodin.
Provoz MŠ bude od 6.30 do 15.45 hodin.
Návrat předškoláků a žáků proběhne za přísných hygienických opatření.
Žáci jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku (dejte, prosím, dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor pro žáky povinný není. V mateřské škole děti roušku mít nemusí.
Přítomnost předškoláků a žáků při prezenční výuce je podmíněna účastí na testování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Stravování v ŠJ je od 12. 4. 2021 objednáno pro všechny žáky 1., 2. a 3. ročníku a pro všechny předškoláky. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.
Konkrétní informace o organizaci výuky, o organizaci testování, o organizaci družiny zašlou třídní učitelé v průběhu odpoledne, večera 8. 4. 2021.
Informace z MŠMT najdete v příloze Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání INFORMACE_K_PROVOZU_ŠKOL_A_ŠKOLSKÝCH_ZAŘÍZENÍ_OD_12._DUBNA_2021.pdf

Důležitá poznámka kvůli testování - U KOHO SE TESTOVÁNÍ NEPROVÁDÍ (nutno doložit)

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

7.4.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního stupně ZŠ a předškoláků MŠ k prezenčnímu vzdělávání.

Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.

Od pondělí 12. 4. budou chodit do školy žáci I. A II. třídy = 1., 2., 3. ročníku

Od pondělí 19. 4. budou chodit do školy žáci III. třídy = 4. a 5. ročníku

Návrat předškoláků a žáků proběhne za přísných hygienických opatření.
Bližší informace o průběhu výuky, hygienických opatřeních a organizaci testování zveřejním.

 

27.3.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021.pdf

 

23.3.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1.ročníku_2021_2022_BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI.pdf

ZMĚNA

Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ PROBĚHNE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU DISTANČNÍM ZPŮSOBEM BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ

Termín pro podání žádostí stanovuji na období 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021.

Přijímáme žádosti

 1. zaslané do datové schránky školy
 2. zaslané e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. zaslané poštou
 4. osobně podané ve škole/do schránky u hlavního vchodu

Zápis je povinný pro děti

 1. narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 2. které měly v loňském školním roce odklad povinné školní docházky

Formuláře, které doložíte k zápisu

Žádost o přijetí dítěte zápis_žádost_o_přijetí_zs.docx

Osobní dotazník zápis_dotazník žáka pro zápis do 1.ročníku.docx

Formuláře, které doložíte pro odklad

Žádost o odklad zápis_žádost_o_odklad.docx

Doporučení dětského lékaře k odkladu Zápis_odklad_doporučení dětského lékaře_potvrzení od lékaře.docx

Doporučení školského poradenského zařízení o odkladu

 

Po zaevidování žádosti vám pošleme potvrzení o zaevidování (na telefonní kontakt/mailovou adresu uvedené v žádosti).
Rozhodnutí o přijetí/odkladu bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na www stránkách v květnu.

 

V případě dotazů mě můžete kontaktovat mailem na adrese vankovapetrahostice@centrum.cz

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

16.3.2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Nabídka webináře určeného pro rodiče dětí prvního stupně ZŠ "Virtuální svět", který se uskuteční prostřednictvím kanálu Youtube dne 29. 3. 2021 od 17.00 hodin. Účast je bezplatná, webinář je plně hrazen z projektu MAP. 
Pozvánka_webinář_Virtuální_svět.pdf

 

11.3.2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání

Místo, termín a dobu zápisu do prvního ročníku stanovuji jako ředitelka školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto:

Zápis do prvního ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice se uskuteční v přízemí školy v učebně 1. ročníku 15. dubna 2021 od 13.30 hodin do 16.00 hodin.
Vzhledem k situaci, která nás provází již téměř rok, nevíme jistě, zda bude organizace zápisu s osobní přítomností či bez osobní přítomnosti.

(V případě, že nebude možná osobní přítomnost, budeme přihlášky přijímat v období zápisů, tedy
1. – 30. 4. 2021
, zaslané do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, osobním podáním ve škole.
V případě, že bude zápis distanční formou, vás o tom budu informovat.)

Formuláře, které předložíte u zápisu

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad

Osobní dotazník

Doporučení dětského lékaře k odkladu

Doporučení školského poradenského zařízení o odkladu

Zápis je povinný pro děti

 1. narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 2. které měly v loňském školním roce odklad povinné školní docházky

K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče.

Zákonní zástupci žádající o odklad povinné školní docházky musí navíc k žádosti o přijetí předložit žádost o odklad, doporučení poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího praktického/dětského lékaře

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

Formuláře

Zápis dětí do 1.ročníku_2021_2022.pdf

zápis_dotazník žáka pro zápis do 1.ročníku.docx

Zápis_odklad_doporučení dětského lékaře_potvrzení od lékaře.docx

zápis_žádost_o_odklad.docx

zápis_žádost_o_přijetí_zs.docx

 

11.3.2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky
Změna termínu vydávání zápisového lístku ke studiu na střední škole: Termín vydání zápisového lísku.pdf 
Změna termínu konání JPZ: INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.pdf
Žádost o vydání zápisového lístku: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE.docx

 

28. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

rozvrh distanční_ročníky_od 1.3.2021.pdf

Podrobné informace zašlou mailem třídní učitelé.

Petra Vaňková

 

27.2.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ: Vláda ČR omezila s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních a mateřských škol, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Rozvrh distančních hodin uveřejním v neděli. Materiály k distanční výuce uveřejňuji průběžně.

OŠETŘOVNÉ: rodiče získají informace o ošetřovném na  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení.

Petra Vaňková

27. 2. 2021

Informace pro strávníky školní jídelny

Od pondělí 1. 3. 2021 se na dobu tří týdnů přerušuje provoz školní jídelny. 

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny v pondělí 1. března po osmé hodině. 

Petra Vaňková

 

26. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

Informace o možném uzavření ZŠ a MŠ a o přechodu na distanční výuku pro 1. a 2. ročníky a pro předškoláky budu zpracovávat po rozhodnutí vlády v návaznosti na jednání poslanecké sněmovny. Petra Vaňková

23. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - roušky

23.2.2021_Informace pro školy a školská zařízení - roušky.pdf

23.2.2021_Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf

 

21. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků pátého a devátého ročníku a pro žáky pátého a devátého ročníku

Opatřením obecné povahy se uchazečům, podobně jako v loňském roce, pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodloužil čas k jejich konání, a to tak, že na test z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut. Podrobnosti v příloze.

JPZ_schema_2021_prodlouzeni_DT.pdf

Petra Vaňková

19. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků pátého a devátého ročníku a pro žáky pátého a devátého ročníku

Zveřejňuji souhrnné informace týkající se podání přihlášky na střední školu. Podrobné informace dostali žáci devátého ročníku v rámci výuky ČSP, mailem, rodiče deváťáků prostřednictvím žákovské knížky a mailů svých dětí. O možnosti získat informace týkající se přijímacího řízení na střední školy dostali zákonní zástupci žáků 5. ročníku na online třídních schůzkách v listopadu.

Informace před podáním přihlášky na střední školu.pdf

 

Petra Vaňková

 

13. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Hodiny konverzace v anglickém/německém jazyce: MAS Šumavsko, z. s. společně s Jazykovou klubovnou Volyně

Leták_konverzace_AJ.pdf

Leták_konverzace_NJ.pdf

 

12. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Provoz školy je od 15.2.2021 ve stejném režimu jako dosud. Petra Vaňková

 

8. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Vrtá vám hlavou, co vaše dítě na internetu dělá? Sledujete s obavami, jak mizí v kybersvětě a vám se vzdaluje? Jak s ním o tom mluvit? Jak se s ním propojit?  
Webináře pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi

Jak se zorientovat v kybersvětě?

Kdy? V úterý 16. 2. 2021 v 18 hod

 • Jaká rizika hrozí mému dítěti při používání internetu?
 • Jaké nástroje mohou pomoci nastavit hranice v používání médií?
 • Jaká je zdravá míra trávení času dětí na internetu?
 • Jak jsou na tom se svými dětmi ostatní a co jim funguje?

Jak se propojit s dnešními dětmi?

Kdy? Ve čtvrtek 18. 2. 2021 v 18 hod

 • Jak porozumět světu dnešních dětí?
 • Jak neztratit jejich důvěru?
 • Jak s nimi prakticky komunikovat?
 • Jak v rodině nastavit rozumná a smysluplná pravidla?

https://www.hope4kids.cz/kyber-dite/

Petra Vaňková

 

29.1.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Informace_MŠMT_1._2._2021.pdf

Petra Vaňková

27. 1. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Výuka od 1. 2. 2021 bude

a) i nadále distanční pro žáky 3. - 9. ročníku

b) prezenční pro žáky 1. a 2. ročníku

Vše bude probíhat ve stejném režimu jako dosud.

Od 8.2.2021 do 14.2.2021 mají žáci jarní prázdniny.
Petra Vaňková
 

18. 1. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky
Za 1. pololetí budou žáci hodnocení známkami.

Vysvědčení bude 28. 1. 2021 předáno žákům 1. a 2. ročníku; ostatním žákům bude předáno 1., nebo nejdéle 3. den po jejich nástupu do školy k prezenční výuce. Zákonní zástupci žáků 3. - 9. ročníku dostanou pololetní hodnocení svých dětí  28. 1. mailem.

 Petra Vaňková
 

8. 1. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-11-do-22-ledna-2021

 Petra Vaňková

 

1.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci, vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví, štěstí, klid a pohodu .... a aby byl ten nový rok lepší než minulý. Petra Vaňková

 

1.1.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Rozvrh hodin prezenční pro 1. a 2. ročník a distanční pro 3. - 5. ročník - od 4. 1. 2021

Rozvrh prezenční a distanční od 4.1.2021_žáci_na web.pdf

 Petra Vaňková

29. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od 4. 1. 2021 ke změnám v organizaci výuky Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Pro žáky 1. a 2. ročníku je povinná prezenční výuka, je zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny. V případě, že chcete oběd dítěti odhlásit, kontaktujte vedoucí školní jídelny. Škola bude otevřena od 7:50, odpolední družina bude končit v 14.35 hodin. Podrobnější informace k nástupu do školy budou zasílat třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníku mají povinnou distanční formu výuky. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí budou na webových stránkách. Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

 

28. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace MŠMT k provozu škol od 4.1.2021_na web.pdf

Provoz MŠ bude ve stejném režimu jako dosud.

V ZŠ je povolena osobní přítomnost pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. 1. a 2. ročník se budou učit podle rozvrhu od 7.55 do 11.25 hodin. Škola bude otevřena v 7:50 pro žáky 2. ročníku, v 7.55 hodin pro žáky 1. ročníku.

Provoz školní družiny je zajištěn od 11.25 do 14.35 hodin.

Žáci 3. – 9. ročníku budou mít distanční výuku podle rozvrhu hodin, který zveřejním. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí zveřejním o víkendu.

Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci však mají možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte paní vedoucí školní jídelny.

Naše škola má k dispozici zápůjční fond notebooků. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

 

2. 12. 2020, 11. 12. 2020 - doplnění

Informace pro zákonné zástupce žáků, pro žáky a pro cizí strávníky školní jídelny

Dne 14. 12. 2020 bude studený oběd pro žáky ZŠ.

Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie 14. 12. 2020 kvůli plánované akci na distribučním zařízení – přerušení dodávky elektrické energie platí pro školní jídelnu, ne pro školu, ne pro školku (stravování pro MŠ je zajištěno.)

Oběd mají přihlášený všichni žáci, kteří jsou v daný den ve škole. V případě, že někdo z žáků studený oběd nebude chtít, je nutné, aby měl oběd odhlášený do 9. prosince 2020.

V uvedený den nebude školní jídelna připravovat studený oběd pro cizí strávníky a ani pro zaměstnance školy. Všichni zaměstnanci školy i cizí strávníci mají oběd odhlášený.

Došlo ke změně. K přerušení elektrického proudu dojde ve škole, ne v jídelně. Přerušení dodávky elektrické energie bude od 8 do cca 11 hodin. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Stravování bude probíhat v režimu dle informace z 2. 12. 2020.

Mgr. Petra Vaňková

 

25. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Opatření PES pro oblast školství.pdf

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Tělesná výchova bude částečně realizována pobytem venku a částečně nahrazena jiným vyučovacím předmětem. Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu, může být zařazena vycházka a také může být hudební výchova částečně nahrazena i jiným předmětem. Drobné změny v rozvrhu najdete na níže uvedeném odkazu.

Rozvrh hodin prezenční a distanční od 30.11.2020_na web.pdf

Petra Vaňková

24. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky 

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena ve škole na základě rozhodnutí vlády osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníku a rotačním způsobem ostatních ročníků druhého stupně.
V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 9. ročníku. Žáci 6. a 8. ročníku pokračují v distanční výuce.
V týdnu od 7. 12. nastoupí do školy žáci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. a 9. ročníku. Žáci 7. ročníku budou mít distanční výuku.
Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.
Rozvrh hodin bude s drobnými úpravami pro prezenční výuku i pro výuku distanční.
I nadále budou moci žáci, kteří mají distanční výuku, využívat po předchozí telefonické domluvě individuálních konzultací.
Všichni žáci, kteří budou ve škole, mají automaticky přihlášený oběd. V případě, že je dítě nemocné, je nutné oběd odhlásit u vedoucí školní jídelny.
O dalších opatřeních vás budu informovat. Podrobné informace dostanou žáci a zákonní zástupci od třídních učitelů.

Petra Vaňková

16. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce a pro žáky

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od 18. 11. 2020 ke změnám v organizaci výuky Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Pro žáky 1. a 2. ročníku je obnovena povinná prezenční výuka, provoz školní jídelny a školní družiny. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny. V případě, že chcete oběd dítěti odhlásit, kontaktujte vedoucí školní jídelny. Škola bude otevřena od 7:50, odpolední družina bude končit v 14:35 hodin. Všichni musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku. Podrobnější informace k nástupu do školy budou zasílat v průběhu pondělí třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníku pokračují v povinné distanční formě výuky. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí jsou na webových stránkách. Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

Organizace výuky od 18. 11. 2020.pdf

Rozvrh distanční a ve škole pro 1.a2.ročník_od 18.11.2020_na web.pdf

Individuální konzultace od 18. 11. 2020.pdf

Petra Vaňková

12. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. a 2. ročníku

16.11. 2020 – distanční výuka 
17.11. 2020  – státní svátek (není výuka)
Od 18. 11. 2020:
a) Nastoupí do školy žáci 1. a 2. ročníku. Pro žáky těchto ročníků se obnovuje povinná prezenční výuka. Žáci se budou učit podle rozvrhu hodin (s drobnými úpravami - bez zpěvu a bez sportovních činností), bude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Vše za přísných hygienických opatření.
b) Bude nadále distanční výuka pro ostatní ročníky podle rozvrhu, s drobnými úpravami.
c) Bude možnost individuálních konzultací.
Další informace zveřejním a také pošlu prostřednictvím třídních učitelů.  Petra Vaňková
 

11. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Žáci 1. a 2. ročníku nastoupí do školy 18. 11. 2020. Školní družina bude v provozu.

Podrobnější informace postupně zveřejním. Petra Vaňková

 

2. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Prosím rodiče dětí, kteří dosud neuhradili stravné za měsíc září, aby bezodkladně provedli platbu.

Děkuji za pochopení.

 

1.11. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro žáky a pro veřejnost

V průběhu minulého týdne někdo zničil u vchodu do školy box na sešity a na pracovní sešity.  Prosím všechny, abychom byli v této nelehké době ohleduplní více než jindy, abychom se chovali dobře k sobě navzájem a abychom neničili to, co nám nepatří. Věřím, že ten, kdo box zničil, příště nic takového neudělá. A také věřím, že koupí box nový a paní učitelce, která do něj vkládala sešity, nový box předá.

 

31. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

Vláda ČR rozhodla o tom, že vzhledem k epidemiologické situaci nebude návrat žáků do škol  dne 2. 11. 2020.

16. 10. 2020 

Informace pro zákonné zástupce žáků

Rozvrh_distancni_na web_od 19. 10. 2020.pdf

 

13. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

Opatření vlády ČR od 14. 10. 2020

V průběhu dnešního dne vás, vážení rodiče, budou třídní učitelé informovat prostřednictvím vašich dětí, případně mailem nebo telefonicky. 

UZAVŘENÍ ŠKOLY_informace pro žáky a zákonné zástupce.pdf

Rozvrh_distanční_na web_od 14. 10. 2020.pdf (pouze videokonference; další distanční výuka bude probíhat dálkovou formou prostřednictvím webu, mailů, sms zpráv...)

Případné další informace zveřejním v průběhu dne. 

12. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků 

Vzhledem k tomu, že dnes 12. 10. 2020 má vláda předstoupit s novými mimořádnými opatřeními týkajícími se škol, budu vás o nich informovat v úterý 13. 10. 2020.

Pro žáky, kteří mají/budou mít distanční výuku, vyučující připravují a připraví úkoly, které jsou a budou zveřejňovány na webových stránkách (a zároveň je vyučující posílají/budou posílat mailem). Jako další součást distanční výuky budou videokonference pro všechny ročníky.

 

9. 10. 2020

Doplňující informace pro zákonné zástupce žáků (ke zprávě ze dne 8. 10. 2020) - zadáno 9. 10. 2020 v 10 hodin, aktualizováno v 16.30 hodin

V týdnu od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020

a) se bude 6. a 8. ročník vzdělávat prezenčně, to znamená, že bude ve škole

b) 7. a 9. ročník zůstane doma a bude mít výuku distanční, to znamená vzdálenou.

V týdnu od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020

a) bude 7. a 9. ročník vzděláván prezenčně ve škole

b) 6. a 8. ročník bude doma bude mít distančním vzdělávání.

 

Vážení rodiče, žáci dostanou informace 9. 10. 2020 od třídních učitelů ve škole a třídní učitelé vás budou zároveň informovat mailem.
Distanční výuka bude po dobu čtrnácti dnů (do 23. 10. 2020) probíhat v podobném režimu jako na jaře. Vyučující budou zadávat žákům práci mailem, úkoly pro žáky budou zároveň zveřejňovány na webových stránkách školy. Žáci budou plnit a odevzdávat úkoly podle pokynů vyučujících (práce s učebnicí, práce v pracovních sešitech, práce do sešitů, práce na pracovní listy, studium prezentací atd). Pokud budou mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, KHS a ministerstva školství trvat déle než čtrnáct dní, pak vyučující budou jako součást distanční výuky uspořádávat videokonference.

Žákům, kteří budou mít distanční výuku, automaticky odhlašujeme obědy. Rodiče tedy nemusí odhlašovat svoje děti individuálně.

Úkoly pro žáky budou zveřejněny v záložce "Úkoly pro žáky v době distanční výuky"

Případné aktualizace týkající se prezenční i distanční výuky budu uveřejňovat průběžně.

 

8. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Co bude platit od 12. 10. 2020 v naší škole

 

- zatím bude výuka probíhat na 1. stupni bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat ŠD bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat MŠ bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- výuka na 2. stupni ZŠ bude probíhat v režimu střídání ročníků po týdnech: podrobnější informace zveřejním 9. 10. 2020 (zákonní zástupci budou informováni třídními učiteli)

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 rozhodnutím MZd a MŠMT nebude výuka v ZŠ (ani distanční). 29. 10. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 a ve dnech 29. 10.  a 30. 10. 2020 bude provoz MŠ zajištěn podle zájmu zákonných zástupců o provoz MŠ (k případnému přerušení provozu MŠ dojde, když počet zájemců klesne pod stanovený limit daný zřizovatelem, nebo v souvislosti s epidemiologickou situací).

Petra Vaňková

 

2. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

 Opatření ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice.pdf

Opatření se řídí nařízením KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3/2020 a Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020

Hudební výchova
Na 1. a 2. stupni bude probíhat výuka hudební výchovy bez zpěvu.

Tělesná výchova
Na 1. stupni nebude omezena
Na 2. stupni jsou pozastaveny pohybové a sportovní činnosti uvnitř i venku, hodiny budou věnovány náhradním činnostem – vycházky, výuka o zdravém životním stylu, doučování v některých předmětech, procvičování učiva z různých předmětů

24. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

1. Vyjádření k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách škol a školských zařízení – ochranný štít

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 158 e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

 Datum: 22. 9. 2020

 Vyjádření k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách škol a školských zařízení – ochranný štít

Ochranný štít je možné použít jako ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) u pedagogů při výuce za katedrou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od žáků a také u žáků, ale pouze při výuce v lavici, kdy se žáci nepohybují v ostatních vnitřních společných prostorách školy

MUDr. Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jč. kraje

 

2. Ředitelské volno na den 25. 9. 2020 naše škola nevyhlásila.

 

17. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Ministr zdravotnictví rozhodl o nošení roušek i při výuce - od pátku 18.9.2020 pro žáky 2. stupně
Informace ministra zdravotnictví k nošení roušek

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Vážení rodiče,
od 10. 9. 2020 jsou ve všech společných prostorách v celé ČR povinné roušky.
Toto opatření se týká také škol.
Roušky jsou povinné na chodbách, ve společných prostorách školy, na toaletách, v jídelně (při jídle žák roušku odkládá do sáčku/krabičky)....
Opatření se zatím netýká výuky a pobytu v učebnách, tam mohou žáci roušku odložit (doporučujeme do sáčku/krabičky).

Prosíme tedy, vybavte své děti do školy rouškou. Vhodné je, aby vaše děti měly roušku náhradní a účastníci školní družiny aby byli vybaveni další rouškou pro čas, který budou trávit v ŠD.

Zákaz ve školách se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Mgr. Petra Vaňková

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra zdravotnictví; více informací zatím na webu: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-pribylo-rekordnich-1164-potvrzenych-pripadu-covidu-za-den-118992#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=q5olKSiWi28-202009091026&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra školství; více informací zatím na webu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rousky-se-vraci-do-skol-ve-tridach-je-ale-zaci-nosit-nemusi-rekl-plaga-119022

 

8. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro veřejnost od ministerstva zdravotnictví

Metodika nařizování karantény ve školách od 7. 9. 2020

Metodika

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních04_09_2020.pdf

 

30. 8. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků: Hygienická pravidla

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Při vstupu do školy
Při vstupu do školy základní, mateřské mají děti/žáci možnost použít dezinfekci. Roušky nejsou zatím nezbytné.  Není třeba donést  prohlášení o bezinfekčnosti. Děti/žáci budou mít k dispozici roušku v sáčku nebo v krabičce v šatní skříňce.

Děti/žáci se převléknou a přezují v šatně a bez zbytečného odkladu jdou do školy/své třídy.
V průběhu dne budou zaměstnanci školy dbát na důkladnou hygienu, děti/žáci si často budou mýt ruce.
Do školy mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy, žáci školy a v první den doprovod žáků prvních tříd nebo nově zapsaných žáků. Druhý den po domluvě s třídní učitelkou pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku v době, kdy už jsou žáci ostatních ročníků v učebnách, nejdříve v 7.55.
Ostatním je VSTUP DO BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZAKÁZÁN!
Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

V budově školy
Žáci budou poučeni o chování, o školním řádu, o bezpečnosti a nově o hygienických opatřeních.
V prostorách školy budou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové ručníky a zajištěn častější úklid prostor.
NEMOCNÝM OSOBÁM JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN! 
Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.
Do odvolání bude zajištěn minimální přesun žáků do učeben, přesuny budou pouze nutné v souvislosti s rozvrhem hodin a s možnostmi školy.
Abychom omezili kontakt žáků z různých ročníků, budou žáci o přestávkách vycházet z učebny pouze na toaletu. Do jiné učebny se budou stěhovat s vyučujícím po předzvonění.
Škola má k dispozici kromě dezinfekce a jednorázových ručníků bezdotykový teploměr, roušky a jednorázové rukavice.

Školní jídelna
U vchodu do jídelny bude umístěna bezoplachová dezinfekce.
Příbor, polévku a pití dostane dítě/žák od pedagogického dohledu v jídelně.
Do jídelny je povolen vstup jen strávníkům školy.

Distanční vzdělávání
Bude poskytováno, pokud v důsledku mimořádných opatření bude v dané třídě chybět více jak polovina žáků.
Bude probíhat při uzavření školy mimořádným opatřením KHS nebo bude plošně MZd zakázána přítomnost žáků ve škole nebo ve třídě.
Bude pro žáky povinné.

 

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

29. 8. 2020

Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy.
Vzhledem k epidemiologické situaci není povolen vstup rodičům a dalším osobám do budovy základní školy. Do šatny mateřské školy doporučuji, aby měli zákonní zástupci/ doprovod dětí roušku.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

 1. a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin. Prvňáky a jejich rodiče přivítáme před školou. V případě nepříznivého počasí v budově školy. Potom půjdou prvňáci i s rodiči (za zachování přísných hygienických pravidel) do své třídy. Prosím rodiče prvňáků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.
 2. b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok, budou informováni o platbách

Budova základní školy bude otevřena pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.35 hodin.

Ve škole budou k dispozici dezinfekční prostředky.

 Děti/žáci/zaměstnanci školy se v budově školy pohybují bez roušek. Rouška bude nařízena pouze v případě zavedení protiepidemiologických opatření v souvislosti s vyhlášeným stupněm pohotovosti – tzv. semaforem, případně v případě, že by se náhle zhoršil zdravotní stav dítěte/žáka. Doporučuji zákonným zástupcům, aby své dítě vybavili rouškou. Roušku v sáčku, krabičce si dítě/žák uloží do šatní skříňky.

 Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

Dětem/žákům/zaměstnancům a případně dalším osobám s podezřením na infekční onemocnění je zakázán vstup do budovy školy. Pokud přijde/přijede žák s podezřením na infekční onemocnění do školy bez doprovodu rodičů (nebo pokud se dítěti/žákovi udělá v průběhu dne špatně, pokud začne mít projevy infekčního onemocnění), bude škola volat zákonným zástupcům, aby si svoje dítě neprodleně vyzvedli.

Dítě/žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.

 

Následující dny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

 

Informace pro strávníky od 1. 9. 2020

 1. Cizím strávníkům nebude vydáváno jídlo na talíř, bude vydáváno pouze do jídlonosičů.
 2. Jídlonosiče doneste na stůl před jídelnu ráno do 8 hodin. Jídlonosiče budou v 11.00 hodin připravené k odběru ve vestibulu školní jídelny,
  v 11.15 budou nevyzvednuté jídlonosiče vyneseny ven před budovu na odkládací stůl, spojovací chodba bude uzamčena a vnitřní stůl vydesinfikován –
  z důvodu nástupu žáků do prostor spojovací chodby a školní jídelny.

Doporučujeme bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

Za kvalitu oběda ručíme po dobu výdeje stravy a při konzumaci bezprostředně po nandání oběda do jídlonosičů.

 3. Žáci, kteří mají přihlášený oběd, budou navštěvovat školní jídelnu ve skupinách podle toho, jak jsou spojeni při vyučování. Jídla budou vydávána podle přísných hygienických opatření. Hygienická opatření jsou povinni dodržovat i strávníci. O hygienických pravidlech budou děti/žáci poučeni 1. září třídními učiteli.

 

Doporučuji bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

 

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

 

27. 8. 2020

Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy. Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin.

b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok

Další informace budou postupně zveřejňovány. 

 

29. 6. 2020

Poděkování

Konec školního roku se kvapem přiblížil …
Druhé pololetí bylo sice ovlivněno nouzovým stavem a přerušením výuky na školách, nic ale nebránilo distanční výuce, či námi bohatě nabízeným specifickým konzultačním hodinám…. tím i potvrzení úspěšnosti žáků.

V tuto chvíli je vhodné zamyslet se a poděkovat.
Vynikající práci odvedli učitelé ZŠ i MŠ, kteří dokážou děti a žáky zaujmout, naučit i usměrnit. Přispěli i k vytváření dobrých třídních kolektivů, kde se snad nikdo necítil odstrčený. Vychovatelé vytvořili v družině místo velké zábavy i účinné relaxace. A velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci organizovali nad rámec svých pracovních povinností mnoho zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.
Poděkování za práci patří také kuchařkám školní jídelny, které se starají o bříška nejen dětí a žáků, ale připravují obědy také pro zaměstnance naší školy, ale i pro veřejnost.
Je třeba poděkovat i panu školníkovi. Všichni jistě víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde jsou děti a žáci. Ocenění za udržování čistého školního prostředí patří obětavým uklízečkám. Děkuji také naší přesné paní účetní.
Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup zřizovatele k naší škole. Není to automatická záležitost každé obce. Pomoc PPP České Budějovice v oblasti primární prevence je naprosto nepostradatelná. Na pomoc našim dětem/žákům se zaměřuje PPP Prachatice a SPC Prachatice, České Budějovice. Se žáky s vadami řeči spolupracují logopedi. Velmi dobrá spolupráce je i se státní policií a požárním záchranným sborem. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Domu dětí Vimperk, Prachatice, Základní uměleckou školou Vimperk, Vlachovo Březí a sportovními oddíly. Všechny tyto organizace pozitivně ovlivňují chování dětí/žáků, což škole velice pomáhá.
Velké poděkování samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je velmi dobrá a dětem svědčí. Děkuji všem rodičům za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření.
Poděkování patří také žákům…zejména za aktivity při distanční výuce. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle.
Ještě jednou děkuji všem učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a všem dalším zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.
Děkuji úplně všem za přízeň, kterou jste mně celý rok vyjadřovali. Dobře se mi s dětmi, žáky a kolegy pracovalo, vždycky jsem se do školy těšila. Jsem si vědoma toho, jak krásnou práci mám. Je to také  díky vám všem. A za to vám moc děkuji. Přeji vám, abyste si užili prázdniny, dovolenou, hodně sluníčka a v září se těším na shledanou.
Deváťákům přeji, aby se jim dařilo v dalším životě. 
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

22. 6. 2020

Předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020

Vysvědčení bude žákům předáváno dle harmonogramu v čase od 7.55 do 9.45 hodin. Harmonogram předávání vysvědčení sdělí žákům/zákonným zástupcům jednotliví třídní učitelé.

 

18. 6. 2020

Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_hlavní prázdniny.pdf

 

12. 6. 2020

Informace o stravování a o konci školního roku

Informace o provozu školy, o stravování.pdf

 

28. 5. 2020

harmonogram-25052020

27. 5. 2020

OBČASNÉ VZDĚLÁVACÍ A SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. ČERVNA 2020

Vláda rozhodla o tom, že se od 8. června 2020 budou moci vrátit do škol žáci II. stupně základních škol za účelem občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Školní docházka je do konce školního roku nepovinná. Stěžejní bude i nadále vzdálená výuka. Podmínky, za kterých budou občasné vzdělávací a socializační aktivity ve školní skupině probíhat, sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitelé.

Informace k nástupu do školy od 8. 6. 2020_na web.pdf

čestné_prohlášení.pdf

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se budeme řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. a metodickým pokynem MŠMT. Žáci budou hodnoceni známkou.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme tedy vycházet

 1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky), nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy, a
 3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláška ze dne 27. 4. 2020_o hodnocení ve 2.pololetí2019_2020.pdf

 

OBČASNÉ VZDĚLÁVACÍ A SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. ČERVNA 2020

Vláda rozhodla o tom, že se od 8. června 2020 budou moci vrátit do škol žáci II. stupně základních škol za účelem občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Školní docházka je do konce školního roku nepovinná. Stěžejní bude i nadále vzdálená výuka. Podmínky, za kterých budou občasné vzdělávací a socializační aktivity ve školní skupině probíhat, vyvěsím na webové stránky. S podrobnými informacemi vás pak seznámí třídní učitelé.

 

 

22. května

Informace pro strávníky školní jídelny

Upozornění pro cizí strávníky 22. 5. 2020.pdf

 

Rozdělení žáků do skupin ve škole od 25. 5. 2020

O rozdělení žáků do skupin (ve škole) budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé. Ti také sdělí další informace, pokyny a požadavky. 

MŠMT i nadále upřednostňuje distanční vzdělávání. Ve škole budou žáci s pedagogickými pracovníky dělat to, co dělají žáci při distanční výuce doma. 

 

18. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Na základě sdělení pana Bc. Jana Říhy z JIKORD  (JIHOČESKÝ KOORDINÁTOR DOPRAVY) uvádím následující:

Školní autobusy na lince Záblatí-Lažiště-ŠH a Včelná-Buk-ŠH a zpět budou jezdit  v časech obvyklých: tedy ráno, aby byly děti ve škole před osmou hodinou, a odpoledne před patnáctou hodinou. Žádnou novou linku dopravci nepřidávají, žádnou neruší. Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro zákonné zástupce dětí

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020_2021.pdf

 

 

15. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Na základě sdělení pana Bc. Jana Říhy z JIKORD  (JIHOČESKÝ KOORDINÁTOR DOPRAVY) uvádím následující: v pondělí 18. 5. 2020 od 11 hodin proběhne jednání, na kterém se rozhodne, zda budou školní autobusy do škol/ze škol zajištěny. Potom vás budu informovat. Mgr. Petra Vaňková

13. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Zjišťovala jsem, zda budou od 25. 5. 2020 jezdit školní autobusy. Odpověď jsem nedostala, protože dopravci zatím nevědí. Rozhodnuto by mělo být do pátku 15.5.2020. Pak vás budu informovat. Mgr. Petra Vaňková

12. května

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE - doplnění 2.pdf

11. května

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

Informace o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019_2020.pdf

Vyhláška č. 232 o přijímacím řízení na střední školy

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE - doplnění.pdf

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE.pdf

6. května 

Informace pro zákonné zástupce a cizí strávníky o stravování od 25. 5. 2020

Informace o stravování.pdf

Informace pro zákonné zástupce o přijímacích zkouškách na střední školy:

termín byl vyhlášen na 8. června (9. června víceletá gymnázia)

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil, tablet

Informace pro zákonné zástupce o možném provozu MŠ od 25. 5. 2020

Informace_pro_zákonné_zástupce_dětí_MŠ.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE.pdf

5. května 

Informace o možnosti vzdělávání od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku

Informace_o_možnosti_vzdělávání_pro_žáky_9.ročníku.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace pro zákonné zástupce a žáky 1. stupně o možnostech vzdělávání od 25. 5. 2020

Informace_pro_zákonné_zástupce_a_žáky_1.stupně.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace o stravování a o mateřské škole zveřejním v průběhu 6. května. Mgr. Petra Vaňková

 

4. května

INFORMACE o přípravě na přijímací zkoušky a o možném nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 do školy

 Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme vám všem za spolupráci a za podporu při studiu na dálku. Většina žáků v současné době distanční formou pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala a vám rodičům poděkování.
V sobotu 2. 5. 2020 jsme obdrželi metodiku z MŠMT týkající možného nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 a o možných konzultacích žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 Tento týden podle metodiky rozpracuji organizaci chodu naší školy a budu vás informovat. Informace postupně zveřejním také o stravování a o mateřské škole. Mgr. Petra Vaňková

3. května

1. Informace pro žáky 9. ročníku a pro jejich zákonné zástupce

Vláda ČR 1. května 202 rozhodla o tom, že se od 11. května budou moci do škol vrátit žáci devátých ročníků, výhradně kvůli přípravě na přijímací zkoušky. Na dobrovolných konzultacích se budou moci scházet v neměnných skupinách nanejvýš v počtu do 15 osob. Podmínky návratu pro devátý ročník upřesním do 5. 5. 2020. Žáci pak budou mít možnost se na konzultace přihlásit. Mgr. Petra Vaňková

2. Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

MŠMT a MZ vydalo manuál pro školy, za jakých podmínek může dojít k otevření škol od 25. 5. 2020. O podmínkách dobrovolného nástupu žáků 1. stupně  do školy vás budu informovat prostřednictvím webových stránek a prostřednictvím třídních učitelů do 11 května. Mgr. Petra Vaňková

3. Pozor, změna: úřední hodiny paní účetní

4. 5. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

6. 5. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

2. května

Harmonogram uvolňování opatření ve školství - aktualizovaný

uvolnění_schema_skoly_30042020.pdf

 

29. dubna 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2020_2021_na vývěsku.pdf

 

27. dubna

Harmonogram uvolňování opatření ve školství

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

 

20. dubna 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - návrh vyhlášky MŠMT

Návrh_vyhlášky_k_hodnocení_žáků_za_druhé_pololetí_2019-2020.pdf

 

17. dubna 2020

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací řízení

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení a časový plán přijímacího řízení

 

16. dubna 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky o otevírání škol

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vláda rozhodla o postupném otevírání škol. Termín pro nástup do základních škol (1. stupeň) byl předběžně stanoven na 25. 5. 2020. Termín nástupu do škol provází řada doporučení, která budou teprve upřesňována. Termín přijímacího řízení na střední školy byl předběžně stanoven na druhou polovinu června. Proto sledujte průběžně informace na webových stránkách, kde vás budu o postupu informovat.

Mgr. Petra Vaňková

 

8. 4. 2020

Zápis do mateřské školy - pozor, změna

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020 ZMĚNY.docx.pdf 

podrobné informace a formuláře najdete na  https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-ms

 

2.4.2020

Výše úplaty za ŠD za měsíc březen

Úplatu za školní družinu podle ustanovení § 123 odst. 4, § 27 odst. 5, § 16 odst. 9 školského zákona v platném znění stanovuji za období 1. března – 10. března na 27 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz ŠD v souvislosti s nouzovým stavem, se úplata za ŠD nevybírá.

Úplata za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanovena po znovuobnovení provozu ŠD.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

1.4.2020

Zápis do MŠ - vzhledem k nouzovému stavu zveřejním 9. 4. 2020 změny týkající se zápisu do MŠ
Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020_2021.pdf

podrobné informace a formuláře najdete na https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-ms

 

 

1. 4. 2020

Výše úplaty v MŠ za měsíc březen 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. března – 18. března na 182 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

28. 3. 2020

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,
i když současná situace pro nikoho z nás není jednoduchá, doufám, že v dohledné době skončí a my se opět budeme moci všichni vrátit k normálnímu životu. Do té doby vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví a trpělivost. Vážím si vaší náročné a záslužné práce. Děkuji za to, že ji vykonáváte s velkým nasazením a zodpovědně. Pěkný sváteční den...  Petra Vaňková

 

27. 3. 2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

30. 30. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

02. 04. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

23. 3. 2020 

 1. Informace o přijímacím řízení ze dne 23. 3. 2020 (14 dní po nástupu žáků do školy): Přijímací řízení_informace z MŠMT
 2. přijímací zkoušky.pdf
 3. Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Viz doporučení ministerstva školství a vnitra: 
 4. Jak mluvit s dětmi o koronaviru
 5. Ošetřovné - o prodloužení doby ošetřovného více než na 9 dní a o možnost čerpání pro děti až do 13 let bude jednat vláda 24. 3. 2020; na základě doporučení ministerstva práce a sociálních věcí nežádejte NEŽÁDEJTE zatím o ošetřovné (o prodloužení, o ošetřovné pro děti starší 10 let) do schválení zákona; ošetřovné bude propláceno zpětně; podrobné informace najdete na Informace o poskytování a vyplácení ošetřovného_MPSV

 

21.3.2020

Informace pro zákonné zástupce, pro pedagogické pracovníky, pro veřejnost

Vážení rodiče, pedagogičtí pracovníci zadávají vašim dětem procvičování a opakování (případně výpisky) a čtení, slovíčka atd. prostřednictvím webových stránek, někteří prostřednictvím mailů, jiní s vašimi dětmi komunikují přes messenger, skype atp., někteří komunikují přímo s vámi. Studijní materiály pro vaše děti pedagogičtí pracovníci doplňují. V této nelehké době je prioritou, abychom byli všichni zdraví a nemuseli čelit dalším obtížím, kterých je v současné době víc než dost. Důležité je překonat období, kdy nám hrozí onemocnění koronavirem COVID-19.  Velmi si vážím vaší solidarity a pomoci potřebným. Mnoho z vás se zapojilo do pomoci různými způsoby. Stejně jako vy se do pomoci zapojili i mnozí zaměstnanci školy. Děkuji vám všem, kteří se podílíte na jakékoli pomoci. A rodičům děkuji za trpělivost. Věřím, že v této nelehké době všechno zvládneme ve zdraví. A až bude lépe (dřív nebo později), neprobrané učivo s vašimi dětmi doženeme. Petra Vaňková

 

19. 3. 2020

Zápis dětí do 1. ročníku_ZMĚNY V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU.pdf

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Dobu zápisu do prvního ročníku stanovuji jako ředitelka školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto: Zápis proběhne v období od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020 a 17. dubna 2020, po předchozí domluvě nejdéle do 28. dubna 2020.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2013 DO 31. 8. 2014

ZÁPIS PROBĚHNE BUĎ KORESPONDENČNĚ,  NEBO OSOBNĚ

·        KORESPONDENČNĚ v období od 1. do 14. dubna 2020: podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem, případně osobně do schránky školy nebo poštou.

·        OSOBNĚ v pátek 17. dubna 2020 od 13.00 do 15.00 hodin (předem se domluvíme na telefonicky na konkrétním čase): podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí ve škole osobním podáním přihlášky ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel. 

p   Po předchozí telefonické domluvě nejdéle do 28. dubna 2020.

 

Formuláře potřebných dokumentů k přijetí  k povinné školní docházce jsou dostupné na webových stránkách obce - školy – https://www.sumavskehostice.cz/dokumenty

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad

Osobní dotazník

Doporučení dětského lékaře k odkladu

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

17.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

18.-20.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

24.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

26.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

16. 3. 2020

1. OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s šířením COVID-19 bude škola uzavřena pro veřejnost. Neodkladné věci budeme vyřizovat v pracovní dny od 7.30 do 10.30 hodin. 

Žádost o ošetřovné můžeme vydat v tištěné podobě i elektronicky. Pokud žádáte o vydání elektronicky, pište na mail zsamssumavskehostice@seznam.cz

 

2. Přerušení provozu MŠ od 19. 3. 2020 do odvolání

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_19.3.2020 do odvolání.pdf

 

3. Zápis do 1. ročníku - termín zápisu 3. 4. 2020 se ruší. Nový termín bude stanoven po zrušení opatření vlády ČR.

 

 

ÚKOLY PRO ŽÁKY - najdete na stránce:
1. https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

2. PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.pdf

 

15. března 2020

Co byste měli vědět o koronaviru: https://www.youtube.com/watch?v=Q06SePHkxxc&fbclid=IwAR2Q7nHWf78nF1aAp8eKLtBLiaiZGfJxdrcfURx6MrHOAFUBbpG2gpID2hU

 

14. března 2020

Aktualizované informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Informace Jihočeský kraj: https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

Informace KHS JčK: https://www.khscb.cz/ ; http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-posiluje-preventivni-opatreni-v-souvislosti-s-koronaviremuzavira-obchody_18735_4107_1.html

 

12. března 2020

1. Po vyhlášení nouzového stavu v České republice a vydání nových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru uzavírám provoz tělocvičny s účinností od 12. března 2020 14.00 hodin do odvolání.

Děkuji za pochopení. Mgr. Petra Vaňková

 

2. Informace k vyhlášení nouzového stavu

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

 

 

 3.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s .prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Obrázek

 

 

11. března 2020
1. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy se vydává v kanceláři školy od 7.30 do 9.30 hodin.

 2. ÚKOLY:
Žádáme všechny zákonné zástupce i žáky, aby průběžně sledovali webové stránky školy. Na stránce budou průběžně zveřejňovány „STUDIJNÍ MATERIÁLY A ÚKOLY PRO ŽÁKY“.
Studijní materiály budou průběžně doplňovány. Zadané úkoly je třeba vypracovat, vyřešit, splnit a dle pokynů vyučujících odevzdat (v elektronické podobě mailem, v tištěné podobě předat vyučujícím v termínu, který bude určen, v sešitech školních, domácích, pracovních). Úkoly najdete zde: https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

 10. března 2020

1. OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ_uzavření ZŠ_od 11.3.2020.pdf

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

 Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nebo zřizovatel nerozhodne jinak.

Provoz Základní školy Šumavské Hoštice je přerušen - podle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění – do odvolání.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

2. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH TYPECH ŠKOL (Jihočeský kraj)

https://www.kraj-jihocesky.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-vzdelavani-na-vsech-typech-skol-pro-potrebu-ochrany-pred-vyskytem-sirenim

 

 

 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

Poučení pedagogů, pracovníků úklidu a školní jídelny
Poučení žáků o nutnosti dodržování hygienických zásad a správného mytí rukou
Předání letáků zaslaných KÚ rodičům žáků školy prostřednictvím třídních učitelů
Nákup dalších dezinfekčních prostředků
Častější používání dezinfekčních prostředků při úklidu, zejména vytírání
Každodenní dezinfekce předmětů, s nimiž přicházejí žáci i zaměstnanci nejvíce do styku
Sledování situace výskytu onemocnění v České republice, okresu Prachatice a Jihočeského kraje
Jednat klidně a uvážlivě, nevzbuzovat paniku
Zajímat se v rámci možností o případný pobyt žáků a zaměstnanců v zahraničních oblastech zasažených koronavirem, kontaktovat službu KHS pro okres Prachatice na telefonním čísle: 736 514 379 (tato služba je k dispozici i ve dnech pracovního klidu)

 

KORONAVIRUS - PREVENTIVNÍ INFORMACE

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku a v dalších zemích  zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Nemocnice České Budějovice, KÚ Jihočeského kraje, MŠMT, MZ: 
http://www.nemcb.cz/informace-k-vyskytu-noveho-koronaviru/

https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace-aktualizujeme

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_114_1.html

Zápis do 1. ročníku

Informační schůzka před zápisem+ukázková hodina+zápis_2019_2020_pro rok2020_2021.pdf

 

 

 

Onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

Změna cen stravného v souvislosti se zvyšujícími se cenami potravin

Vnitřní řád školní jídelny_2017_s přílohou od 1.2.2020_na web.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

 

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

Úspěšné vykročení do nového školního roku

Pevné zdraví, hodně štěstí a dobrou náladu vám přeje ve školním roce 2019/2020 Mgr. Petra Vaňková

Přehled umístění ročníků a tříd.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.
V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov), telefonní číslo +420736514379.

 Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

 

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

 .