image

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ZŠ

AKTUALITY

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro žáky

Vážení rodiče, informace o škole najdete na webových stránkách školy www.zssumavskehostice.cz

 

 

8.9.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků

Mladé zdravotnice v akci 11.jpg

Ve středu 7.9. 2022 se kroužek Mladých zdravotníků naší školy podílel na realizaci Dne branné přípravy ve Vimperku. Akci pořádal Český červený kříž v rámci Světového dne první pomoci. 

V parku u Volyňky se sešly všechny složky IZS, horská služba, záchranáři kynologové a ČČK. Skupinka Mladých zdravotníků z naší školy měla v rámci svého stanoviště „připravené zranění“ a návštěvníci akce měli možnost zranění ošetřit a také zjistit, zda je ošetření správně. Pro naše stanoviště jsme si vybrali nejběžnější zranění, které může člověka potkat každý den, a to ODŘENINU pokožky. 

 

Moc děkuji Lucii Borovanské, Miriam Zapletalová a Elišce Černé za jejich aktivní účast. Mgr. Jana Hlinková, vedoucí kroužku Mladý zdravotník.

 

Já se přidávám k poděkování děvčatům a děkuji také paní Janě Hlinkové za přípravy na realizaci Dne branné přípravy a za práci s děvčaty v rámci kroužku Mladý zdravotník.

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Mgr. Petra Vaňková

2.9.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků

Úspěchy žáků 3. ročníku v literárních soutěžích ve školním roce 2021/2022

(výsledky byly zveřejněny organizátory soutěží v září 2022)

V měsíci květnu 2022 se zúčastnili žáci 3. ročníku pod vedením třídní učitelky Mgr. Veroniky Vačkářové literární soutěže, kterou vyhlásila knihovna Václava Čtvrtka a Nadační fond Jičín. Téma soutěže Komu se nelení, tomu se zelení – příběhy řemesel, řemeslníků, rytířů, kejklířů a bylinkářek.
V této celorepublikové soutěži vyhrál hlavní cenu Radek ŠINDELÁŘ s básní Bylinkářka.

V měsíci březnu 2022 se zúčastnili žáci 3. ročníku pod vedením třídní učitelky Mgr. Veroniky Vačkářové literární soutěže Evropa ve škole 31. ročník – 2021/2022. Soutěž byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá od roku 1992, od 1. 1. 2020 má garanci nad soutěží Národní pedagogický institut (NPI). Cíl soutěže: „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy.
V této soutěži se umístili žáci se svými básněmi, zamyšlením na dané téma: 1. místě Adéla VLKOVÁ, 2. místo David LUKEŠ a 3. místo Tomáš KOČA.

Z úspěchů našich žáků mám radost! Blahopřeji úspěšným soutěžícím, všem ostatním děkuji za účast a paní učitelce děkuji za vedení žáků a za přípravu na soutěž.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

2.9.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků

Žáci naší školy ze 3., 6., 7., 8. a 9. ročníku se v květnu a červnu 2022 zúčastnili soutěže „Já volím děti. Koho volíte vy?“ kterou uspořádala společnost WOMEN FOR WOMEN.

Žáci měli jedinečnou možnost položit otázku kandidátům a kandidátkám na funkci českého prezidenta.
Úžasná možnost, jak vidět svět dětskou optikou a přinést nám dospělým jiný pohled na témata, která jsou důležitá pro naši zemi, výběr hlavy státu a naši společnou perspektivu.

Vedle toho žáci soutěžili o nejlepší úvahu na téma „Jak si představuji svůj život v České republice za
5 a 10 let?“ Velmi zajímavá forma, jak zvýšit i zájem žáků o fungování demokracie a volebního systému.

V této soutěži bude oceněno 10 dětských autorů z celé České republiky.

Dne 31. 8. 2022 jsem dostala informaci, že dva naši žáci postoupili do republikového finále. Lucie Borovanská a Lukáš Nedvěd. Jaké bude jejich konečné umístění, se teprve dozvíme.

Blahopřeji oběma žákům ke skvělému výsledku a děkuji všem ostatním žákům za účast v soutěži.

                                                                                                                                                                                            Mgr. Petra Vaňková

 

2.9.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků

Třídní schůzky SRPDŠ proběhnou 8. září 2022 od 16:00 hodin v učebnách jednotlivých ročníků. Schůzky jsou pro všechny se společným začátkem. Program schůzek: seznámení s vyučujícími, informace o škole a o harmonogramu školního roku/o plánovaných akcích, o elektronické žákovské knížce, o školním řádu …

                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Petra Vaňková

 

1.9.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro žáky

První den nového školního roku

Všem dětem, žákům, prvňáčkům, pedagogickým pracovníkům, rodičům přeji do nového školního roku vykročení pravou nohou, spoustu kamarádů a mnoho zážitků.

                                                                   1.září04.jpg       1.září06.jpg       1.září10.jpg     

                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Petra Vaňková

1.9.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro žáky

Vážení rodiče, informace o škole najdete na webových stránkách školy, které byly právě spuštěny:

www.zssumavskehostice.cz

 

31.8.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro žáky

Žáci naší školy ze 3., 6., 7., 8. a 9. ročníku se v květnu a červnu 2022 zúčastnili soutěže „Já volím děti. Koho volíte vy?“ kterou uspořádala společnost WOMEN FOR WOMEN.

Žáci měli jedinečnou možnost položit otázku kandidátům a kandidátkám na funkci českého prezidenta.
Úžasná možnost
, jak vidět svět dětskou optikou a přinést nám dospělým jiný pohled na témata, která jsou důležitá pro naši zemi, výběr hlavy státu a naši společnou perspektivu.

Vedle toho žáci soutěžili o nejlepší úvahu na téma „Jak si představuji svůj život v České republice za 5 a 10 let?“
Velmi zajímavá forma, jak zvýšit i zájem žáků o fungování demokracie a volebního systému.

V této soutěži bude oceněno 10 dětských autorů.

Dne 31. 8. 2022 jsem dostala informaci, že dva naši žáci postoupili do republikového finále. Lucie Borovanská a Lukáš Nedvěd. Jaké bude jejich konečné umístění, se teprve dozvíme.

Blahopřeji oběma žákům ke skvělému výsledku a děkuji všem ostatním žákům za účast. 

Mgr. Petra Vaňková

 

26.8.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Připomenutí: Připravujeme nové webové stránky. Na začátku září najdete informace o škole zde a zároveň na stránkách nových.
Odkaz na nové stránky bude zveřejněn zde v Aktualitách.

 

26.8.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Trocha vzpomínek na dobu předprázdninovou

Výprava prvňáků a druháků za pokladem v červnu 2022

Dne 6. června 2022 vyrazil první a druhý ročník za pokladem. Celou partu vedl Radim, který přivezl svůj detektor kovu. Přijela s ním i fenka Megi, která ho na hledačských cestách doprovází.  Radim dětem vysvětlil, jak detektor kovu funguje a jak se s ním hledá. Každý z dětí si mohl sám vyzkoušet něco na louce najít. A všem se to také podařilo.  Byly to třeba jen hřebíky, dráty, pletivo, ale také mince, plomby, kule nebo staré knoflíky. Pro děti to byl velký zážitek, protože našly svůj poklad a ještě si ho mohly samy vykopat.

IMG_20220606_091718_(2).jpg   IMG_20220606_093415_(2).jpg   IMG_20220606_094452_(2).jpg   IMG_20220606_095329_(2).jpg   IMG_20220606_100214_(2).jpg   IMG_20220606_102144_(2).jpg26.8.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí, účastníků školní družiny, žáků k zahájení školního roku 2022/23

Milí žáci,
věřím, že máte z prázdnin mnoho zážitků a že se těšíte do školy. Ve škole už pro vás máme skoro vše připravené. A věřte, že my se na vás všichni těšíme 😊 !

 

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme 1. září pro děti mateřské školy a pro žáky 1. - 9. ročníku.
Provoz mateřské školy je od 6.30 hodin do 16:00 hodin.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

a) 1. ročníku od 8:00 hodin do cca 9.00 hodin.

b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd)

 

Školní rok bude zahájen pro

-        mateřskou školu 1. září 2022 v 6:30 hodin

-        2. – 9. ročník 1. září 2022 v 7:55 hodin

-        1. ročník 1. září 2022 v 8:00 hodin (prvňáky a jejich rodiče přivítáme před školou; v případě nepříznivého počasí v budově školy)

Provoz školní jídelny bude zahájen 1. září 2022 pro žáky 2. – 9. ročníku a pro děti mateřské školy (všichni mají oběd přihlášený; pokud někdo z žáků oběd nechce, je nutné ho odhlásit u vedoucí školní jídelny).
Obědy se platí bezhotovostně nejpozději do 15. dne v měsíci.

Budova školy se odemyká v 7:00 hodin. Pro účastníky školní družiny je budova školy přístupná od 6:30 hodin.

Rozvrh hodin dostanou žáci 1. září.

Školní družina bude v provozu od pátku 2. září 2022 2022 od 6:30 hodin

Základní škola

Čtvrtek 1. 9.

-        1. ročník: cca hodinu prvňáci společně s rodiči (pak odchod domů)

-        2. – 9. ročník: 4 vyučovací hodiny, konec vyučování v 11:25 hodin (pak oběd)

Pátek 2. 9.

-        1. – 9. ročník – výuka bude probíhat podle rozvrhu (rozvrhy budou postupně zveřejněny elektronicky  –  https://www.sumavskehostice.cz/rozvrhy-hodin , https://zssumavskehostice.cz )

-        1. ročník do 11:25 hodin

-        2. – 9. ročník do 12:20 hodin 

Od pondělí 5. 9. – výuka podle pravidelného rozvrhu

Informace o škole budou najdete na webových stránkách Obce (www.sumavskehostice.cz ) a na nově zřízených stránkách školy (www.zssumavskehostice.cz ). Na nové stránky budu informace postupně doplňovat, na stránky Obce od druhé poloviny září nové informace přestanu vyvěšovat.

Seznam potřebných věcí pro děti MŠ

·        Náhradní oblečení (tepláky, tričko, mikina, pyžamo, spodní prádlo, ponožky)

·        Batůžek

·        Pláštěnka

·        Holínky

·        Lahvičku s pitím (podepsanou)

·        Papírové kapesníčky

·        Přezůvky – bačkory, které drží na noze

Seznam pomůcek na některé předměty ZŠ

Pomůcky pro 1. ročník: upřesníme 1. září, protože prvňáci hodně pomůcek dostanou

Výtvarná výchova 3., 5., 6., 7., 8., 9. ročník: nůžky (pokud má žák v penále, nemusí mít další ve výtvarných potřebách), lepidlo v tyčince, pastelky, fixy, měkká tužka na kresbu 2B nebo 4B, voskovky, sada temperových barev (včetně běloby), paleta umělohmotná, obyčejná vodové barvy běžné, kelímek na vodu, modelína, štětce (alespoň kulatý tenký, kulatý střední, plochý - dvě různé šířky), tuš černá, sada barevných papírů, hadřík, pracovní oděv dle uvážení (stará košile, triko, zástěra), černý lihový fix

Hudební výchova 1. – 5. ročník: desky na fólie - „rychlovazače“ a průhledné fólie do desek

Anglický jazyk 3. – 5. ročník: desky na fólie „rychlovazače“ a průhledné fólie do desek

Tělesná výchova 1. – 9. ročník: sportovní obuv do tělocvičny (s bílou podrážkou), sportovní obuv na ven, kraťasy a tričko do tělocvičny/na ven, tepláky a mikinu na ven, gumičku do vlasů, sáček na sportovní oblečení

Úspěšný start do nového školního roku :) , klid, pohodu a zdraví po celý školní rok přeji všem dětem, žákům i rodičům za sebe a za zaměstnance školy. Petra Vaňková

 

26.8.2022

Informace pro zákonné zástupce účastníků školní družiny

Stanovení výše úplaty ve školní družině

stanoveni-vyse-uplaty-ve-skolni-druzine-od-1-9.2022.pdf

 

25.8.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Připravujeme nové webové stránky. Na začátku září najdete informace o škole zde a zároveň na stránkách nových.
Odkaz na nové stránky bude zveřejněn zde v Aktualitách.
Mgr. Petra Vaňková

 

24.8.2022

Šumava ve školních lavicích 

JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

(PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ŠUMAVA VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH  organizuje Středisko environmentální výchovy Vimperk, Správa Národního parku Šumava)

Naše škola se této soutěže zúčastňuje již několik let. A nejen to. Zároveň patříme mezi partnerské školy NP Šumava, takže máme možnost se zúčastňovat mnoha dalších zajímavých akcí.

Ve školním roce 2021 – 2022 to byl např. program ve Stožci, ale také třeba na Chalupské slati… NP Šumava také organizuje Den Země ve Vimperku a mnoho jiného…

Ale zpět k soutěži. Již v minulých letech jsme měli úspěšné soutěžící – Petra Cvrčka a Michaelu Vlkovou.

 Ve školním roce 2021- 2022 se do druhého kola na Kvildě (23. května) probojovaly dvě nejúspěšnější druhačky ze školního kola – Kristýna Chvostová a Julie Mrázová. Školní kolo bylo formou vyplňování pracovních listů. Ty kontrolovala třídní učitelka a poté ještě pracovníci NP Šumava. Druhé kolo na Kvildě bylo ještě náročnější. Spočívalo v plnění úkolů a zodpovídání otázek přímo v terénu. Obě děvčata byla moc šikovná a Kristýnce se podařilo vyhrát první místo.

A CO BYLO DÁL? O TOM UŽ SAMA VÝHERKYNĚ KRISTÝNKA:

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A VÝLET NA LUZNÝ

V sobotu 18. 6. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení 9. ročníku přírodovědné soutěže „Národní park Šumava ve školních lavicích“.

Soutěže se zúčastnilo 2600 žáků od 2. do 9. třídy. Ti nejlepší byli oceněni v IS na Kvildě. Ocenění se zúčastnil i ředitel NP Šumava Pavel Hubený, který předával medaile.

Po vyhlášení na nás čekalo další překvapení – výlet na Luzný. Vrchol, měřící 1365 m. n. m., se nachází na německé straně Šumavy a je z něho krásný výhled na celou Šumavu. Než jsme se mohli tímto výhledem pokochat, museli jsme zdolat náročnou cestu kamenným mořem, Čertovým dolem, okolo skleněné archy až strmým stoupáním na vrchol Luzný. Uf.

S úsměvem jsme se vraceli zpět k autobusu. Trošku jsme zabloudili a došli až do Neuschonau k výběhům zvířat, která žila na Šumavě. Odměnou nám byli zubři, rys, hadi, ještěrky, které jsme cestou viděli.

Děkuji paní učitelce M. Janouškové, že jsme se mohli účastnit této soutěže. Vždyť Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým nebem.

obrázky ve fotogalerii

 

 

24.8.2022

Hoslovice ještě jednou

Co o návštěvě mlýna v Hoslovicích napsali v červnu 2022 druháci?

Hoslovický mlýn

Včera jsme jeli na výlet na Hoslovický mlýn. Tento mlýn už znám, protože tam jezdíváme každý rok s rodinou. Ale vždycky se mi tam líbí, pokaždé mi tam ukážou něco nového. Tentokrát nám ukázali, jak se mlátilo obilí, provedli nás celým mlýnem a pan průvodce nám vyprávěl, jak těžce se žilo na mlýně bývalým mlynářům. Ale nebylo to jen povídání. Hráli jsme různé hry, mohli si vyzkoušet vymlátit obilí…

Výlet se mi moc líbil.

Vodní mlýn Hoslovice

21.6. 2022 jsme jeli na mlýn Hoslovice. Pan mlynář nám ukázal mlýn. Zjistili jsme, že se tam natáčely pohádky Kouzla králů, Vodník a Karolínka a Tři bratři. Mlýn se mi moc líbil. Pan mlynář nám připravil bojovku. Bylo tam 10 otázek. Potom jsme si něco mohli koupit. Já jsem si koupila dvě vizitky, magnetku a skleněného ježečka.

Děkuji moc paní učitelce a panu mlynáři. Výlet se mi moc líbil.

Hoslovice_1.jpg        

Obrázky ve fotogalerii.

            

 

29.6.2022

Vážení rodiče, milí žáci, přeji vám, abyste si společně užili krásné  prázdniny; prázdniny s blízkými a kamarády u vody, v přírodě, na kole a všude tam, kde to máte rádi; prázdniny plné setkání a letní pohody. Rodičům děkuji za spolupráci, pomoc a ochotu v průběhu celého roku, vážím si toho.
Těším se na zahájení nového školního roku 1. září 2022.
Krásné léto! 
Mgr. Petra Vaňková

 

27.6.2022

Přírodovědná exkurze žáků 7. - 9. ročníku

3.jpg

Obrázky ve fotogalerii

 

23.6.2022

Den s Lesy ČR a prvňáci a druháci

290078797_1415271772234695_5840582429914657055_n.jpg

Obrázky ve fotogalerii

 

22.6.2022

Ocenění žáků za krajské kolo DSMC na Obci

289928603_411149814108265_8624083122911612242_n.jpg

Obrázky ve fotogalerii

 

21.6.2022

Hoslovický mlýn a prvňáci, druháci a třeťáci

290379973_442333544096664_574257422171599706_n.jpg

Obrázky ve fotogalerii

 

20.6.2022

Exkurze - Norimberk - žáci 2. stupně

9.jpg

Obrázky ve fotogalerii

17.6.2022

Ocenění nejlepších za soutěž Národní park Šumava ve školních lavicích

1.jpg

Obrázky ve fotogalerii

 

16.6.2022

Pavla Hubáčková, DiS., absolventka konzervatoře, vítězka mezinárodní interpretační soutěže PRO BOHEMIA  v kategorii oboru zpěv (získala 1. cenu, titul laureáta a cenu poroty), 16. června 2022 v naší škole!

290466567_369853151724145_2803867457985807503_n.jpg 290065004_1087247208568734_1862987313261345094_n.jpg  290685804_448384860022832_3641139572242461856_n.jpg

Pavla přijala pozvání, aby uspořádala pro žáky naší školy a pro zaměstnance školy koncert. Přípravy vrcholily … vždyť U NÁS bude operní pěvkyně! Skromná dívka s obrovským hlasem! Vyprávěla nám o svém studiu, o možnostech při studiu, o uplatnění, o podpoře rodiny … a zpívala. Předvedla část svého umění a do svého vystoupení zapojila i všechny přítomné.

Pavla má úžasný hlas a velké srdce! Pájo, děkujeme za nádherný zážitek a přejeme ti hodně štěstí v dalším studiu i v životě.

Za sebe a za všechny ze školy: „Pájo, jsme pyšní na to, že jsi chodila do naší školy! A velmi nás potěšilo, jak jsi na naši školu zavzpomínala."

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

13.6.2022

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáků

Informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáků_28.6.2022.pdf

Informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáků proběhne v budově Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice v úterý 28. 6. 2022 od 15.00 hodin.

Schůzka bude ve třídě 1. ročníku, v přízemí vpravo.

Na schůzce se dozvíte informace o organizačním zajištění začátku školního roku, o tom, co prvňáci budou potřebovat do školy, o provozu školy, o plánovaných aktivitách…

Srdečně zveme všechny zákonné zástupce.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka            PhDr. Miluše Janoušková, třídní učitelka

 

9.6.2022

Informace pro zákonné zástupce

Odhlášení obědů na 30.6.2022_informace.pdf

1.6.2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.; Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

Oznámení o zápisu do MŠ.pdf

Oznámení o zápisu do ZŠ.pdf

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.pdf

Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_Заява про зарахування дитини до початкової школи.pdf

Žádost o odklad PŠD_Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти.pdf

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Mgr. Petra Vaňková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 21. 6. 2022; 15.00 – 16.30 hodin

Místo zápisu / Місце запису: kancelář Základní školy (hlavní budova)

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: …………………

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#:~:text=p%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0,nep%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0 nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#:~:text=p%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0,nep%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0  або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;
d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Šumavských Hošticích dne/дата 1. 6. 2022                                      

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

Mgr. Petra Vaňková

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice Mgr. Petra Vaňková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 21. 6. 2022; 15.00 – 16.30 hodin

Místo zápisu / Місце запису: kancelář Základní školy

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: …………………

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#:~:text=p%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0,nep%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0 , nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії https://www.edu.cz/dvojjazycne-vzory-pri-prijimani-do-ms-a-zs/#:~:text=p%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0,nep%C5%99ijet%C3%AD%20do%20M%C5%A0  , або можна забрати її особисто у відповідній школі)
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

 1. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. Šumavských Hošticích dne/дата 1. 6. 2022                                      

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

Mgr. Petra Vaňková

 7.6.2022

Bývalí žáci se vracejí :)

285712495_3211820035766555_8241149934376891164_n.jpg

1.6.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků a účastníků školní družiny

Den dětí v naší škole

Žáky 1. stupně a účastníky školní družiny čekala ve sváteční den různá překvapení. Některých se ještě dočkají ve dnech následujících.

Pro žáky 2. stupně uspořádali učitelé sportovní, vědomostní a společenské soutěže. Soutěže probíhaly na několika stanovištích. Žáci prokázali nejen své znalosti, ale také fyzické schopnosti a dovednosti.

Věřím, že si všichni ve sváteční den užili zábavy. 

Vybíjená2.jpg        Člověče, nezlob se.jpg        Skládání puzzle.jpg        Soustředění při řešení logických úloh.jpg        Výsledky družstev.jpg

Mgr. Petra Vaňková

 

31.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Exkurze žáků 1. - 3. ročníku plná zážitků a mnoha překvapení

Chalupská slať

Informační centrum.jpg IMG-20220531-WA0011.jpg IMG-20220531-WA0013.jpg IMG-20220531-WA0137.jpg IMG-20220531-WA0097.jpg

Informace očima pedagogických pracovníků a žáků a fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii.

Mgr. Petra Vaňková

 

31.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Co nás čeká v dalších dnech 
01.06.2022 Dětský den, sportovní den…
02.06.2022 Spaní ve škole 9.r.
02.06.2022 MŠ - výlet do ZOO a divadelní představení
06.06.2022 Přednáška o EU 8. a 9. ročník
06.06.2022 Pojď si vybrat, co tě baví 4+5
06.06.2022 Přednáška a práce s třídou v rámci PP (PPP ČB) - 6. ročník
09.06.2022 Planetárium MŠ+ 1+2+3+6+7+8+9 
09.06.2022 Spaní ve škole 7.ročník
13.06.2022 Testování žáků 8+9 sociální dovednosti a dovednosti k učení (srovnávací testy)
14.06.2022 Testování žáků 6+7 sociální dovednosti a socializace  (srovnávací testy)
13.-15.6.2022 Podroužek - exkurze a výlet 4.+5.r.
21.06.2022 MŠ, ZŠ - zápis pro ukrajinské děti/žáky
21.06.2022 MŠ - Divadlo ZVONEČEK "O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
21.06.2022 Výlet 1+2+3 Hoslovický mlýn
červen Exkurze v místě školy; technické exkurze, přírodovědné exkurze
Třídní výlety
Deskové hry - finanční gramotnost 8+9
NPD
Přednášky a besedy v rámci PP
Turistické aktivity v rámci EVVO
Hravá čeština a literární klub
Kroužky
Vyhlášení výsledků soutěží
… a mnoho dalších akcí aktivit
Harmonogram průběžně aktualizujeme
24.06.2022 Pedagogická rada
30.06.2022 Vydávání vysvědčení

 Mgr. Petra Vaňková

 

31.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Dopravní soutěž mladých cyklistů DSMC - krajské kolo

https://happeningnext.com/event/krajsk%C3%A9-kolo-dopravn%C3%AD-sout%C4%9B%C5%BEe-mlad%C3%BDch-cyklist%C5%AF-2022-v-t%C3%A1bo%C5%99e-okresn%C3%AD-kolo-dsmc-okresu-jh-eid3a08qdq9ix

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2022 „BESIP – nebojte se silnice 2022“

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy – BESIP

Dvě družstva mladých cyklistů Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice se pod vedením pana učitele Petra Fleischmanna zúčastnila 31. května 2022 krajské soutěže v Táboře.

Družstvo starších žáků krajské kolo vyhrálo (Mirka Koubová, Eliška Plíšková, Filip Aleš, Ondřej Trojan).

Družstvo mladších žáků obsadilo 5. místo (Michaela Pelešková, Karolína Půbalová, Jiří Hodina, Tomáš Pavelka)
Blahopřeji všem žákům i jejich panu učiteli k výborným výsledkům.

Děkuji za reprezentaci naší školy.
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ ŠUMAVA VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCHorganizuje Středisko environmentální výchovy Vimperk, Správa Národního parku Šumava

Druhé kolo soutěže vyhrála Kristýna Chvostová, žákyně 2. ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice, v konkurenci mezi žáky ze škol z okresů Prachatice, Strakonice, Klatovy.

Blahopřeji vítězce i její paní učitelce k výborným výsledkům.
Děkuji za reprezentaci naší školy.
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

16.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí 

Výsledky zápisu_přijímání dětí do mateřské školy_13.5.2022.pdf

 

12.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Soutěž Mladý zdravotník

V rámci soutěže získalo dne 12.5.2022 družstvo děvčat 9.místo, součástí byla i stanoviště od HZS Jihočeského kraje, kde družstvo získalo 8.místo.

Soutěž MZ probíhala na pěti stanovištích. Děvčata zvládla, obrazovou techniku, transport raněných a základy první pomoci v různých situacích - bezvědomí, otevřená zlomenina, zranění hlavy, epileptický záchvat, cizí těleso v noze a šoková situace. Vše zvládla děvčata moc dobře.

Na stanovištích HZS stříkaly na cíl, balily evakuační zavazadlo a poznávaly hasicí přístroje.

Den se povedl, děvčata jsou nadšená a těší se na další trénink a soutěž v příštím roce.

Mgr. Jana Hlinková

Děkuji vedoucí kroužku paní Mgr. Janě Hlinkové za přípravu děvčat na soutěž a za organizační zajištění soutěže.

Blahopřeji žákyním i jejich paní vedoucí kroužku.

20220512_131532.jpg

Děkuji Petře Babkové, Lucii Borovanské, Elišce Černé, Kamile Pavelkové a Miriam Zapletalové za reprezentaci naší školy.
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

11.5.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Dopravní soutěž mladých cyklistů DSMC - okresní kolo

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2022

„BESIP – nebojte se silnice 2022“

 Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy – BESIP

 Dvě družstva mladých cyklistů Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice pod vedením pana učitele Petra Fleischmanna se zúčastnila 10. května 2022 okresní soutěže v Prachaticích.

 Obě družstva (mladší i starší žáci) okresní kolo vyhrála a postoupila do krajského kola.

Základní školu a mateřskou školu Šumavské Hoštice reprezentovali Michaela Pelešková, Karolína Půbalová, Jiří Hodina, Tomáš Pavelka, Mirka Koubová, Eliška Plíšková, Filip Aleš, Ondřej Trojan.
Žáky na soutěž připravoval pan učitel Mgr. Petr Fleischmann.

Z 1. místa mám velkou radost!

Blahopřeji žákům i jejich panu učiteli.

Děkuji všem zúčastněným za reprezentaci naší školy a přeji hodně úspěchů v kole krajském.
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

http://www.prachatickonews.cz/0-foto/foto541.htm?fbclid=IwAR3lQ_aJ_nsYKyfzgsLnNyCO2VMXwU3qgHmJ-PnxFFexi4EZyrcsq1402MU

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2022.pdf

29.4.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Co nás čeká v dalších dnech 
květen Soutěže - sportovní, jazykové, matematické, výtvarné, literární
květen Testování žáků 5. ročníku ČJ, MT, kompetence k učení
květen Besedy a přednášky a společné aktivity, deskové hry (např. o EU; energetická gramostnost, finanční gramotnost pro 8. a 9.r.)
květen Exkurze v místě školy; technické exkurze, přírodovědné exkurze
květen Knihovna 8.r.
10.05.2022 DSMC - okresní kolo Prachatice
10.05.2022 Zápis do MŠ
květen Turistické aktivity v rámci EVVO
květen Primární prevence: diagnostika, práce s třídou, intervence (PPP ČB; Edita Mečířová Tobi)
květen Sportovní den 1. - 9. ročník
květen Přednášky a besedy v rámci PP 
květen NPD
květen MŠ - Besídka ke Dni matek
květen Kroužky
23.05.2022 Šumava ve školních lavicích - druhé kolo soutěže na Kvildě
31.05.2022 Exkurze 1.-3.r. Chalupská slať (odjezd 8.00, příjezd 12.30)
červen Den dětí
Přednáška o EU - 8+9
Energetická gramotnost -  8+9 
Deskové hry - finanční gramotnost 8+9
Sporotvní den
exkurze 
soutěže
Pojď si vybrat, co tě baví 1+2+4+5
Planetárium MŠ + 1+2+3+6+7+8+9 
Knihovna 
MŠ - ZOO, divadlo
NPD
  A co už jsme od 1. září například zažili…
  a další dle aktuální nabídky (harmonogram je průběžně doplňován)
29.04.2022 Projektový den Bezpečný pes
28.04.2022 Třídní schůzky SRPDŠ - 16:00 - 17:30
26.04.2022 Práce s třídami 1.r., 6.r. v rámci PP, paní Mečířová
22.04.2022 Evaluační šetření (preferované oblasti na trhu práce; zefektivňování výuky; hodnocení školy z pohledu žáka): 8. a 9. ročník
21.04.2022 MŠ - sportovní den
ZŠ: nejde elektrický proud; exkurze Praha 2+4+5+8+9,  sportovní aktivity, výuka ve škole; zkrácený rozvrh
19.-20.4.2022 MŠ: nejde elektrický proud; exkurze (Krokodýlí ZOO, Kovárna Selibov)
duben Probouzení přírody - líhnutí kuřátek (pokračování)
19.04.2022 Energetická gramotnost -  8+9 (přesunuto na červen)
duben Zápis do 1. ročníku
duben Hravá čeština a literární klub
duben NPD
duben Kroužky
duben Sportovní soutěže
duben Pečení a zdobení vajec - 3.r.
realizace do dubna ZDOBENÍ STROMU U OBCE Š. HOŠTIC VELIKONOČNÍMI VÝROBKY 1. - 5.r.
duben Rosteme s knihou, soutěž 3. ročník
duben Školní kolo ve zpěvu
13.04.2022 Primární prevence: diagnostika, práce s třídami, intervence (PPP ČB; Edita Mečířová Tobi)
Přijímací řízení na SŠ (JPZ matematika a český jazyk)
Projektový den pro žáky 8. ročníku+žáci 9.r., kteří neskládají JPZ: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojnictví; rozvoj oborů služeb; Střední škola Vimperk
12.04.2022 MŠ-Lesy ČR - beseda a pobyt venku
Přijímací řízení na SŠ (JPZ matematika a český jazyk)
MŠ-Návštěva obecní knihovny (Velikonoční tematika) 
11.04.2022 Knihovna - velikonoční tematika; zdobení velikonočního stromu, soutěže; 1.+2.r.
08.04.2022 Proč jsou Velikonoce Velikonocemi (výukový program); 3.r.
07.04.2022 Projekt Poznáváme ostatní i sami sebe 
06.04.2022 MŠ - soutěž ve zpěvu
Soutěž v recitaci, okresní kolo
04.04.2022 MŠ-Návštěva POLICIE, beseda s paní Joklovou
01.04.2022 Proč jsou Velikonoce Velikonocemi (výukový program); 1.+2.r.
Probouzení přírody - líhnutí kuřátek (začátek)
Školní kolo v recitaci
MŠ - fotografování s jarním motivem
únor, březen SPC - práce s žáky 1. stupně
24.03.2022 Mein Deutsch - Projekt žáků 8. ročníku
24.03.2022 MŠ - soutěž v recitaci
březen Socializační aktivity - 7. ročník
březen Hravá čeština a literární klub
březen Instalace nových interaktivních panelů; alternativní možnosti výuky v rámci všech předmětů
březen NPD
březen Recitace - školní kolo
březen Kroužky
březen Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, 3. ročník
18.03.2022 NP Šumava ve školních lavicích , 1.-2. ročník
18.03.2022 Matematický klokan
17.03.2022 SCP - práce s žáky 1. stupně
17.03.2022 Den zimních sportů (sportovní aktivity dle aktuálního počasí)
17.03.2022 Olympiáda v anglickém jazyce (okresní kolo)
10.03.2022 Bruslení ZS Vimperk - 17.3.2022 8,30 - 10,00
03.03.2022 Primární prevence: diagnostika, práce s třídou, intervence (PPP ČB; Edita Mečířová Tobi)
01.03.2022 Přírodovědná soutěž Písek, vybraní žáci 2. stupně
únor, březen Holubice míru 1. a 2. ročník
21.2.2022-24.2.2022 Mein Deutsch - Projekt
04.02.2022 Jarní prázdniny
03.02.2022 Pololetní prázdniny
27.01.2022 Plavání 1.-5.
13.01.2022 Plavání 1.-5.
12.01.-13.01.2022 Plavání 1.-5.
do února třídní schůzky SRPDŠ - informační systém online
06.01.2022 Lesy a příroda kolem nás, soutěž 1. - 3. ročník
Leden Plavání 1.-5.
do února Knihovna 3. ročník
prosinec Lidice - mezinárodní výtvarná soutěž, 3. ročník
  Plavání 1. - 5. ročník
  Soutěže
  Exkurze
  Adventní aktivity
01.11.2021 Vánoční besídky
01.11.2021 Testování žáků (dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví)
02.11.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 4.+5.ročník ; 6. ročník
02.11.2021 STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA "HALLOWEN"
03.11.2021 Beseda pro žáky 9.r. s pracovnicí ÚP - volba střední školy a výběr povolání
03.11.2021 PŘEZKOUŠENÍ DĚTÍ - INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
03.11.2021 POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ - DIVADLO ZVONEČEK
08.11.2021 Knihovna 3.ročník 
08.11.2021 Testování žáků (dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví)
16.11.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 4.+5.ročník ; 6. ročník
18.11.2021 1+2 knihovna 
24.11.2021 Plavání 1.-5.
25.11.2021 Projektový den pro žáky 8. ročníku: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojnictví; Střední škola Vimperk
25.11.2021 Plavání 1.-5.
25.11.2021 ÚP: informace rodičům žáků 9. ročníku o možnostech studia na SŠ - od 16.00
25.11.2021 Třídní schůzky SRPDŠ - 16:00 - 17:30
listopad Moštárna Lhenice - exkurze pro 8+9 v rámci projektu Impuls pro praxi a kariéru od Jihočeské hospodářské komory
do ledna matematické, výtvarné s literární soutěže
do ledna Příroda kolem nás  výtvarná soutěž, 3. ročník
25.10.2021 Komenský a my - výtvarná soutěž, 3. ročník
25.10.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB, Edita Mečířová Tobi; 6. ročník, 4.+5.ročník 
20.10.2021 Knihovna 3. ročník
15.10.2021 Lesní dílna ve Stožci (1.-3.ročník)
11.10.2021 Přednáška o Švédsku (pohled na cestování a zážitky z cest: bývalý žák naší školy, v současné době student ČVUT) pro žáky 6.a7.ročníku a pro žáky 8.a9.ročníku
11.10.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 1.+2. ročník, 4.+5.ročník 
06.10.2021 Matematická a finanční gramotnost pro žáky 8. a 9. ročníku; deskové hry; v rámci projektu Implementace MAP MAS Šumavsko
05.10.2021 Havelské posvícení - pečení hnětýnek - 3. ročník
září - říjen Burza škol Vimperk  - 8. a 9. ročník
27.09.2021 Jihočeský úsměv ČB literární soutěž, 3. ročník
24.09.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 3. ročník, 4.+5.ročník 
13.09.2021 Fotografování - 1. stupeň 
09.09.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 3. ročník, 4.+5.ročník 
09.09.2021 8. a 9. ročník v rámci primární prevence a výuky PŘ, ČSP, TV výstup na Boubín
01.09.2021 1.a2.ročník v rámci PRU, PČ, TV a primární prevence hledání trpaslíků
  Slavnostní zahájení školního roku

22.4.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání na školní rok 2022_2023.pdf

 

 

8.4.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Dne 8. dubna 2022 se žáci 1. a 2. ročníku zapojili do projektu Poznáváme ostatní a poznáváme sami sebe. Fotografie jsou zveřejněny ve fotogalerii.

7.4.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Žáci 8. ročníku v průběhu února a března pracovali na projektu: Mein Deutsch - Projekt.

V hodinách německého jazyka každý žák připravoval svůj vlastní projekt, který následně představil svým spolužákům.

Témata projektu byla: já a mé koníčky, moje rodina, kamarádi, domácí mazlíčci, co kdo dělá, činnosti během dne (Ich und mein Hobby, meine Familie, meine Freunde, Haustiere, wer macht was, mein Tag...). Výsledné práce žáci dotvořili fotografiemi nebo vlastnoručně malovanými obrázky. Vznikly velmi povedené a inspirativní projekty, které si všichni mohou prohlédnout na nástěnce umístěné vedle 8. ročníku. Fotografie jsou zveřejněny ve fotogalerii.

 

31.3.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Co nás čeká v dalších dnech 
01.04.2022 Probouzení přírody - líhnutí kuřátek
01.04.2022 Školní kolo v recitaci
01.04.2022 MŠ - fotografování s jarním motivem
01.04.2022 SPC - práce s žáky 1. stupně
04.04.2022 Proč jsou Velikonoce Velikonocemi (výukový program); 1.+2.r.
06.04.2022
MŠ-Návštěva POLICIE, Beseda s paní Joklovou
06.04.2022 Soutěž v recitaci, okresní kolo
07.04.2022 MŠ - soutěž ve zpěvu
08.04.2022 Projekt Poznáváme ostatní i sami sebe; 1. a 2.r.
11.04.2022 Proč jsou Velikonoce Velikonocemi (výukový program); 3.r.
12.4.2022
Knihovna - velikonoční tematika; zdobení velikonočního stromu, soutěže; 1.+2.r.
MŠ-Návštěva obecní knihovny (Velikonoční tematika) 
12.04.2022 Přijímací řízení na SŠ (JPZ matematika a český jazyk)
13.4.2022
MŠ-Lesy ČR - beseda a pobyt venku
13.04.2022 Přijímací řízení na SŠ (JPZ matematika a český jazyk)
13.04.2022 Projektový den pro žáky 8. ročníku+žáci 9.r., kteří neskládají JPZ: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojnictví; rozvoj oborů služeb; Střední škola Vimperk
14.04.2022 Velikonoční prázdniny
15.04.2022 Státní svátek
19.04.2022 Zápis do 1. ročníku
duben Energetická gramotnost - přednáška pro 8+9; v rámci VO
duben Pečení a zdobení vajec - 3.r.
duben ZDOBENÍ STROMU U OBCE Š. HOŠTIC VELIKONOČNÍMI VÝROBKY 1. - 5.r.
do dubna Rosteme s knihou, soutěž 3. ročník
duben Školní kolo ve zpěvu
19.-21.4.2022 Probouzení přírody - líhnutí kuřátek (pokračování)
21.04.2022 ZŠ: nejde elektrický proud; exkurze Praha, okolí školy, sportovní aktivity, výuka ve škole
21.04.2022 MŠ: nejde elektrický proud; exkurze (Krokodýlí ZOO, Kovárna Selibov)
22.04.2022 MŠ - sportovní den
22.04.2022 Pedagogická rada
25.4.2022
Dotazníkové šetření pro žáky 8. a 9. ročníku (preferované oblasti na trhu práce; zefektivňování výuky; hodnocení školy z pohledu žáka)
28.04.2022 Třídní schůzky SRPDŠ - 16:00 - 17:30
duben Hravá čeština a literární klub
duben NPD
duben Kroužky
duben Sportovní soutěže
duben Dokončení projektu 8. ročníku - Mein Deutsch - Projekt
duben Primární prevence: diagnostika, práce s třídou, intervence (PPP ČB; Edita Mečířová Tobi)
  a další dle aktuální nabídky

11.3.2022

Informace pro zákonné zástupce 

Od pondělí 14. 3. 2022 končí povinnost mít zakrytá ústa i nos ve společných prostorách školy

Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-14-3-2022-do-odvolani.pdf

Petra Vaňková

9.3.2022

Informace pro zákonné zástupce 

Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1.ročníku_pro rok_2022_2023.pdf

zápis_dotazník žáka.pdf

zadost_o_prijeti_zs.pdf

zadost_o_odklad.pdf

zápis_doporučení dětského lékaře_potvrzení od lékaře.pdf

zápis_kuliferdovo desatero_pro budoucí školáky.pdf

Petra Vaňková

4.3.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a dětí MŠ

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno ZŠaMŠ 8.3.2022.pdf

Podrobnější informace předají zákonným zástupcům třídní učitelé.

Petra Vaňková

Co nás čeká v dalších dnech 
01.03.2022 Holubice míru 1. a 2. ročník
03.03.2022 Přírodovědná soutěž Písek, vybraní žáci 2. stupně
10.03.2022 Primární prevence: diagnostika, práce s třídou, intervence (PPP ČB; Edita Mečířová Tobi)
17.03.2022 Den zimních sportů (sportovní aktivity dle aktuálního počasí)
17.03.2022 Olympiáda v anglickém jazyce (okresní kolo)
17.03.2022 Bruslení ZS Vimperk - 17.3.2022 8,30 - 10,00
18.03.2022 Matematický klokan
18.03.2022 SCP - práce s žáky 1. stupně
24.03.2022 MŠ - soutěž v recitaci
24.03.2022 Socializační aktivity - 7. ročník
březen Hravá čeština a literární klub
březen Instalace nových interaktivních panelů; alternativní možnosti výuky v rámci všech předmětů
březen NPD
březen Recitace - školní kolo
březen Kroužky
březen Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole, 3. ročník
březen NP Šumava ve školních lavicích , 1.-2. ročník
  a další dle aktuální nabídky

13.2.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků ZŠ a dětí MŠ

V týdnu od 14.2.2022 do 18.2.2022 bude ve školách probíhat poslední kolo testování žáků. 

Podrobnější informace předají třídní učitelé a ke stažení také zde: Informace pro zákonné zástupce_testování, roušky....pdf

Petra Vaňková

4.2.2022

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

Potvrzení o nařízení karantény pro mateřskou školu do 6. 2. 2022

Karanténu vyhlásila KHS dne 4. 2. 2022 na základě oznámení o pozitivním výsledku PCR testu.

Podrobnější informace zašle KHS zákonným zástupcům dětí formou SMS.

Petra Vaňková

 

28.1.2022

Informace pro zákonné zástupce

Od pondělí 31.1.2022 dochází k další změně v preventivním testování antigenními testy ve školách.

Testování žáků bude i nadále probíhat jednou týdně, v pondělí. Pokud nebude žák přítomen ve škole v den testování, tak se testování uskuteční v den příchodu do školy.

Testovat i nadále se budou všichni žáci (od příchodu do školy až po výsledek testu má žák nasazenu roušku).
Nově se nebudou testovat ti, kteří v posledních 30 dnech prokazatelně (na základě PCR testu) prodělali Covid-19. Cituji: „S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.“

V případě pozitivního výsledku testu zašle škola výsledek testu spolu s rizikovými kontakty hygienické stanici a vyrozumí zákonného zástupce žáka o nutnosti podstoupení konfirmačního PCR testu. Pokud je i tento test pozitivní, žákovi je nařízena izolace.
Podle vytrasovaných rizikových kontaktů může být pro ostatní žáky vyhlášena hygienickou stanicí karanténa (5 dní). O vyhlášení karantény budou zákonní zástupci informováni podrobně hygienickou stanicí prostřednictvím SMS, případně mailem.

Nově nenastupuje do karantény ten, kdo v posledních 30 dnech prokazatelně prodělal nemoc Covid-19 .

Další informace poskytnou třídní učitelé.

Mgr. Petra Vaňková

 

28.1.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Přijímací řízení na střední školy_stručný informační servis.pdf

Mgr. Petra Vaňková

 

19.1.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Karanténa pro žáky 6. a 7. ročníku do 22.1. /23.1. 2022

Informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů (a SMS zprávou z HKS)

Ve čtvrtek a v pátek 20. - 21. 1. 2022 bude pro žáky 6. a 7. ročníku distanční výuka (dle stávajícího rozvrhu)

Petra Vaňková

18.1.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků 

Žádost o ošetřovné na dítě do 10 let při karanténě třídy

- vystaví v elektronické podobě paní účetní; vyplněný formulář vám zašle mailem
- v případě zájmu o vystavení OČR kontaktujte paní účetní na adrese zsamssumavskehostice@seznam.cz nebo telefonicky 722927762

Petra Vaňková

18.1.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Karanténa pro žáky 4. a 5. ročníku a pro některé žáky 3. ročníku do 23. 1. 2022

Informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů (a SMS zprávou z HKS)

Od středy 19.1. do pátku 21.1. 2022 bude pro žáky 4. a 5. ročníku distanční výuka (dle rozvrhu)

Petra Vaňková

16.1.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Karanténa pro žáky 8. a 9. ročníku do 18. 1. 2022

Informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů (a SMS zprávou z HKS)

V pondělí a v úterý 17. 1. – 18. 1. 2022 bude pro žáky 8. a 9. ročníku distanční výuka (dle rozvrhu)

Petra Vaňková

16.1.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků

Od 17. ledna 2022 dochází ke změnám v testování ve školách.

Testování bude probíhat 1x týdně, v pondělí.

Nebude-li žák přítomen v době testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.

V případě pozitivního výsledku testu škola zasílá informaci hygienické stanici společně se seznamem rizikových kontaktů. Škola také informuje zákonného zástupce o nutnosti absolvování PCR testu. Pokud je i PCR test pozitivní, žákovi je nařízena hygienou izolace.

Do výsledku PCR testu pozitivně testovaného žáka (antigenním testem) chodí spolužáci do školy, mají mít po celou dobu přítomnosti ve škole roušku a testují se systémem „test to stay“.

Podle vytrasovaných rizikových kontaktů může být hygienou pro ostatní žáky vyhlášena pětidenní karanténa. O vyhlášení karantény jsou podrobně zákonní zástupci informováni hygienickou stanicí formou SMS zprávy.

Režim „test to stay“ znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

Petra Vaňková

13.1.2022

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Karanténa pro žáky 8. a 9. ročníku do 16. 1. 2022

Informace obdrží zákonní zástupci od třídních učitelů (a SMS zprávou z HKS)

V pátek 14. 1. 2022 bude pro žáky 8. a 9. ročníku distanční výuka (dle stávajícího rozvrhu)

Petra Vaňková

 

31.12.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace pro zákonné zástupce_změny v testování dle MO ministerstva zdravotnictví od 3.1.2022.pdf

priloha_982675308_0_1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

 

Informace MŠMT ke změnám v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 pro školy a školská zařízení

www.edu.cz

Vážení rodiče, posílám vám informace z ministerstva zdravotnictví (zpracované ministerstvem školství). Informace se týkají testování žáků ve školách a změn v souvislosti s trasováním a nařizováním karantén. Petra Vaňková

Informace pro zákonné zástupce

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci– v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání.

Samotestování žáků antigenními testy bude probíhat do února 2022.

Žák může také místo školního samotestu předložit laboratorní výsledek PCR testu (max. 72 hodin starý) nebo 24 hodin starý výsledek antigenního testu z laboratoře.

V případě pozdějšího nástupu žáka do výuky se žák nahlásí bezprostředně po příchodu v kanceláři u paní účetní (bude otestován dodatečně).

Žáci, kteří se nepodrobí testování, musí po celou dobu pobytu ve škole nosit zakryté dýchací cesty.

Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

 • V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem, jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
  používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení,
  dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd)
  – dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Viz: https://www.edu.cz/informace-msmt-ke-zmenam-v-mimoradnych-opatrenich-ministerstva-zdravotnictvi-s-ucinnosti-od-3-1-2022-pro-skoly-a-skolska-zarizeni/

 

Co nás čeká
01.02.2021 Bezpečný pes (4.h. 1.st., 5.h. 2.st.), platba na žáka 50Kč (konání podle epidemiologické situace)
03.02.2022 Plavání 1.-5.
04.02.2022 Pololetní prázdniny
15.02.2022 SCP Týn nad Vltavou, pracoviště Prachatice; práce s žáky ve škole
únor Aktivity pro žáky ve třídách - PPP ČB v rámci primární prevence
21.2.2022-27.2.2022 Jarní prázdniny
06.01.2022 Plavání 1.-5.
19.01.2022 Knihovna 3. ročník
12.01.-13.01.2022 Třídní schůzky SRPDŠ - informační systém online
13.01.2022 Plavání 1.-5.
20.01.2022 Plavání 1.-5.
27.01.2022 Plavání 1.-5.
31.01.2022 Pololetní vysvědčení
březen Bruslení
Školní soutěže 
duben Exkurze
Projektový den
Školní soutěže 
květen Exkurze
červen Projektový den
   

22.12.2021

PF 2022

„Nechť kouzlo Vánoc projde vaším domovem a zanechá za sebou klid, pohodu a štěstí...“

Srdečně přejeme krásné svátky vánoční a úspěšný nový rok... za Základní školu a mateřskou školu Šumavské Hoštice Petra Vaňková

 

21.11.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 

Aktuálně z MŠMT 

https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2021/11/Covid-19-Prevention-cz.pdf

 

18.11.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE - testování žáků 22.a29.11.2021.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

9.11.2021

OČR a další informace pro rodiče dětí v karanténě

OČR a další informace pro rodiče dětí v karanténě_9.11.2021.pdf

 

8.11.2021, 19:20 hodin

Informace pro zákonné zástupce žáků 4. a částečně 5. ročníku

Karanténa: 4. a 5. ročník; týká se žáků, kteří byli přítomni ve škole ve čtvrtek 4.11.2021

 • Provoz ŠDI. – od 10. 11. 2021 bez omezení pro účastníky, kteří nejsou v karanténě
 • Všichni žáci v karanténě mají odhlášený oběd do čtvrtka 11.11.2021. V případě, že budete chtít obědy odhlásit i na další dny, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Vážení rodiče, na základě požadavku KHS zasílám pokyny ke karanténě žáků 4. a 5. ročníku
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

Cituji z dopisu KHS:

Pokyny ke karanténě žáků 4. třídy (+ částečně 5.třídy) ZŠ Šumavské Hoštice.

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19), prosíme předat POKYNY rodičům dětí, vyvěšení na webové stránky a na budovu zařízení.

Karanténa těchto rizikových osob potrvá do 18. 11. 2021 včetně – v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu (viz. POKYNY).

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 (PCR test) nejlépe v termínu 9. – 11. 11. 2021.

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 11. 11. 2021 včetně.

Do tabulky v příloze prosím o vyplnění žáků a pedagogů, se kterými byla pozitivní osoba na Covid-19 v kontaktu dne 4. 11. 2021.

Ing. Šárka Štěpová

Rada odboru hygieny dětí a mladistvých, HDM CB-CK-PT-ST

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích

Hradební 435, 383 01 Prachatice                                                                                
Tel.: +420 387 712 922
Fax: +420 387 712 158
Mobil: +420 731 627 739
Email: sarka.stepova@khscb.cz
Web: www.khscb.cz
ID datové schránky: agzai3c

Praktické informace – co následuje,

pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou dne 4. 11. 2021.

Kontaktujte telefonicky jeho praktického lékaře pro děti a dorost a sdělte mu, že Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka trvání je 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou – tj. do 18. 11. 2021 včetně.

Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy!

V nejbližší době Vám přijde SMS zpráva s odkazem na sebetrasování, kde si sami můžete vystavit eŽádanku na PCR test. PIN a KÓD, který v SMS obdržíte je platný pouze 6 hodin. Pokud sebetrasování nestihnete vyplnit, bude Vás kontaktovat pracovník call centra a trasování s Vámi provede po telefonu. Při trasovacím hovoru si požádejte o vystavení eŽádanky.

PCR test bude absolvovat pouze jeden – a to  5. až 7. den od rizikového kontaktu (tzn. nejlépe v termínu 9. – 11. 11. 2021).

Poznámka: nelze využít nabídku nemocnice Prachatice na testování bez objednání (týká se pouze těch, kteří mají ve škole pozitivní výsledek antigenního testu)

Objednání a informace o odběrových místech -  www.nempt.cz (příp. https://testovani.uzis.cz/ )

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte respirátor, kterým je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 11. 11. 2021 včetně.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 14denní domácí izolace (pracovní neschopnost) od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCT test, ukončí se karanténa této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výjimky z karantény:

V případě, že dítě/personál zařízení, již v posledních 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19 nebo bylo očkováno proti onemocnění Covid-19 (od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní), NEBUDE mu nařízena karanténa za splnění podmínky, že osoba nemá příznaky onemocnění. Pokud vykazuje příznaky onemocnění, musí dodržovat karanténní opatření a objednat se na RT-PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

Informace pro rodiče žáků v karanténě
8.11.2021, 19:20 hodin

Ročníky v karanténě
- 4. a 5. ročník (kromě žáků, kteří chyběli 04. 11. 2021)

- ŠDI. - od 10. 11. 2021 bez omezení pro účastníky, kteří nejsou v karanténě
- nelze využít nabídku nemocnice Prachatice na testování bez objednání (týká se pouze těch, kteří mají ve škole pozitivní výsledek antigenního testu)
- nástup do školy s doložením negativního výsledku PCR testu nejdříve v pátek 12.11.2021

Ročník 4. a 5.

         a) distanční výuka pro žáky, kteří jsou v karanténě (sledujte, prosím, maily, pozvánky na videokonference, zadání úkolů)

 • prostřednictvím videokonferencí; rozvrh videokonferencí a přihlašovací údaje do online videokonferencí předají učitelé
 • prostřednictvím mailu a webových stránek zadáním prací a úloh
  žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS, popř. konzultace s lékařem, nejdříve 12. 11. 2021
  b) prezenční výuka pro ty, kteří chyběli ve škole od 04. 11. 2021

Petra Vaňková

8.11.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. a 2. ročníku

Karanténa: 1 a 2. ročník; týká se žáků, kteří byli přítomni ve škole některý den od středy 3.11.2021.

 • Provoz ŠDII. pro 1. a 2. ročník je po dobu karantény přerušen.
 • Všichni žáci v karanténě mají odhlášený oběd do pátku 12.11.2021. V případě, že budete chtít obědy odhlásit i na další dny, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

 Vážení rodiče, na základě požadavku KHS zasílám pokyny ke karanténě žáků 1. a 2. ročníku
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

Cituji z dopisu KHS:

Pokyny ke karanténě dětí z 1. a 2. ročníku – ZŠ Šumavské Hoštice.

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v ZŠ, prosíme předat POKYNY rodičům dětí, vyvěšení na webové stránky a na budovu zařízení.

Karanténa těchto rizikových osob potrvá do 19. 11. 2021 včetně – v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu (viz. POKYNY).

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 (PCR test) nejlépe v termínu 10. – 12. 11. 2021.

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 12. 11. 2021 včetně.

Do tabulky v příloze prosím o vyplnění žáků a pedagogů, se kterými byla pozitivní osoba na Covid-19 v kontaktu ve dnech 3. – 5. 11. 2021.

Ing. Šárka Štěpová

Rada odboru hygieny dětí a mladistvých, HDM CB-CK-PT-ST

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích

Hradební 435, 383 01 Prachatice                                                                                
Tel.: +420 387 712 922
Fax: +420 387 712 158
Mobil: +420 731 627 739
Email: sarka.stepova@khscb.cz
Web: www.khscb.cz
ID datové schránky: agzai3c

Praktické informace – co následuje,

pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou ve dnech 3. – 5. 11. 2021.

Kontaktujte telefonicky jeho praktického lékaře pro děti a dorost a sdělte mu, že Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka trvání je 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou – tj. do 19. 11. 2021 včetně.

Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy!

V nejbližší době Vám přijde SMS zpráva s odkazem na sebetrasování, kde si sami můžete vystavit eŽádanku na PCR test. PIN a KÓD, který v SMS obdržíte je platný pouze 6 hodin. Pokud sebetrasování nestihnete vyplnit, bude Vás kontaktovat pracovník call centra a trasování s Vámi provede po telefonu. Při trasovacím hovoru si požádejte o vystavení eŽádanky.

PCR test bude absolvovat pouze jeden – a to  5. až 7. den od rizikového kontaktu (tzn. nejlépe v termínu 10. – 12. 11. 2021).

Poznámka: nelze využít nabídku nemocnice Prachatice na testování bez objednání (týká se pouze těch, kteří mají ve škole pozitivní výsledek antigenního testu)

Objednání a informace o odběrových místech -  www.nempt.cz (příp. https://testovani.uzis.cz/ )

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte respirátor, kterým je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 12. 11. 2021 včetně.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 14denní domácí izolace (pracovní neschopnost) od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCT test, ukončí se karanténa této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výjimky z karantény:

V případě, že dítě/personál zařízení, již v posledních 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19 nebo bylo očkováno proti onemocnění Covid-19 (od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní), NEBUDE mu nařízena karanténa za splnění podmínky, že osoba nemá příznaky onemocnění. Pokud vykazuje příznaky onemocnění, musí dodržovat karanténní opatření a objednat se na RT-PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

 

Informace pro rodiče žáků v karanténě
8.11.2021

Ročníky v karanténě
- 1. a 2. ročník (kromě žáků, kteří chyběli 03. 11. 2021)

- ŠDII.  po dobu karantény bude uzavřena
- nelze využít nabídku nemocnice Prachatice na testování bez objednání (týká se pouze těch, kteří mají ve škole pozitivní výsledek antigenního testu)
- nástup do školy s doložením negativního výsledku PCR testu nejdříve v pondělí 15.11.2021

Ročník 1. 

a) distanční výuka s paní učitelkami

 • prostřednictvím videokonferencí; rozvrh videokonferencí a přihlašovací údaje do online videokonferencí předají paní učitelky
 • prostřednictvím mailu a webových stránek zadáním prací a úloh
  žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS, popř. konzultace s lékařem
  b) prezenční výuka pro ty, kteří chyběli ve škole od 03. 11. 2021

Ročník 2.

         a) distanční výuka s paní učitelkami

 • prostřednictvím videokonferencí; rozvrh videokonferencí a přihlašovací údaje do online videokonferencí předají paní učitelky
 • prostřednictvím mailu a webových stránek zadáním prací a úloh
  žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS, popř. konzultace s lékařem
  b) prezenční výuka pro ty, kteří chyběli ve škole od 03. 11. 2021

Petra Vaňková

 

8.11.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí KHS bude provoz MŠ obnoven od 9. 11. 2021. Vaše děti nemusí do karantény a není nařízen PCR test.

Petra Vaňková

 

Informace pro zákonné zástupce dětí MŠ

7.11.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že bylo vaše dítě v kontaktu s pozitivně nakaženým na covid -19, nařídila hygiena karanténu pro děti mateřské školy. Vyčkejte s dítětem doma v karanténě do doby, než vás bude hygiena kontaktovat. Délka karantény bude nařízena v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu. Podrobnější informace vám poskytnu v průběhu pondělí 8. 11. 2021.

V karanténě mají zůstat všechny děti (kromě těch, které chyběly v MŠ od 1.11.2021)

Provoz MŠ je po dobu karantény přerušen.

Distanční výuka pro předškoláky bude probíhat prostřednictvím videokonferencí. Termín vám sdělí paní vedoucí učitelka.
Děti nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS (zveřejním v pondělí), popř. konzultace s lékařem.

Oběd mají děti odhlášený.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

Petra Vaňková

7.11.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. a 2.  ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že bylo vaše dítě v kontaktu s pozitivně nakaženým na covid -19, nařídila hygiena karanténu pro žáky 1. a 2. ročníku. Vyčkejte s dítětem doma v karanténě do doby, než vás bude hygiena kontaktovat. Délka karantény bude nařízena v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu. Podrobnější informace vám poskytnu v průběhu pondělí 8. 11. 2021.

V karanténě mají zůstat všichni žáci 1. a 2. ročníku (kromě těch, kteří chyběli 3.11., 4.11., 5.11.)

Provoz ŠDII pro 1. a 2. ročník je po dobu karantény přerušen.

Distanční výuka s třídní učitelkou a s ostatními vyučujícími prostřednictvím videokonferencí bude od 9. 11. 2021. Žáci budou mít videokonference, budou dostávat domácí práci, úkoly, procvičování… Sledujte, prosím, emaily a webové stránky školy.
Žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS (zveřejním v pondělí), popř. konzultace s lékařem.

Oběd mají žáci, kteří budou v karanténě, do středy odhlášený.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

Petra Vaňková

 

4.11.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace týkající se možnosti využití PCR testu u pozitivních žáků na základě provedeného antigenního testu

Na základě nařízeného antigenního testování ve školách a školských zařízeních na území 4 okresů Jihočeského kraje dne 8. listopadu 2021 byly osloveny nemocnice z důvodu přípravy na nutnost co nejrychlejšího provedení testu PCR metodou u pozitivně testovaných žáků.

DOPLNĚNÍ: NUTNÉ MÍT PŘEDEM VYPLNĚNOU ŽÁDANKU O PCR TEST

Níže přiložená tabulka uvádí nabídku nemocnice v okrese Prachatice pro možnost provedení PCR testu. Nevylučuje možnost, že rodiče zvolí pro provedení PCR testu soukromou laboratoř dle vlastního uvážení. Rovněž nevylučuje možnost klasického objednání přes rezervační systém na webových stránkách každé nemocnice. 

 

 

okres Prachatice

Nemocnice Prachatice, a.s.

09.11.2021 7:30 - 8:30 bez objednání možno přijít do odběrového místa.
Pro žáky bude umožněno přijít i v jiný den a čas bez objednání během provozní doby odběrového místa
tel. 607 059 517

 

 

 

2.11.2021

Informace pro rodiče a žáky o programu v Lesní dílně ve Stožci

Dne 20. října 2021 jsme se jako partnerská škola NP Šumava zúčastnili výukového programu v nové Lesní dílně ve Stožci. Žáci 1. – 3. ročníku dostali k dispozici na dopravu i vlastní autobus. Program měl dvě části: tvořivou část v Lesní dílně a venkovní exkurzi. Akce byla pořádána k příležitosti 30. výročí vyhlášení NP Šumava.

Žáci 2. ročníku o této akci napsali: 
1.pdf
2.pdf
3.pdf

A ještě pár obrázků z dílničky žáků 3. ročníku:

Stožec_1.jpg  Stožec_2.jpg  Stožec_3.jpg Stožec_4.jpg

2.11.2021

Informace pro rodiče žáků v karanténě

Ročníky v karanténě
- 3. ročník (kromě žáků, kteří chyběli 26.10.2021)

- částečně žáci z ročníků 4. a 5., kteří chodí do školní družiny a byli přítomni v družině 26.10.2021

Ročník 3. 

          a) distanční výuka s třídní učitelkou a učitelkou angličtiny

 • prostřednictvím videokonferencí
 • prostřednictvím mailu a webových stránek zadáním prací a úloh
  žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS, popř. konzultace s lékařem
  b) prezenční výuka pro ty, kteří chyběli 26. 10. 2021

Ročník 4. a 5.

          a) distanční výuka s učiteli

 • prostřednictvím videokonferencí
 • prostřednictvím mailu a webových stránek zadáním prací a úloh
  žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS, popř. konzultace s lékařem
  b) prezenční výuka pro ty, kteří chodí do družiny a chyběli v družině 26. 10. 2021
  c) prezenční výuka pro ty, kteří nechodí do školní družiny

  Petra Vaňková

1.11.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 3. ročníku a účastníků školní družiny 4. a 5. ročníku

Prezenční výuka žáků ve škole v kombinaci s distanční výukou žáků v karanténě
(učitelé zašlou žákům/rodičům studijní materiály a distanční rozvrh;
studijní materiály budou také zveřejněny na webových stránkách https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly  ).
Petra Vaňková

1.11.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 3. ročníku a účastníků školní družiny 4. a 5. ročníku

Karanténa: 3. ročník a žáci 4. a 5. ročníku, kteří jsou účastníky školní družiny, kteří byli přítomni ve škole/ve školní družině 26.10.2021.

Provoz ŠDI. pro 3. - 5. ročník je po dobu karantény přerušen.

 

Vážení rodiče, na základě požadavku KHS zasílám pokyny ke karanténě žáků 3. ročníku a žáků 4. a 5. ročníku, kteří jsou účastníky školní družiny.
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy.

 

Cituji z dopisu KHS:

Na základě provedeného epidemiologického šetření z důvodu prokázaného výskytu koronaviru (COVID-19) v ZŠ,

prosíme předat POKYNY rodičům dětí, vyvěšení na webové stránky a na budovu zařízení.

 

Karanténa těchto rizikových osob potrvá do 9. 11. 2021 včetně – v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu (viz. POKYNY).

Prosíme rodiče dětí, aby u dětí zajistili odběr na COVID-19 (PCR test) co nejdříve.

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 2. 11. 2021 včetně.

 

Do tabulky v příloze prosím o vyplnění žáků a pedagogů, se kterými byla pozitivní osoba na Covid-19 v kontaktu dne 26. 10. 2021.

Ing. Šárka Štěpová

Rada odboru hygieny dětí a mladistvých, HDM CB-CK-PT-ST

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích

Hradební 435, 383 01 Prachatice                                                                                
Tel.: +420 387 712 922
Fax: +420 387 712 158
Mobil: +420 731 627 739
Email: sarka.stepova@khscb.cz
Web: www.khscb.cz
ID datové schránky: agzai3c

Praktické informace – co následuje, pokud Vaše dítě bylo v kontaktu s pozitivním pacientem

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 bylo Vaše dítě v kontaktu s pozitivní osobou dne 26. 10. 2021.

Kontaktujte telefonicky jeho praktického lékaře pro děti a dorost a sdělte mu, že Vašemu dítěti byla KHS nařízena domácí karanténa, jejíž délka trvání je 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou – tj. do 9. 11. 2021 včetně.

Karanténu eviduje pediatr na základě Vaší telefonické komunikace s ním, po celou dobu karantény se dítě musí zdržovat pouze v místě adresy pobytu a musí omezit styk s ostatními osobami, nesmí ven, nesmí do školy!

V nejbližší době Vám přijde SMS zpráva s odkazem na sebetrasování, kde si sami můžete vystavit eŽádanku na PCR test. PIN a KÓD, který v SMS obdržíte je platný pouze 6 hodin. Pokud sebetrasování nestihnete vyplnit, bude Vás kontaktovat pracovník call centra a trasování s Vámi provede po telefonu. Při trasovacím hovoru si požádejte o vystavení eŽádanky.

PCR test bude absolvovat pouze jeden – a to  5. až 7. den od rizikového kontaktu.

Objednání a informace o odběrových místech -  www.nempt.cz (příp. https://testovani.uzis.cz/ )

Bez předchozího objednání nelze vyšetření provést.

Na odběr nezapomeňte respirátor, kterým je nutné zakrýt ústa a nos po celou dobu pobytu v odběrovém místě, tedy i během čekání!

V případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 7 dnech ukončí, tj. do 2. 11. 2021 včetně.

V případě, že test RT-PCR bude pozitivní, bude Vašemu dítěti nařízena ze strany pediatra 14denní domácí izolace (pracovní neschopnost) od data pozitivity. Domácí izolace pak bude ukončena po 14 dnech, pokud poslední 3 dny budou bez příznaků onemocnění. Na konci izolace se kontrolní testy již neprovádějí.

V případě, že osoba v průběhu nařízených karanténních opatření nepodstoupí RT-PCT test, ukončí se karanténa této osobě po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Výjimky z karantény:

V případě, že dítě/personál zařízení, již v posledních 180 dnech prodělalo onemocnění COVID-19 nebo bylo očkováno proti onemocnění Covid-19 (od dokončeného očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní), NEBUDE mu nařízena karanténa za splnění podmínky, že osoba nemá příznaky onemocnění. Pokud vykazuje příznaky onemocnění, musí dodržovat karanténní opatření a objednat se na RT-PCR test.

Pravidla domácí karantény:

Dítě je povinno setrvat po dobu karantény v místě adresy pobytu!

Je nutné dodržovat pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami. Rovněž je nutné oznámit při veškerých lékařských ošetřeních a vyšetřeních, při přijetí do zařízení poskytovatelů lůžkové péče, že dítěti byla nařízena karanténa.

 

Prosím sledujte zdravotní stav dítěte a v případě jakékoli změny, zejména v podobě kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, bolesti kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktujte pediatra, popřípadě jiného poskytovatele zdravotních služeb a řiďte se jeho pokyny.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

 

31.10.2021

Výtvarná dílna třeťáků

1.jpg  2.jpg  3.jpg  4.jpg  5.jpg  6.jpg  7.jpg  8.jpg

 

31.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 3. ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že bylo vaše dítě v kontaktu s pozitivně nakaženým na covid -19, nařídila hygiena karanténu pro žáky 3. ročníku. Vyčkejte s dítětem doma v karanténě do doby, než vás bude hygiena kontaktovat. Délka karantény bude nařízena v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu. Podrobnější informace vám poskytnu v průběhu pondělí.

V karanténě mají zůstat všichni žáci 3. ročníku (kromě těch, kteří chyběli 25.10. a 26.10.)

Provoz ŠDI pro 3. – 5. ročník je po dobu karantény přerušen.

Distanční výuka s třídní učitelkou a s vyučující AJ prostřednictvím videokonferencí bude od 3. 11. 2021, žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS, popř. konzultace s lékařem.

Oběd mají žáci, kteří budou v karanténě, na pondělí odhlášen.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.

Petra Vaňková

31.10.2021

Informace pro zákonné zástupce účastníků školní družiny z 4. a 5. ročníku

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že bylo vaše dítě v kontaktu s pozitivně nakaženým na covid -19, nařídila hygiena karanténu pro účastníky školní družiny ze 4.  a 5. ročníku. Vyčkejte s dítětem doma v karanténě do doby, než vás bude hygiena kontaktovat. Délka karantény bude nařízena v závislosti na datumu posledního kontaktu a podstoupení PCR testu. Podrobnější informace vám poskytnu v průběhu pondělí.

Provoz ŠDI pro 3. – 5. ročník je po dobu karantény přerušen.

1.11.2021 mají žáci 4+5 ve škole výuku dle rozvrhu. Žákům, kteří jsou v karanténě, pošlou vyučující úkoly. Od 3. 11. 2021 bude distanční výuka s vyučujícími prostřednictvím videokonferencí, žáci nastoupí do školy podle obdržených pokynů KHS, popř. konzultace s lékařem.

Žáci, kteří nemají nařízenou karanténu, budou ve škole.
Oběd mají žáci, kteří budou v karanténě, na pondělí odhlášen.
Rodinní příslušníci a osoby sdílející společnou domácnost s tím, kdo je v karanténě, nemají uloženo žádné omezení. Mohou tedy dál chodit do zaměstnání nebo do školy.
Petra Vaňková

30.10.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

Co nás čeká v dalších dnech
01.11.2021 Testování žáků (dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví)
01.11.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 4.+5.ročník ; 6. ročník
02.11.2021 STRAŠIDELNÁ ŠKOLKA "HALLOWEN"
02.11.2021 Beseda pro žáky 9.r. s pracovnicí ÚP - volba střední školy a výběr povolání
03.11.2021 PŘEZKOUŠENÍ DĚTÍ - INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
03.11.2021 POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ - DIVADLO ZVONEČEK
03.11.2021 Knihovna 3.ročník 
08.11.2021 Testování žáků (dle rozhodnutí ministerstva zdravotnictví)
08.11.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 4.+5.ročník ; 6. ročník
16.11.2021 1.+2. ročník - knihovna 
18.11.2021 Plavání 1.-5.
24.11.2021 Projektový den pro žáky 8. ročníku: Technická podpora strojního vybavení oborů stavebnictví, zemědělství a strojnictví; Střední škola Vimperk
25.11.2021 Plavání 1.-5.
25.11.2021 ÚP: informace rodičům žáků 9. ročníku o možnostech studia na SŠ - od 16.00
25.11.2021 Třídní schůzky SRPDŠ - 16:00 - 17:30
25.11.2021 Moštárna Lhenice - exkurze pro 8+9 v rámci projektu Impuls pro praxi a kariéru od Jihočeské hospodářské komory
listopad matematické, výtvarné s literární soutěže
 listopad a další akce dle aktuální nabídky
prosinec Plavání 1. - 5. ročník
Soutěže
Exkurze
Adventní akce
Vánoční besídky
a další akce dle aktuální nabídky
A co už jsme od 1. září například zažili…
29.10.2021 Podzimní prázdniny pro žáky
27.10.2021 Podzimní prázdniny pro žáky
25.10.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB, Edita Mečířová Tobi; 6. ročník, 4.+5.ročník 
25.10.2021 Knihovna 3. ročník 
20.10.2021 Lesní dílna ve Stožci (1.-3.ročník)
15.10.2021 Přednáška o Švédsku (pohled na cestování a zážitky z cest: bývalý žák naší školy, v současné době student ČVUT) pro žáky 6.a7.ročníku a pro žáky 8.a9.ročníku
11.10.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 1.+2. ročník, 4.+5.ročník 
11.10.2021 Matematická a finanční gramotnost pro žáky 8. a 9. ročníku; deskové hry; v rámci projektu Implementace MAP MAS Šumavsko
06.10.2021 Havelské posvícení - pečení hnětýnek - 3. ročník
05.10.2021 Burza škol Vimperk  - 8. a 9. ročník
27.09.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 3. ročník, 4.+5.ročník 
24.09.2021 Fotografování - 1. stupeň 
13.09.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 3. ročník, 4.+5.ročník 
09.09.2021 8. a 9. ročník v rámci primární prevence a výuky PŘ, ČSP, TV výstup na Boubín
09.09.2021 1.a2.ročník v rámci PRU, PČ, TV a primární prevence hledání trpaslíků
07.09.2021 Třídní schůzky - 1. ročník
01.09.2021 Slavnostní zahájení školního roku

 

30.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Provoz školy od 1. 11. 2021

Výuka bude probíhat podle  rozvrhu
Provoz školní družiny jako dosud
Provoz školní jídelny jako dosud, za dodržení protiepidemických opatření (cizí strávníci mohou nadále odebírat stravu do jídlonosičů)
Provoz MŠ jako dosud

Testování

1. 11. 2021 a 8. 11. 2021 proběhne testování antigenními testy

Způsob testování (jako v září) – samotestování pod dohledem pověřené osoby, žákům 1. – 3. ročníku může pomoci zákonný zástupce

Příloha usnesení vlády ze dne 25. 10. 2021 č. 947 zde

Příloha usnesení vlády ze dne 25. 10. 2021 č. 948 zde

29.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace k screeningovému testování žáků 1. a 8.11. 2021 předají třídní učitelů zákonným zástupcům mailem. Petra Vaňková

26.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace z MŠMT a MZd k testování žáků: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-aktualni-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-25-10-a-1-11-2021/#7- 
Petra Vaňková

25.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Testování žáků (v souvislosti s šířením nemoci covid-19) v okrese Prachatice ve dnech 1.10. a 8.10.2021.

Testování žáků by mělo probíhat ve stejném režimu jako v září (na začátku dne bezprostředně po příchodu do školy; testy dodá MZd, žáci mohou donést do školy test vlastní; očkovaní a ti, co prodělali v posledních sto osmdesáti dnech covid, se netestují - nutno doložit doklad).

Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o lokálním testování ve školách: 
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zaci-se-otestuji-v-osmi-okresech-dve-kola-probehnou-na-zacatku-listopadu-178779#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=O5JqjTyG1XB-202110251722&dop_id=178779&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

21.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků

Provoz školy v týdnu od 25. do 29. října 2021
V pondělí 25. a v úterý 26. října 2021 probíhá výuka podle rozvrhu.
Podzimní prázdniny jsou ve středu 27. října a v pátek 29. října 2021.
Ve čtvrtek 28.října 2021 je státní svátek.

 Pokud by došlo ke změně provozu v souvislosti s epidemiologickou situací, budu vás informovat. Petra Vaňková

18.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

Odkaz na jihočeskou přílohu Vzdělávání v týdeníku 5plus2 a odkaz na Speciál k výběru SŠ a VŠ:

https://www.5plus2.cz/?e=CA-BUDEJOVICE&d=15.10.2021#strana=30

 

https://www.mfdnes.cz/ctecka.aspx?d=15.10.2021&n=MAGAZIN&e=SPCMF-BUDEJOVIC

Může to být pomůcka, která pomůže v rozhodování, na jakou střední školu podat svou přihlášku. Petra Vaňková

12.10.2021

Informace pro zákonné zástupce

Plavecký výcvik pro žáky 1. – 5. ročníku

Plavecký výcvik bude probíhat jako součást tělesné výchovy od 18. 11. 2021. Žáci absolvují celkem deset lekcí, které povedou zkušení a kvalifikovaní lektoři – plavecký bazén Prachatice.

Plavání

 • zpestří výuku tělesné výchovy
 • napomáhá rozvoji psychomotorických schopností dítěte
 • podporuje správné zakřivení páteře dítěte a posílení zádových svalů
 • rozvíjí rovnováhu a koordinuje pohyby a orientační schopnosti dítěte
 • posiluje imunitní systém a celkovou odolnost organismu
 • podporuje chuť k jídlu, zlepšuje spánek
 • učí děti spolupráci, soustředění
 • zvyšuje sílu, vitalitu a pohyblivost celého těla

Podrobné informace týkající se organizačního zabezpečení předají zákonným zástupcům třídní učitelé.
Petra Vaňková

11.10.2021

Informace pro zákonné zástupce

Co nás čeká v dalších dnech
15.10.2021 Přednáška o Švédsku (pohled na cestování a zážitky z cest: bývalý žák naší školy, v současné době student ČVUT) pro žáky 6.a7.ročníku a pro žáky 8.a9.ročníku
20.10.2021 Lesní dílna ve Stožci (1.-3.ročník)
25.10.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB, Edita Mečířová Tobi; 1.+2. ročník, 4.+5.ročník 
25.10.2021 Knihovna 3. ročník
27.10.2021 O vzdělávání - konference (MAS), ZŠ Národní Prachatice
27.10.2021 Podzimní prázdniny pro žáky
28.10.2021 Státní svátek
29.10.2021 Podzimní prázdniny pro žáky
  začnou kroužky: dopravní, dramatický, náboženství
  a další akce dle aktuální nabídky
listopad Besedy, přednášky
Práce s třídami v rámci PP
Plavecký výcvik
Třídní schůzky SRPDŠ
a další akce dle aktuální nabídky
A co už jsme od 1. září například zažili…
11.10.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry, metodické vedení ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 4.+5.ročník (1.a2.ročník pozorování ve třídě)
11.10.2021 Matematická a finanční gramotnost pro žáky 8. a 9. ročníku; deskové hry; v rámci projektu Implementace MAP - MAS Šumavsko
06.10.2021 Havelské posvícení - pečení hnětýnek - 3. ročník
05.10.2021 Burza škol Vimperk  - 8. a 9. ročník
27.09.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 3. ročník, 4.+5.ročník 
24.09.2021 Fotografování - 1. stupeň 
13.09.2021 Práce se třídou - budování příjemné atmosféry ve třídě, formování hezkých vztahů, vyhodnocování vztahů ve třídě, socializační aktivity a hry ...- PPP ČB v rámci PP, Edita Mečířová Tobi; 3. ročník, 4.+5.ročník 
09.09.2021 8. a 9. ročník v rámci primární prevence a výuky PŘ, ČSP, TV výstup na Boubín
09.09.2021 1.a2.ročník v rámci PRU, PČ, TV a primární prevence hledání trpaslíků
07.09.2021 Třídní schůzky - 1. ročník
01.09.2021 Slavnostní zahájení školního roku


6.10.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

MZd plánuje pro žáky škol další kolo  screeningového testování. Termín testování zatím MZd nestanovilo. Jiné informace k testování škola nemá. Petra Vaňková

9. 9. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Informace pro zákonné zástupce_ukončení testování.pdf

Petra Vaňková

1.9. 2021
Úspěšný start do nového školního roku :) , klid, pohodu a zdraví po celý školní rok přeji všem dětem, žákům i rodičům za sebe a za zaměstnance školy. Petra Vaňková

 

rozvrh hodin 2021_2022_na web.pdf

31.8.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

časový rozvrh ročníků.pdf

Stanovisko MŠMT k mimořádnému opatření, které stanovuje screeningové testování

 

27.8.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Zahájení školního roku 2021/2022

Milí žáci, věřím, že máte z prázdnin mnoho zážitků a že se těšíte do školy. Ve škole už pro vás máme skoro vše připravené. A věřte, že my se na vás všichni těšíme 😊 !
Vážení rodiče, milí žáci,

na základě aktuálních pokynů MŠMT a MZd vás informuji, že v září proběhnou 3 kola testování.
Všichni žáci s výjimkou 1. ročníku budou testováni 1.9.2021 ráno, žáci 1. ročníku pak 2.9.2021 ráno. Následné testování všech žáků proběhne v pondělí 6.9.2021 a ve čtvrtek 9.9.2021.
Testování bude provedeno neinvazivními antigenními testy (žáci obdrží ve škole, vlastní test nahlaste třídnímu učiteli) pod dohledem pedagogů, popř. za přítomnosti zákon. zástupce žáka 1. – 3. ročníku, ve stejném režimu jako na konci školního roku.

Testovat se nebudou muset žáci:

 • kteří prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19 (nutné doložit lékařské potvrzení, nebo výpis z webu "ocko.uzis.cz"; nestačí čestné prohlášení),
 • s negativním výsledkem RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem (nestačí čestné prohlášení, nutné doložit),
 • s dokončeným očkováním (nutné doložit).

MŠMT uvádí:

 • V případech, ve kterých žák neabsolvuje test z jakéhokoliv důvodu, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z povinného testování, bude se moci účastnit prezenční výuky pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a budou pro něj platit další omezení stanovená MŠMT a MZd.
 • Všichni žáci budou muset nosit roušku či respirátor ve společných prostorách školy.  

Veškeré uvedené pokyny vyplývají z Manuálu pro školy ve školním roce 2021/2022:Manuál - SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 PROVOZ A TESTOVÁNÍ
a z mimořádného opatření MZd: Opatření MZd

  Další informace

 1. Slavnostní zahájení 1. září 2021 pro žáky 1. ročníku - ve třídě za přítomnosti třídní učitelky a rodičů
  - informace třídní učitelky rodičům a prvňáčkům
  - vyřizování administrativních záležitostí, přihlášky do školní družiny a školní jídelny
  - prvňáčci nemusí mít ve třídě zakryty dýchací cesty
 2. První společné schůzky s rodiči prvňáků proběhnou v první polovině září
 3. Zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku – ve třídách
 4. září – příchod do školy:
  - Žáky si před školou vyzvednou třídní učitelé
  - Vyzvedávat žáky 2. – 9. ročníku (po ročnících) budou třídní učitelé postupně v 7.50, žáky odvedou do třídy
  - Prvňáčci budou mít zahájení v 8.15 hodin
  - Provoz školní družiny 1. září není
  - Konec vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku je v 11.25
  - Oběd mají přihlášený všichni žáci, kteří na obědy pravidelně chodí
 5. Žáci 1. – 3. ročníku, kteří budou mít vlastní test a budou si test dělat v doprovodu rodiče, přijdou do školy jako v červnu, tedy v 7.30 hodin
 6. Příchod do školy od 2. září – od 7.45
 7. Příchod do školy 6. 9. a 9.9. (když se provádí testování) od 7.50 postupně po ročnících, žáky si před školou vyzvednou třídní učitelé
 8. Podrobné informace o organizaci výuky 1. září a v dalších dnech, o hygienických opatřeních, o testování, o stravování a další předají zákonným zástupcům třídní učitelé.

 Přeji všem hezký zbytek prázdnin

Petra Vaňková

 

 

 

 

Organizace škol. roku 2021/2022

podle MŠMT

Středa 1. 9. 2021 začátek šk.r.

Středa 27. 10. a pátek 29. 10. 2021 podzimní prázdniny

Čtvrtek  23.12.2021 až neděle 2.1.2022 vánoční prázdniny (od 3.1.2021 škola)

Vysvědčení v pondělí 31. 1. 2022; pátek 4. 2. 2022 pololetní prázdniny

Pondělí 21. 2. až pátek 27 2. 2021 jarní prázdniny

Čtvrtek 14. 4. velikonoční prázdniny (15. 4. svátek)

Pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2022 hlavní prázdniny

 

Instruktážní video k testování testy SEJOY: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo&t=15s

Instruktážní video k testování testy Genrui: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4 

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Výsledky voleb do školské rady.pdf

 

14.6.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Vláda schválila, že od úterý 15. června 2021 žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud, tedy s rouškami/respirátory.

Petra Vaňková

19.5.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky o provozu školy od 24. 5. 2021

Základní škola

Je umožněna osobní přítomnost všech žáků 1. – 9. ročníku bez rotací.
Není povinná homogenita tříd, skupin.
Všichni žáci se testují 1x týdně, v pondělí.
Pro všechny žáky platí pravidlo nosit ve vnitřních prostorech roušky (minimálně chirurgické) a  dodržovat další platná hygienická opatření.
Tělesná výchova může probíhat ve venkovním prostoru, nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště /Cituji poznámku MŠMT: „Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního sportu). Jsme si vědomi toho, že v prostředí škol může být naplnění těchto podmínek nereálné, jedná se však o pravidla aplikovaná nyní pro sportování i mimo školství obecně.“/; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje.
Nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení.
Ve venkovním prostoru není povinnost nošení ochrany úst a nosu při dodržení odstupu 2 metry.
Součástí vzdělávání stále není zpěv.
Je stále omezen provoz školy tak, že vstup třetích osob (mimo žáků nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.
V dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Mateřská škola

Je nadále otevřena pro všechny děti - v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.
Je stále omezen provoz školy tak, že vstup třetích osob (mimo dětí a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.
Nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Školní družina

Je nadále pro zapsané účastníky (s negativním výsledkem testu) v plném rozsahu. Je nezbytné zachovávat hygienická opatření jako ve škole.

Školní jídelna

Stravu v ŠJ mají od 24. 5. 2021 přihlášenou všechny děti a všichni žáci. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.

Text Mimořádného opatření ze dne 17. května 2021 č. 471: Mimořádné opatření_provoz-skol-od 24. 5. 2021.pdf

Informace pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Informace pro žáky: https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Testování: každé pondělí pomocí samoodběrných antigenních testů SEJOY

 • Příchod do školy

Pondělí
7.30 – žáci, kteří mají svůj test
7.50 - 2. a 3. ročník
7.55 – 1. ročník
7.58 – 4. a 5. ročník
8.00 – 6. a 7. ročník
8.02 - 8. a 9. ročník

Rozvrh hodin: Rozvrh hodin_ročníky_od 24.5.2021_stejný jako od 1.9.2020.pdf

Podrobné informace dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů.                               Mgr. Petra Vaňková

 

18. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků: Volby do školské rady

Vážení rodiče, vyhlašuji volby do školské rady: na 18. června 2021 od 7.45 do 8.00 hodin a na 21. 6. 2021 od 14.45 do 15 hodin.

Volby se měly původně konat v listopadu, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prodloužilo MŠMT funkční období školské radě současné do doby tří měsíců od ukončení nouzového stavu. Nouzový stav byl ukončen 11. 4. 2021. Funkční období současné školské rady tedy končí 11. 7. 2021. Dle zákona je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

Volební lístek mohou odevzdat rodiče/zákonní zástupci přímo ve škole do volební urny. Ta bude umístěna v přízemí u hlavního vchodu (ve výše uvedeném čase).

Návrh kandidátů proběhl v říjnu 2020. Každý rodič (zákonný zástupce) měl možnost navrhnout kandidáta prostřednictvím paní Terezy Vlkové, předsedkyně školské rady, nebo třídního učitele svého dítěte.

Každý rodič má při volbách jeden hlas, bez ohledu na počet dětí, které ve škole má.

Volební komise: Ing. Věra Doulová, Gabriela Šindelářová, Michaela Vlková

Harmonogram:

 • Návrh kandidátů: říjen 2020
 • Navržení kandidáti, kteří s kandidaturou souhlasí: Lucie Chvostová, Veronika Vávrová
 • Hlasování: 18. 6. 2021 a 21. 6. 2021
 • Vyhlášení výsledků voleb: 22. 6. 2021Mgr. Petra Vaňková

17. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí

Výsledky zápisu_přijímání dětí do mateřské školy_17.5.2021.pdf

13. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Na základě rozhodnutí vlády bude od 17. 5. 2021 obnovena prezenční výuka pro všechny žáky prvního stupně (bez rotace). Žáci druhého stupně budou mít výuku rotační.
Prezenční výuka ve škole od 17. 5. 2021 bude pro ročníky 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 9.
Distanční výuku budou mít žáci 6. a 8. ročníku. 
Je velmi pravděpodobné, že od 24. 5. 2021 bude mít celá škola výuku prezenční.

Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin. Rozvrh hodin žáků od 17.5.2021.pdf

Návrat žáků do školy proběhne za dodržování hygienických opatření stanovených mimořádnými opatřeními vlády, včetně pravidelného testování a nošení roušek (minimálně chirurgických). Tyto skutečnosti jsou podmínkou účasti na prezenční výuce. Žáci prvního stupně se testují 1x týdně (v pondělí ráno, nebo bezprostředně po příchodu do školy) pomocí samoodběrných antigenních testů. Žáci druhého stupně se testují 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek ráno, nebo bezprostředně po příchodu do školy) pomocí samoodběrných antigenních testů. Testování bude probíhat ve třídách/v tělocvičně, žáci si ho budou provádět sami, dohlížet na testování budou pedagogičtí pracovníci. Po provedeném testování budou žáci s negativním výsledkem testu pokračovat ve vyučování podle rozvrhu. Pokud bude mít žák výsledek testu pozitivní, bude o tom okamžitě informován zákonný zástupce a ten si dítě neprodleně vyzvedne. Dále se bude postupovat dle příslušných pokynů hygienické stanice ve spolupráci s lékařem.

Testování ve škole Instruktážní video

Testování ve škole Informace pro rodiče

Testování ve škole Informace pro žáky

Provoz školní družiny bude pro zapsané účastníky (s negativním výsledkem testu) v plném rozsahu.

Školní jídelna: Všichni žáci, kteří chodí ve škole na oběd, budou mít v době své prezenční výuky obědy automaticky přihlášené. Žákům, kteří nebudou na prezenční výuce, musí stravu rodiče odhlásit u vedoucí školní jídelny. Žáci na distanční výuce mají i nadále nárok na dotovaný oběd (nutno předem přihlásit u vedoucí školní jídelny). Strava jim bude vydávána do jídlonosičů (které je třeba donést do školní jídelny do 8.00 hodin). Výdej obědů pro žáky na distanční výuce a pro cizí strávníky bude probíhat od 11.00 hod. do 11.30 hod. Jídlonosiče si v uvedeném čase vyzvedněte na odkládacím pultu před vchodem do budovy školní jídelny.
Povinnost zajišťování nezbytné péče o děti vybraných zaměstnanců se od 17. 5 2021 ruší.

Bližší informace k provozu školy podají třídní učitelé v průběhu 14. 5. 2021.

Petra Vaňková

13. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Od 17. 5. 2021 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky prvního stupně.
Žáci druhého stupně budou mít rotační výuku. Prezenční výuka ve škole od 17. 5. 2021 bude pro ročníky 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 9. Distanční výuku budou mít žáci 6. a 8. ročníku.

Podrobné informace o rozvrhu, podmínkách testování a hygienických pravidlech předají zákonným zástupcům třídní učitelé.

Petra Vaňková

 

10.5.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků k přijímacím zkouškám

Opatření obecné povahy: Přijímací zkoušky - dodatek

priloha_905121570_0_Dodatek_OOP_podepsané.pdf

 

7. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky k nástupu do školy od 10. 5. 2021

Od pondělí 10. 5. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního a druhého stupně ZŠ k prezenčnímu vzdělávání a návrat všech dětí do MŠ.

Od 10. 5. budou chodit do školy žáci 1., 2., 3., 6., 8. ročníku (od 17. 5. budou mít distanční výuku)
Od 17. 5. budou chodit do školy žáci 4., 5., 7., 9. ročníku, pokud vláda nerozhodne jinak (od 10. 5. mají distanční výuku)
Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin:  Rozvrh od 10.5.2021_lichý týden.pdf , Rozvrh ročníků od 17.5.2021.pdf
Provoz školní družiny je od 11.25 do 14.35 hodin.
Provoz MŠ je od 6.30 do 15.45 hodin.
Návrat dětí a žáků bude probíhat za přísných hygienických opatření.

Děti MŠ nemusí mít v budově mateřské školy roušku (venku roušku mít musí, pokud by se potkaly s jinými osobami na vzdálenost bližší než dva metry).
Žáci ZŠ jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku (dejte, prosím, dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor pro žáky povinný není.
Přítomnost žáků při prezenční výuce je podmíněna účastí na testování. Jedenkrát týdně se testují žáci 1. stupně, a to vždy v pondělí (nebo bezprostředně po příchodu do školy, pokud nebudou ve škole v pondělí), dvakrát týdně se testují žáci druhého stupně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo bezprostředně po příchodu do školy, pokud nebudou ve škole v pondělí/ve čtvrtek).

Děti v MŠ se netestují.
Stravu v ŠJ mají od 10. 5. 2021 přihlášenou všechny děti a všichni žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.

Doplňující informace pro rodiče dětí k nástupu do školy od 10. 5. 2021
Na základě mimořádného opatření je od 10. 5. 2021 umožněna osobní přítomnost:

 • dětem v MŠ
 • žákům prvního stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům druhého stupně ZŠ rotačním způsobem
 • žákům prvního i druhého stupně formou individuálních konzultací (jeden žák, jeden učitel), skupinové konzultace pro žáky 2. stupně ohrožené horším prospěchem. Vše po domluvě s konkrétním vyučujícím nebo TU.

Děti vstupují do MŠ s doprovodem tak, aby byly v šatně zachovány rozestupy alespoň 1,5 metru. Při vstupu do budovy školy pedagogičtí pracovníci zajistí dezinfekci rukou.

Do budovy ZŠ vstupují žáci sami (s doprovodem pouze ti žáci 1. – 3. ročníku ZŠ, kterým rodiče pomáhají s testováním).

Prezenční výuky v ZŠ je možné zúčastnit se za následujících podmínek:
- žáci absolvují test s negativním výsledkem (viz informace níže)
- žáci musí nosit alespoň chirurgickou roušku

Žáci přicházejí do ZŠ odděleně po třídách.

Příchody do školy a testování

lichý týden od 10. 5. 2021

čas příchodu do školy – testovací místnost

 1. 7:30 žáci, kteří se testují vlastním testem
 2. 7:50 1.r – v pondělí testování ve třídě
 3. 7:55 2.+3.r. – v pondělí testování v tělocvičně
 4. 8:00 6.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě
 5. 8:02 8.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě

sudý týden od 17. 5. 2021 (možná nastoupí dle slov předsedy vlády do škol všichni, bez rotace, pak by byl harmonogram jiný) – pokud vláda nerozhodne jinak

čas příchodu do školy – testovací místnost
1. 7:30 žáci, kteří se testují vlastním testem
2.  7:50  4.+5.r. – v pondělí testování v tělocvičně
3.  7.55 7.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě
4. 8:00 9.r. – v pondělí a ve čtvrtek testování ve třídě

Při vstupu do budovy školy pedagogičtí pracovníci zajistí dezinfekci rukou.

Přestávky v ZŠ jsou organizovány tak, aby se žáci z různých tříd nepotkávali.

Testování
Žáci prvního stupně se testují jednou týdně v pondělí za stejných podmínek jako doposud.

Žáci druhého stupně se testují 2x týdne v pondělí a ve čtvrtek.
Žáci čekají před školou na vyučujícího podle stanoveného harmonogramu, přezují se a odcházejí do učebny.
Je nezbytné dodržet harmonogram příchodů.

Testování ve škole - instruktážní video
Testování ve škole - informace pro rodiče
Testování ve škole - informace pro rodiče a žáky
Testování ve škole - leták

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařskou zprávou.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Pokud zákonný zástupce testování svého dítěte odmítne, nemůže být dítěti umožněna účast v prezenční výuce. Neúčast na prezenční výuce bude považována za omluvenou a škola mu bude poskytovat podporu podobně jako při nemoci žáka (zadávání probraného učiva a úkolů).

Žáci se také mohou testovat vlastním testem (ze slin …), pokud si tento test pořídí na vlastní náklady, test bude na seznamu schválených testů a žák se bude testovat ve škole.

Testování probíhá samoodběrem, není nutná asistence zdravotníka, u testování budou přítomni proškolení pedagogičtí pracovníci – ti budou dohlížet, případně žákům pomohou, poradí

Při provádění testu u žáků 1. – 3. ročníku bude umožněna asistence rodiče (nebo jiné písemně pověřené osoby)

 • Pokud se některý žák/zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné testovat v první den jeho přítomnosti.
 • Pokud je výsledek testu negativní, žákovi je umožněna účast na prezenční výuce.
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný testovaný musí vykonat nový test.
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný se přesune do oddělené místnosti, případně rovnou odchází ze školy v doprovodu zákonného zástupce, který si dítě odvádí

Distanční výuka je pro všechny žáky i nadále ze zákona povinná.

Distanční výuka bude probíhat stejným způsobem jako dosud. Sledujte tedy webové stránky a maily s informacemi a úkoly. Učitelé budou také s žáky na distanční výuce pracovat prostřednictvím videokonferencí MeetGoogle.

Ve školní družině budou účastníci rozděleni do skupin stejných jako při výuce: tedy v I. oddělení budou v lichém týdnu druháci a třeťáci, v sudém týdnu čtvrťáci a páťáci, ve II. oddělení budou v lichém týdnu prvňáci.
Stravování – stravu v ŠJ mají od 10. 5. 2021 přihlášenou všechny děti a všichni žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny. Žáci, kteří mají distanční výuku, mohou odebírat dotované obědy. Přihlášené obědy si pak mohou žáci vyzvednout v jídlonosiči na výdejním stole u školní jídelny. Nezbytné je donést jídlonosiče ráno do 8 hodin na stůl před budovu školní jídelny. Obědy budou připraveny k vyzvednutí na výdejním stole od 11.00 hodin. Vstup do budovy je zakázán.

Prezenční výuka pro žáky 1. stupně rodičů, kteří jsou: zaměstnanci IZS, zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci vedenými v §115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky bude v případě vašeho zájmu zajištěna.

Pokud máte zájem o umístění svého dítěte do školy v době distančního vyučování, kontaktujte školu, prosím, mailem na adrese vankovapetrahostice@centrum.cz . Příslušnost k vybraným profesím musí zákonný zástupce doložit potvrzením zaměstnavatele.

 Mgr. Petra Vaňková

 

6. 5. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro žáky

Od 10. 5. 2021 se do školy vracejí rotačně všichni žáci, do mateřské školy všechny děti.

Prezenční výuka bude od 10. 5. 2021 pro 1., 2., 3., 6. a 8. ročník.

Distanční výuku budou mít žáci 4., 5., 7. a 9. ročníku.

Bližší informace k nástupu do školy obdrží zákonní zástupci v nejbližší době.

Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Zápis do ZUŠ Vimperk

zápis_2021_dvoustranaA4.pdf

 

Informace pro zákonné zástupce

Informace k testování v MŠ a v ZŠ od 3. května 2021

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo své mimořádné opatření k omezení provozu ve školách a školských zařízeních.
V Jihočeském kraji není zatím osobní přítomnost žáků druhého stupně a mladších dětí v mateřské škole povolena.

Změny v aktualizovaném mimořádném opatření se týkají testování

Preventivní antigenní testování dětí, žáků a zaměstnanců bude nově prováděno jednou týdně, a to v pondělí.
V případě nepřítomnosti dítěte, žáka, zaměstnance v daný termín ve škole bude testování provedeno po jeho příchodu.

Škola nemá uloženu povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu. Zákonný zástupce dokládá skutečnost o negativním testování ve škole nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
Další změny a rozvolňování opatření by měly následovat od pondělí 10. 5. 2021. Jakmile budu vědět bližší informace, budu vás informovat. (Je velmi pravděpodobné, že žáci 2. stupně se při rotační výuce budou testovat dvakrát týdně.)

Petra Vaňková

 

30.4.2021

Informace MŠMT ze dne 29. 4. 2021 pro zákonné zástupce - přijímací řízení

INFORMACE MŠMT K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

MŠMT připomíná informace k přijímacím zkouškám:

- v souvislosti s tím, že v týdnu od 3. května 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme, že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, který není starší než 7 dní.

Podrobné pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách jsou na webových stránkách: https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022,

Dále uvádíme, že pro účastníky u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

 

29. 4. 2021

Informace pro zákonné zástupce

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení

Kód pro přijetí/nepřijetí dítěte je označení čtyřčíslí za lomítkem rodného čísla a první písmeno příjmení dítěte

Kód pro odklad povinné školní docházky je označení č.j. poradenské zprávy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Pořadové číslo

Kód dítěte

Přijat/a; nepřijat/a; odklad

01

0001H

Přijat/a

02

0405H

Přijat/a

03

0572H

Přijat/a

04

0692CH

Přijat/a

05

1328K

Přijat/a

06

05526

Odklad

07

0866

Odklad

08

0542M

Přijat/a

09

0833P

Přijat/a

10

0844P

Přijat/a

11

0708P

Přijat/a

 

Počet podaných žádostí 11

 • z toho udělené odklady 2
 • přijatých 8
 • v tom odklady v řešení 1
 • nepřijatých 0

Zveřejněno na vývěsce 30. 4. 2021 v 9.15 hodin

 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do MŠ pro školní rok 2021_2022.pdf

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Potřebné dokumenty

Čestné prohlášení k trvalému pobytu dítěte: Čestné prohlášení_trvalý pobyt.pdf
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE: zadost_o_prijeti_ms_final.pdf
(k zápisu rodič dodá žádost již potvrzenou od lékaře)
Kritéria přijímání dětí: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf 

Vážení rodiče,
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Toto opatření je platné i po ukončení nouzového stavu.

 • zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 2. 5. do 16. 5. 2021,
 • každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (např. 2334JN),
 • ve druhé polovině května 2021 zveřejní ředitelka seznam přijatých dětí pod „registračním číslem“ na webových stránkách 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání

Potřebné dokumenty (Žádost, Čestné prohlášení) je možné si stáhnout a vytisknout z webových stránek, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě přímo v mateřské škole.

Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce

 1. Čitelně vyplněnou žádost
 2. Doložení řádného očkování dítěte:  
  a) potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte
  b) nebo potvrzení o očkování zaslané lékařem na e-mail rodiče s uznávaným elektronickým podpisem (nutné předem domluvit s lékařem)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 1. Kopii rodného listu dítěte
 2. Doložení trvalého pobytu dítěte (čestné prohlášení viz výše)
 3. Kopii doporučení PPP či SPC - pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení
 4. u CIZINCŮ platnost potvrzení o povolení k trvalému pobytu (delší než 90 dní)

Všechny písemnosti vložte do obálky označené „ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů

 1. vhozením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky Základní školy a mateřské školy - UPŘEDNOSTŇUJEME
 2. do datové schránky školy,
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 4. poštou,
 5. V nezbytně NUTNÉM případě osobním podáním dne 13. 5. 2021 (v případě osobního podání zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, proto si zákonný zástupce nejpozději dne 12. 5. 2021 do 16 hod. telefonicky sjedná čas osobního setkání s ředitelkou Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice).

Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka na úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Mgr. Petra Vaňková

15.4.2021

Informace pro zákonné zástupce

Vyučování prezenční i distanční bude od 19. 4. 2021 podle rozvrhu hodin. Ke stažení zde: rozvrh od 19.4. SUDÝ TÝDEN_na web.pdf

 

13.4.2021

Informace pro zákonné zástupce

Nabídka příměstských táborů

Příměstské_tábory_2021.docx

 

8.4.2021

Informace k přijímacímu řízení

Opatření_k přijímacímu řízení_testování.pdf

Opatření_k přijímacímu řízení.pdf

 

8.4.2021

Informace pro rodiče dětí k nástupu do školy od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního stupně ZŠ k prezenčnímu vzdělávání a návrat předškoláků do MŠ.
Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.
Od 12. 4. budou chodit do školy žáci 1., 2., 3. ročníku (od 19. 4. budou mít distanční výuku)
Od 19. 4. budou chodit do školy žáci 4. a 5. ročníku (od 12. 4. budou mít distanční výuku)
Vyučování prezenční i distanční bude podle rozvrhu hodin. Ke stažení zde: Rozvrh ročníků od 12.4.2021.pdf
Provoz školní družiny bude od 11.25 do 14.35 hodin.
Provoz MŠ bude od 6.30 do 15.45 hodin.
Návrat předškoláků a žáků proběhne za přísných hygienických opatření.
Žáci jsou povinni nosit ve škole chirurgickou roušku (dejte, prosím, dětem sáček s náhradní rouškou). Respirátor pro žáky povinný není. V mateřské škole děti roušku mít nemusí.
Přítomnost předškoláků a žáků při prezenční výuce je podmíněna účastí na testování neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Stravování v ŠJ je od 12. 4. 2021 objednáno pro všechny žáky 1., 2. a 3. ročníku a pro všechny předškoláky. V případě, že vaše dítě nebude ve škole, stravu odhlaste u vedoucí školní jídelny.
Konkrétní informace o organizaci výuky, o organizaci testování, o organizaci družiny zašlou třídní učitelé v průběhu odpoledne, večera 8. 4. 2021.
Informace z MŠMT najdete v příloze Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání INFORMACE_K_PROVOZU_ŠKOL_A_ŠKOLSKÝCH_ZAŘÍZENÍ_OD_12._DUBNA_2021.pdf

Důležitá poznámka kvůli testování - U KOHO SE TESTOVÁNÍ NEPROVÁDÍ (nutno doložit)

 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

7.4.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

Od pondělí 12. 4. 2021 bude umožněn rotačním způsobem návrat žáků prvního stupně ZŠ a předškoláků MŠ k prezenčnímu vzdělávání.

Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.

Od pondělí 12. 4. budou chodit do školy žáci I. A II. třídy = 1., 2., 3. ročníku

Od pondělí 19. 4. budou chodit do školy žáci III. třídy = 4. a 5. ročníku

Návrat předškoláků a žáků proběhne za přísných hygienických opatření.
Bližší informace o průběhu výuky, hygienických opatřeních a organizaci testování zveřejním.

 

27.3.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021.pdf

 

23.3.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1.ročníku_2021_2022_BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI.pdf

ZMĚNA

Z DŮVODU PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ PROBĚHNE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU DISTANČNÍM ZPŮSOBEM BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ

Termín pro podání žádostí stanovuji na období 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021.

Přijímáme žádosti

 1. zaslané do datové schránky školy
 2. zaslané e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. zaslané poštou
 4. osobně podané ve škole/do schránky u hlavního vchodu

Zápis je povinný pro děti

 1. narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 2. které měly v loňském školním roce odklad povinné školní docházky

Formuláře, které doložíte k zápisu

Žádost o přijetí dítěte zápis_žádost_o_přijetí_zs.docx

Osobní dotazník zápis_dotazník žáka pro zápis do 1.ročníku.docx

Formuláře, které doložíte pro odklad

Žádost o odklad zápis_žádost_o_odklad.docx

Doporučení dětského lékaře k odkladu Zápis_odklad_doporučení dětského lékaře_potvrzení od lékaře.docx

Doporučení školského poradenského zařízení o odkladu

 

Po zaevidování žádosti vám pošleme potvrzení o zaevidování (na telefonní kontakt/mailovou adresu uvedené v žádosti).
Rozhodnutí o přijetí/odkladu bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na www stránkách v květnu.

 

V případě dotazů mě můžete kontaktovat mailem na adrese vankovapetrahostice@centrum.cz

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

16.3.2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Nabídka webináře určeného pro rodiče dětí prvního stupně ZŠ "Virtuální svět", který se uskuteční prostřednictvím kanálu Youtube dne 29. 3. 2021 od 17.00 hodin. Účast je bezplatná, webinář je plně hrazen z projektu MAP. 
Pozvánka_webinář_Virtuální_svět.pdf

 

11.3.2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Informace k organizaci zápisu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání

Místo, termín a dobu zápisu do prvního ročníku stanovuji jako ředitelka školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto:

Zápis do prvního ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice se uskuteční v přízemí školy v učebně 1. ročníku 15. dubna 2021 od 13.30 hodin do 16.00 hodin.
Vzhledem k situaci, která nás provází již téměř rok, nevíme jistě, zda bude organizace zápisu s osobní přítomností či bez osobní přítomnosti.

(V případě, že nebude možná osobní přítomnost, budeme přihlášky přijímat v období zápisů, tedy
1. – 30. 4. 2021
, zaslané do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou, osobním podáním ve škole.
V případě, že bude zápis distanční formou, vás o tom budu informovat.)

Formuláře, které předložíte u zápisu

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad

Osobní dotazník

Doporučení dětského lékaře k odkladu

Doporučení školského poradenského zařízení o odkladu

Zápis je povinný pro děti

 1. narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 2. které měly v loňském školním roce odklad povinné školní docházky

K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče.

Zákonní zástupci žádající o odklad povinné školní docházky musí navíc k žádosti o přijetí předložit žádost o odklad, doporučení poradenského zařízení a doporučení ošetřujícího praktického/dětského lékaře

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

Formuláře

Zápis dětí do 1.ročníku_2021_2022.pdf

zápis_dotazník žáka pro zápis do 1.ročníku.docx

Zápis_odklad_doporučení dětského lékaře_potvrzení od lékaře.docx

zápis_žádost_o_odklad.docx

zápis_žádost_o_přijetí_zs.docx

 

11.3.2021

Informace pro zákonné zástupce a žáky
Změna termínu vydávání zápisového lístku ke studiu na střední škole: Termín vydání zápisového lísku.pdf 
Změna termínu konání JPZ: INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.pdf
Žádost o vydání zápisového lístku: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE.docx

 

28. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

rozvrh distanční_ročníky_od 1.3.2021.pdf

Podrobné informace zašlou mailem třídní učitelé.

Petra Vaňková

 

27.2.2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ: Vláda ČR omezila s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních a mateřských škol, a to tak, že zakázala osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Rozvrh distančních hodin uveřejním v neděli. Materiály k distanční výuce uveřejňuji průběžně.

OŠETŘOVNÉ: rodiče získají informace o ošetřovném na  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné potvrzení.

Petra Vaňková

27. 2. 2021

Informace pro strávníky školní jídelny

Od pondělí 1. 3. 2021 se na dobu tří týdnů přerušuje provoz školní jídelny. 

V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí školní jídelny v pondělí 1. března po osmé hodině. 

Petra Vaňková

 

26. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro děti/žáky

Informace o možném uzavření ZŠ a MŠ a o přechodu na distanční výuku pro 1. a 2. ročníky a pro předškoláky budu zpracovávat po rozhodnutí vlády v návaznosti na jednání poslanecké sněmovny. Petra Vaňková

23. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - roušky

23.2.2021_Informace pro školy a školská zařízení - roušky.pdf

23.2.2021_Mimořádné-opatření-–-nošení-ochranných-prostředků-dýchacích-cest-s-účinností-od-25.-2.-2021-do-odvolání.pdf

 

21. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků pátého a devátého ročníku a pro žáky pátého a devátého ročníku

Opatřením obecné povahy se uchazečům, podobně jako v loňském roce, pro vykonání jednotné přijímací zkoušky prodloužil čas k jejich konání, a to tak, že na test z českého jazyka a literatury bude 70 minut a na test z matematiky bude 85 minut. Podrobnosti v příloze.

JPZ_schema_2021_prodlouzeni_DT.pdf

Petra Vaňková

19. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků pátého a devátého ročníku a pro žáky pátého a devátého ročníku

Zveřejňuji souhrnné informace týkající se podání přihlášky na střední školu. Podrobné informace dostali žáci devátého ročníku v rámci výuky ČSP, mailem, rodiče deváťáků prostřednictvím žákovské knížky a mailů svých dětí. O možnosti získat informace týkající se přijímacího řízení na střední školy dostali zákonní zástupci žáků 5. ročníku na online třídních schůzkách v listopadu.

Informace před podáním přihlášky na střední školu.pdf

 

Petra Vaňková

 

13. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Hodiny konverzace v anglickém/německém jazyce: MAS Šumavsko, z. s. společně s Jazykovou klubovnou Volyně

Leták_konverzace_AJ.pdf

Leták_konverzace_NJ.pdf

 

12. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Provoz školy je od 15.2.2021 ve stejném režimu jako dosud. Petra Vaňková

 

8. 2. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Vrtá vám hlavou, co vaše dítě na internetu dělá? Sledujete s obavami, jak mizí v kybersvětě a vám se vzdaluje? Jak s ním o tom mluvit? Jak se s ním propojit?  
Webináře pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi

Jak se zorientovat v kybersvětě?

Kdy? V úterý 16. 2. 2021 v 18 hod

 • Jaká rizika hrozí mému dítěti při používání internetu?
 • Jaké nástroje mohou pomoci nastavit hranice v používání médií?
 • Jaká je zdravá míra trávení času dětí na internetu?
 • Jak jsou na tom se svými dětmi ostatní a co jim funguje?

Jak se propojit s dnešními dětmi?

Kdy? Ve čtvrtek 18. 2. 2021 v 18 hod

 • Jak porozumět světu dnešních dětí?
 • Jak neztratit jejich důvěru?
 • Jak s nimi prakticky komunikovat?
 • Jak v rodině nastavit rozumná a smysluplná pravidla?

https://www.hope4kids.cz/kyber-dite/

Petra Vaňková

 

29.1.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Informace_MŠMT_1._2._2021.pdf

Petra Vaňková

27. 1. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Výuka od 1. 2. 2021 bude

a) i nadále distanční pro žáky 3. - 9. ročníku

b) prezenční pro žáky 1. a 2. ročníku

Vše bude probíhat ve stejném režimu jako dosud.

Od 8.2.2021 do 14.2.2021 mají žáci jarní prázdniny.
Petra Vaňková
 

18. 1. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky
Za 1. pololetí budou žáci hodnocení známkami.

Vysvědčení bude 28. 1. 2021 předáno žákům 1. a 2. ročníku; ostatním žákům bude předáno 1., nebo nejdéle 3. den po jejich nástupu do školy k prezenční výuce. Zákonní zástupci žáků 3. - 9. ročníku dostanou pololetní hodnocení svých dětí  28. 1. mailem.

 Petra Vaňková
 

8. 1. 2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Praha, 7. ledna 2021 - Vláda na svém dnešním jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Prodloužení bylo schváleno do 22. ledna 2021.

Provoz škol se tak do 22. ledna bude řídit současnými pravidly, které platí již od 27. prosince 2020

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-11-do-22-ledna-2021

 Petra Vaňková

 

1.1.2021

Vážení rodiče, milí žáci, vše nejlepší v novém roce, hodně zdraví, štěstí, klid a pohodu .... a aby byl ten nový rok lepší než minulý. Petra Vaňková

 

1.1.2021

Informace pro zákonné zástupce žáků a pro žáky

Rozvrh hodin prezenční pro 1. a 2. ročník a distanční pro 3. - 5. ročník - od 4. 1. 2021

Rozvrh prezenční a distanční od 4.1.2021_žáci_na web.pdf

 Petra Vaňková

29. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od 4. 1. 2021 ke změnám v organizaci výuky Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Pro žáky 1. a 2. ročníku je povinná prezenční výuka, je zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny. V případě, že chcete oběd dítěti odhlásit, kontaktujte vedoucí školní jídelny. Škola bude otevřena od 7:50, odpolední družina bude končit v 14.35 hodin. Podrobnější informace k nástupu do školy budou zasílat třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníku mají povinnou distanční formu výuky. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí budou na webových stránkách. Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

 

28. 12. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Informace MŠMT k provozu škol od 4.1.2021_na web.pdf

Provoz MŠ bude ve stejném režimu jako dosud.

V ZŠ je povolena osobní přítomnost pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. 1. a 2. ročník se budou učit podle rozvrhu od 7.55 do 11.25 hodin. Škola bude otevřena v 7:50 pro žáky 2. ročníku, v 7.55 hodin pro žáky 1. ročníku.

Provoz školní družiny je zajištěn od 11.25 do 14.35 hodin.

Žáci 3. – 9. ročníku budou mít distanční výuku podle rozvrhu hodin, který zveřejním. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí zveřejním o víkendu.

Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci však mají možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte paní vedoucí školní jídelny.

Naše škola má k dispozici zápůjční fond notebooků. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

 

2. 12. 2020, 11. 12. 2020 - doplnění

Informace pro zákonné zástupce žáků, pro žáky a pro cizí strávníky školní jídelny

Dne 14. 12. 2020 bude studený oběd pro žáky ZŠ.

Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie 14. 12. 2020 kvůli plánované akci na distribučním zařízení – přerušení dodávky elektrické energie platí pro školní jídelnu, ne pro školu, ne pro školku (stravování pro MŠ je zajištěno.)

Oběd mají přihlášený všichni žáci, kteří jsou v daný den ve škole. V případě, že někdo z žáků studený oběd nebude chtít, je nutné, aby měl oběd odhlášený do 9. prosince 2020.

V uvedený den nebude školní jídelna připravovat studený oběd pro cizí strávníky a ani pro zaměstnance školy. Všichni zaměstnanci školy i cizí strávníci mají oběd odhlášený.

Došlo ke změně. K přerušení elektrického proudu dojde ve škole, ne v jídelně. Přerušení dodávky elektrické energie bude od 8 do cca 11 hodin. Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Stravování bude probíhat v režimu dle informace z 2. 12. 2020.

Mgr. Petra Vaňková

 

25. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky

Opatření PES pro oblast školství.pdf

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Tělesná výchova bude částečně realizována pobytem venku a částečně nahrazena jiným vyučovacím předmětem. Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu, může být zařazena vycházka a také může být hudební výchova částečně nahrazena i jiným předmětem. Drobné změny v rozvrhu najdete na níže uvedeném odkazu.

Rozvrh hodin prezenční a distanční od 30.11.2020_na web.pdf

Petra Vaňková

24. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky 

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena ve škole na základě rozhodnutí vlády osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníku a rotačním způsobem ostatních ročníků druhého stupně.
V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 1., 2., 3., 4., 5., 7. a 9. ročníku. Žáci 6. a 8. ročníku pokračují v distanční výuce.
V týdnu od 7. 12. nastoupí do školy žáci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. a 9. ročníku. Žáci 7. ročníku budou mít distanční výuku.
Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.
Rozvrh hodin bude s drobnými úpravami pro prezenční výuku i pro výuku distanční.
I nadále budou moci žáci, kteří mají distanční výuku, využívat po předchozí telefonické domluvě individuálních konzultací.
Všichni žáci, kteří budou ve škole, mají automaticky přihlášený oběd. V případě, že je dítě nemocné, je nutné oběd odhlásit u vedoucí školní jídelny.
O dalších opatřeních vás budu informovat. Podrobné informace dostanou žáci a zákonní zástupci od třídních učitelů.

Petra Vaňková

16. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce a pro žáky

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází od 18. 11. 2020 ke změnám v organizaci výuky Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Pro žáky 1. a 2. ročníku je obnovena povinná prezenční výuka, provoz školní jídelny a školní družiny. Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci 1. a 2. ročníku přihlášeny. V případě, že chcete oběd dítěti odhlásit, kontaktujte vedoucí školní jídelny. Škola bude otevřena od 7:50, odpolední družina bude končit v 14:35 hodin. Všichni musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušku. Podrobnější informace k nástupu do školy budou zasílat v průběhu pondělí třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. ročníku pokračují v povinné distanční formě výuky. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí jsou na webových stránkách. Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

Organizace výuky od 18. 11. 2020.pdf

Rozvrh distanční a ve škole pro 1.a2.ročník_od 18.11.2020_na web.pdf

Individuální konzultace od 18. 11. 2020.pdf

Petra Vaňková

12. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. a 2. ročníku

16.11. 2020 – distanční výuka 
17.11. 2020  – státní svátek (není výuka)
Od 18. 11. 2020:
a) Nastoupí do školy žáci 1. a 2. ročníku. Pro žáky těchto ročníků se obnovuje povinná prezenční výuka. Žáci se budou učit podle rozvrhu hodin (s drobnými úpravami - bez zpěvu a bez sportovních činností), bude zajištěn provoz školní jídelny a školní družiny. Vše za přísných hygienických opatření.
b) Bude nadále distanční výuka pro ostatní ročníky podle rozvrhu, s drobnými úpravami.
c) Bude možnost individuálních konzultací.
Další informace zveřejním a také pošlu prostřednictvím třídních učitelů.  Petra Vaňková
 

11. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Žáci 1. a 2. ročníku nastoupí do školy 18. 11. 2020. Školní družina bude v provozu.

Podrobnější informace postupně zveřejním. Petra Vaňková

 

2. 11. 2020

Informace pro zákonné zástupce žáků

Prosím rodiče dětí, kteří dosud neuhradili stravné za měsíc září, aby bezodkladně provedli platbu.

Děkuji za pochopení.

 

1.11. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků a pro žáky a pro veřejnost

V průběhu minulého týdne někdo zničil u vchodu do školy box na sešity a na pracovní sešity.  Prosím všechny, abychom byli v této nelehké době ohleduplní více než jindy, abychom se chovali dobře k sobě navzájem a abychom neničili to, co nám nepatří. Věřím, že ten, kdo box zničil, příště nic takového neudělá. A také věřím, že koupí box nový a paní učitelce, která do něj vkládala sešity, nový box předá.

 

31. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

Vláda ČR rozhodla o tom, že vzhledem k epidemiologické situaci nebude návrat žáků do škol  dne 2. 11. 2020.

16. 10. 2020 

Informace pro zákonné zástupce žáků

Rozvrh_distancni_na web_od 19. 10. 2020.pdf

 

13. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků

Opatření vlády ČR od 14. 10. 2020

V průběhu dnešního dne vás, vážení rodiče, budou třídní učitelé informovat prostřednictvím vašich dětí, případně mailem nebo telefonicky. 

UZAVŘENÍ ŠKOLY_informace pro žáky a zákonné zástupce.pdf

Rozvrh_distanční_na web_od 14. 10. 2020.pdf (pouze videokonference; další distanční výuka bude probíhat dálkovou formou prostřednictvím webu, mailů, sms zpráv...)

Případné další informace zveřejním v průběhu dne. 

12. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí/žáků 

Vzhledem k tomu, že dnes 12. 10. 2020 má vláda předstoupit s novými mimořádnými opatřeními týkajícími se škol, budu vás o nich informovat v úterý 13. 10. 2020.

Pro žáky, kteří mají/budou mít distanční výuku, vyučující připravují a připraví úkoly, které jsou a budou zveřejňovány na webových stránkách (a zároveň je vyučující posílají/budou posílat mailem). Jako další součást distanční výuky budou videokonference pro všechny ročníky.

 

9. 10. 2020

Doplňující informace pro zákonné zástupce žáků (ke zprávě ze dne 8. 10. 2020) - zadáno 9. 10. 2020 v 10 hodin, aktualizováno v 16.30 hodin

V týdnu od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020

a) se bude 6. a 8. ročník vzdělávat prezenčně, to znamená, že bude ve škole

b) 7. a 9. ročník zůstane doma a bude mít výuku distanční, to znamená vzdálenou.

V týdnu od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020

a) bude 7. a 9. ročník vzděláván prezenčně ve škole

b) 6. a 8. ročník bude doma bude mít distančním vzdělávání.

 

Vážení rodiče, žáci dostanou informace 9. 10. 2020 od třídních učitelů ve škole a třídní učitelé vás budou zároveň informovat mailem.
Distanční výuka bude po dobu čtrnácti dnů (do 23. 10. 2020) probíhat v podobném režimu jako na jaře. Vyučující budou zadávat žákům práci mailem, úkoly pro žáky budou zároveň zveřejňovány na webových stránkách školy. Žáci budou plnit a odevzdávat úkoly podle pokynů vyučujících (práce s učebnicí, práce v pracovních sešitech, práce do sešitů, práce na pracovní listy, studium prezentací atd). Pokud budou mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, KHS a ministerstva školství trvat déle než čtrnáct dní, pak vyučující budou jako součást distanční výuky uspořádávat videokonference.

Žákům, kteří budou mít distanční výuku, automaticky odhlašujeme obědy. Rodiče tedy nemusí odhlašovat svoje děti individuálně.

Úkoly pro žáky budou zveřejněny v záložce "Úkoly pro žáky v době distanční výuky"

Případné aktualizace týkající se prezenční i distanční výuky budu uveřejňovat průběžně.

 

8. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Co bude platit od 12. 10. 2020 v naší škole

 

- zatím bude výuka probíhat na 1. stupni bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat ŠD bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- zatím bude fungovat MŠ bez omezení - při dodržování dosavadních opatření

- výuka na 2. stupni ZŠ bude probíhat v režimu střídání ročníků po týdnech: podrobnější informace zveřejním 9. 10. 2020 (zákonní zástupci budou informováni třídními učiteli)

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 rozhodnutím MZd a MŠMT nebude výuka v ZŠ (ani distanční). 29. 10. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 a ve dnech 29. 10.  a 30. 10. 2020 bude provoz MŠ zajištěn podle zájmu zákonných zástupců o provoz MŠ (k případnému přerušení provozu MŠ dojde, když počet zájemců klesne pod stanovený limit daný zřizovatelem, nebo v souvislosti s epidemiologickou situací).

Petra Vaňková

 

2. 10. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

 Opatření ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice.pdf

Opatření se řídí nařízením KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 3/2020 a Usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020

Hudební výchova
Na 1. a 2. stupni bude probíhat výuka hudební výchovy bez zpěvu.

Tělesná výchova
Na 1. stupni nebude omezena
Na 2. stupni jsou pozastaveny pohybové a sportovní činnosti uvnitř i venku, hodiny budou věnovány náhradním činnostem – vycházky, výuka o zdravém životním stylu, doučování v některých předmětech, procvičování učiva z různých předmětů

24. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

1. Vyjádření k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách škol a školských zařízení – ochranný štít

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 158 e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

 Datum: 22. 9. 2020

 Vyjádření k používání ochranných prostředků dýchacích cest v budovách škol a školských zařízení – ochranný štít

Ochranný štít je možné použít jako ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) u pedagogů při výuce za katedrou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od žáků a také u žáků, ale pouze při výuce v lavici, kdy se žáci nepohybují v ostatních vnitřních společných prostorách školy

MUDr. Marie Nosková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jč. kraje

 

2. Ředitelské volno na den 25. 9. 2020 naše škola nevyhlásila.

 

17. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Ministr zdravotnictví rozhodl o nošení roušek i při výuce - od pátku 18.9.2020 pro žáky 2. stupně
Informace ministra zdravotnictví k nošení roušek

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Vážení rodiče,
od 10. 9. 2020 jsou ve všech společných prostorách v celé ČR povinné roušky.
Toto opatření se týká také škol.
Roušky jsou povinné na chodbách, ve společných prostorách školy, na toaletách, v jídelně (při jídle žák roušku odkládá do sáčku/krabičky)....
Opatření se zatím netýká výuky a pobytu v učebnách, tam mohou žáci roušku odložit (doporučujeme do sáčku/krabičky).

Prosíme tedy, vybavte své děti do školy rouškou. Vhodné je, aby vaše děti měly roušku náhradní a účastníci školní družiny aby byli vybaveni další rouškou pro čas, který budou trávit v ŠD.

Zákaz ve školách se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Mgr. Petra Vaňková

 

9. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí, žáků, účastníků

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra zdravotnictví; více informací zatím na webu: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-cesku-pribylo-rekordnich-1164-potvrzenych-pripadu-covidu-za-den-118992#seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=q5olKSiWi28-202009091026&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách od 10. 9. 2020 dle ministra školství; více informací zatím na webu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rousky-se-vraci-do-skol-ve-tridach-je-ale-zaci-nosit-nemusi-rekl-plaga-119022

 

8. 9. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků a pro veřejnost od ministerstva zdravotnictví

Metodika nařizování karantény ve školách od 7. 9. 2020

Metodika

Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních04_09_2020.pdf

 

30. 8. 2020

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků: Hygienická pravidla

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Při vstupu do školy
Při vstupu do školy základní, mateřské mají děti/žáci možnost použít dezinfekci. Roušky nejsou zatím nezbytné.  Není třeba donést  prohlášení o bezinfekčnosti. Děti/žáci budou mít k dispozici roušku v sáčku nebo v krabičce v šatní skříňce.

Děti/žáci se převléknou a přezují v šatně a bez zbytečného odkladu jdou do školy/své třídy.
V průběhu dne budou zaměstnanci školy dbát na důkladnou hygienu, děti/žáci si často budou mýt ruce.
Do školy mají povolen vstup pouze zaměstnanci školy, žáci školy a v první den doprovod žáků prvních tříd nebo nově zapsaných žáků. Druhý den po domluvě s třídní učitelkou pouze zákonní zástupci žáků 1. ročníku v době, kdy už jsou žáci ostatních ročníků v učebnách, nejdříve v 7.55.
Ostatním je VSTUP DO BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZAKÁZÁN!
Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

V budově školy
Žáci budou poučeni o chování, o školním řádu, o bezpečnosti a nově o hygienických opatřeních.
V prostorách školy budou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce, jednorázové ručníky a zajištěn častější úklid prostor.
NEMOCNÝM OSOBÁM JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN! 
Žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.
Do odvolání bude zajištěn minimální přesun žáků do učeben, přesuny budou pouze nutné v souvislosti s rozvrhem hodin a s možnostmi školy.
Abychom omezili kontakt žáků z různých ročníků, budou žáci o přestávkách vycházet z učebny pouze na toaletu. Do jiné učebny se budou stěhovat s vyučujícím po předzvonění.
Škola má k dispozici kromě dezinfekce a jednorázových ručníků bezdotykový teploměr, roušky a jednorázové rukavice.

Školní jídelna
U vchodu do jídelny bude umístěna bezoplachová dezinfekce.
Příbor, polévku a pití dostane dítě/žák od pedagogického dohledu v jídelně.
Do jídelny je povolen vstup jen strávníkům školy.

Distanční vzdělávání
Bude poskytováno, pokud v důsledku mimořádných opatření bude v dané třídě chybět více jak polovina žáků.
Bude probíhat při uzavření školy mimořádným opatřením KHS nebo bude plošně MZd zakázána přítomnost žáků ve škole nebo ve třídě.
Bude pro žáky povinné.

 

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

29. 8. 2020

Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy.
Vzhledem k epidemiologické situaci není povolen vstup rodičům a dalším osobám do budovy základní školy. Do šatny mateřské školy doporučuji, aby měli zákonní zástupci/ doprovod dětí roušku.

Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

 1. a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin. Prvňáky a jejich rodiče přivítáme před školou. V případě nepříznivého počasí v budově školy. Potom půjdou prvňáci i s rodiči (za zachování přísných hygienických pravidel) do své třídy. Prosím rodiče prvňáků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.
 2. b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok, budou informováni o platbách

Budova základní školy bude otevřena pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.35 hodin.

Ve škole budou k dispozici dezinfekční prostředky.

 Děti/žáci/zaměstnanci školy se v budově školy pohybují bez roušek. Rouška bude nařízena pouze v případě zavedení protiepidemiologických opatření v souvislosti s vyhlášeným stupněm pohotovosti – tzv. semaforem, případně v případě, že by se náhle zhoršil zdravotní stav dítěte/žáka. Doporučuji zákonným zástupcům, aby své dítě vybavili rouškou. Roušku v sáčku, krabičce si dítě/žák uloží do šatní skříňky.

 Zákonný zástupce či jiný doprovod doprovází žáky nebo je vyzvedává před budovou školy. Vstup zákonným zástupcům je možný pak pouze po telefonické domluvě, a to mimo vyučování.

Dětem/žákům/zaměstnancům a případně dalším osobám s podezřením na infekční onemocnění je zakázán vstup do budovy školy. Pokud přijde/přijede žák s podezřením na infekční onemocnění do školy bez doprovodu rodičů (nebo pokud se dítěti/žákovi udělá v průběhu dne špatně, pokud začne mít projevy infekčního onemocnění), bude škola volat zákonným zástupcům, aby si svoje dítě neprodleně vyzvedli.

Dítě/žák s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), musí dodat lékařské potvrzení, pokud tak již neučinil.

 

Následující dny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

 

Informace pro strávníky od 1. 9. 2020

 1. Cizím strávníkům nebude vydáváno jídlo na talíř, bude vydáváno pouze do jídlonosičů.
 2. Jídlonosiče doneste na stůl před jídelnu ráno do 8 hodin. Jídlonosiče budou v 11.00 hodin připravené k odběru ve vestibulu školní jídelny,
  v 11.15 budou nevyzvednuté jídlonosiče vyneseny ven před budovu na odkládací stůl, spojovací chodba bude uzamčena a vnitřní stůl vydesinfikován –
  z důvodu nástupu žáků do prostor spojovací chodby a školní jídelny.

Doporučujeme bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

Za kvalitu oběda ručíme po dobu výdeje stravy a při konzumaci bezprostředně po nandání oběda do jídlonosičů.

 3. Žáci, kteří mají přihlášený oběd, budou navštěvovat školní jídelnu ve skupinách podle toho, jak jsou spojeni při vyučování. Jídla budou vydávána podle přísných hygienických opatření. Hygienická opatření jsou povinni dodržovat i strávníci. O hygienických pravidlech budou děti/žáci poučeni 1. září třídními učiteli.

 

Doporučuji bezhotovostní platbu za odebrané obědy.

 

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Mgr. Petra Vaňková

 

 

27. 8. 2020

Informace pro rodiče žáků

Vážení rodiče,
školní rok zahájíme v plném rozsahu (v soulady s právními předpisy) 1. září pro žáky 1. - 9. ročníku a pro děti mateřské školy. Školní družina podle Vnitřního řádu naší školy nemá první a poslední den školního roku provoz.

První den ve škole bude pro žáky

a) 1. ročníku od 7.55 hodin do cca 9.30 hodin.

b) 2. - 9. ročníku od 7.55 hodin do 11.25 hodin (pak oběd); všichni žáci donesou do školy 1. 9. 2020 učebnice z minulého školního roku, dostanou učebnice na nový školní rok

Další informace budou postupně zveřejňovány. 

 

29. 6. 2020

Poděkování

Konec školního roku se kvapem přiblížil …
Druhé pololetí bylo sice ovlivněno nouzovým stavem a přerušením výuky na školách, nic ale nebránilo distanční výuce, či námi bohatě nabízeným specifickým konzultačním hodinám…. tím i potvrzení úspěšnosti žáků.

V tuto chvíli je vhodné zamyslet se a poděkovat.
Vynikající práci odvedli učitelé ZŠ i MŠ, kteří dokážou děti a žáky zaujmout, naučit i usměrnit. Přispěli i k vytváření dobrých třídních kolektivů, kde se snad nikdo necítil odstrčený. Vychovatelé vytvořili v družině místo velké zábavy i účinné relaxace. A velmi dobrá práce se dařila i asistentům pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci organizovali nad rámec svých pracovních povinností mnoho zajímavých akcí. První poděkování patří tedy všem pedagogickým pracovníkům.
Poděkování za práci patří také kuchařkám školní jídelny, které se starají o bříška nejen dětí a žáků, ale připravují obědy také pro zaměstnance naší školy, ale i pro veřejnost.
Je třeba poděkovat i panu školníkovi. Všichni jistě víme, jak je obtížné udržet pořádek v prostředí, kde jsou děti a žáci. Ocenění za udržování čistého školního prostředí patří obětavým uklízečkám. Děkuji také naší přesné paní účetní.
Není asi možné vyjmenovat všechny, kteří letos škole pomohli. Určitě je potřeba ocenit empatický přístup zřizovatele k naší škole. Není to automatická záležitost každé obce. Pomoc PPP České Budějovice v oblasti primární prevence je naprosto nepostradatelná. Na pomoc našim dětem/žákům se zaměřuje PPP Prachatice a SPC Prachatice, České Budějovice. Se žáky s vadami řeči spolupracují logopedi. Velmi dobrá spolupráce je i se státní policií a požárním záchranným sborem. Činnost školy se také prolíná s aktivitami Domu dětí Vimperk, Prachatice, Základní uměleckou školou Vimperk, Vlachovo Březí a sportovními oddíly. Všechny tyto organizace pozitivně ovlivňují chování dětí/žáků, což škole velice pomáhá.
Velké poděkování samozřejmě patří starostlivým rodičům, kteří vytvářejí svým dětem bezpečné rodinné zázemí. Spolupráce mezi školou a rodiči je velmi dobrá a dětem svědčí. Děkuji všem rodičům za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření.
Poděkování patří také žákům…zejména za aktivity při distanční výuce. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle.
Ještě jednou děkuji všem učitelům, vychovatelům, asistentům pedagoga a všem dalším zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.
Děkuji úplně všem za přízeň, kterou jste mně celý rok vyjadřovali. Dobře se mi s dětmi, žáky a kolegy pracovalo, vždycky jsem se do školy těšila. Jsem si vědoma toho, jak krásnou práci mám. Je to také  díky vám všem. A za to vám moc děkuji. Přeji vám, abyste si užili prázdniny, dovolenou, hodně sluníčka a v září se těším na shledanou.
Deváťákům přeji, aby se jim dařilo v dalším životě. 
Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

22. 6. 2020

Předávání vysvědčení dne 30. 6. 2020

Vysvědčení bude žákům předáváno dle harmonogramu v čase od 7.55 do 9.45 hodin. Harmonogram předávání vysvědčení sdělí žákům/zákonným zástupcům jednotliví třídní učitelé.

 

18. 6. 2020

Přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_hlavní prázdniny.pdf

 

12. 6. 2020

Informace o stravování a o konci školního roku

Informace o provozu školy, o stravování.pdf

 

28. 5. 2020

harmonogram-25052020

27. 5. 2020

OBČASNÉ VZDĚLÁVACÍ A SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. ČERVNA 2020

Vláda rozhodla o tom, že se od 8. června 2020 budou moci vrátit do škol žáci II. stupně základních škol za účelem občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Školní docházka je do konce školního roku nepovinná. Stěžejní bude i nadále vzdálená výuka. Podmínky, za kterých budou občasné vzdělávací a socializační aktivity ve školní skupině probíhat, sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitelé.

Informace k nástupu do školy od 8. 6. 2020_na web.pdf

čestné_prohlášení.pdf

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se budeme řídit vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. a metodickým pokynem MŠMT. Žáci budou hodnoceni známkou.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme tedy vycházet

 1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. března 2020),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky), nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy, a
 3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláška ze dne 27. 4. 2020_o hodnocení ve 2.pololetí2019_2020.pdf

 

OBČASNÉ VZDĚLÁVACÍ A SOCIALIZAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ OD 8. ČERVNA 2020

Vláda rozhodla o tom, že se od 8. června 2020 budou moci vrátit do škol žáci II. stupně základních škol za účelem občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Školní docházka je do konce školního roku nepovinná. Stěžejní bude i nadále vzdálená výuka. Podmínky, za kterých budou občasné vzdělávací a socializační aktivity ve školní skupině probíhat, vyvěsím na webové stránky. S podrobnými informacemi vás pak seznámí třídní učitelé.

 

 

22. května

Informace pro strávníky školní jídelny

Upozornění pro cizí strávníky 22. 5. 2020.pdf

 

Rozdělení žáků do skupin ve škole od 25. 5. 2020

O rozdělení žáků do skupin (ve škole) budou zákonné zástupce informovat třídní učitelé. Ti také sdělí další informace, pokyny a požadavky. 

MŠMT i nadále upřednostňuje distanční vzdělávání. Ve škole budou žáci s pedagogickými pracovníky dělat to, co dělají žáci při distanční výuce doma. 

 

18. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Na základě sdělení pana Bc. Jana Říhy z JIKORD  (JIHOČESKÝ KOORDINÁTOR DOPRAVY) uvádím následující:

Školní autobusy na lince Záblatí-Lažiště-ŠH a Včelná-Buk-ŠH a zpět budou jezdit  v časech obvyklých: tedy ráno, aby byly děti ve škole před osmou hodinou, a odpoledne před patnáctou hodinou. Žádnou novou linku dopravci nepřidávají, žádnou neruší. Mgr. Petra Vaňková

 

Informace pro zákonné zástupce dětí

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020_2021.pdf

 

 

15. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Na základě sdělení pana Bc. Jana Říhy z JIKORD  (JIHOČESKÝ KOORDINÁTOR DOPRAVY) uvádím následující: v pondělí 18. 5. 2020 od 11 hodin proběhne jednání, na kterém se rozhodne, zda budou školní autobusy do škol/ze škol zajištěny. Potom vás budu informovat. Mgr. Petra Vaňková

13. května

Informace pro zákonné zástupce žáků - školní autobusy od 25. 5. 2020

Zjišťovala jsem, zda budou od 25. 5. 2020 jezdit školní autobusy. Odpověď jsem nedostala, protože dopravci zatím nevědí. Rozhodnuto by mělo být do pátku 15.5.2020. Pak vás budu informovat. Mgr. Petra Vaňková

12. května

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE - doplnění 2.pdf

11. května

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce

Informace o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019_2020.pdf

Vyhláška č. 232 o přijímacím řízení na střední školy

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE - doplnění.pdf

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE.pdf

6. května 

Informace pro zákonné zástupce a cizí strávníky o stravování od 25. 5. 2020

Informace o stravování.pdf

Informace pro zákonné zástupce o přijímacích zkouškách na střední školy:

termín byl vyhlášen na 8. června (9. června víceletá gymnázia)

Příprava na přijímací zkoušky přes mobil, tablet

Informace pro zákonné zástupce o možném provozu MŠ od 25. 5. 2020

Informace_pro_zákonné_zástupce_dětí_MŠ.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace pro žáky 2. stupně a jejich zákonné zástupce

Informace pro žáky a zákonné zástupce - NEPLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE.pdf

5. května 

Informace o možnosti vzdělávání od 11. 5. 2020 pro žáky 9. ročníku

Informace_o_možnosti_vzdělávání_pro_žáky_9.ročníku.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace pro zákonné zástupce a žáky 1. stupně o možnostech vzdělávání od 25. 5. 2020

Informace_pro_zákonné_zástupce_a_žáky_1.stupně.pdf

čestné_prohlášení.pdf

Informace o stravování a o mateřské škole zveřejním v průběhu 6. května. Mgr. Petra Vaňková

 

4. května

INFORMACE o přípravě na přijímací zkoušky a o možném nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 do školy

 Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme vám všem za spolupráci a za podporu při studiu na dálku. Většina žáků v současné době distanční formou pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala a vám rodičům poděkování.
V sobotu 2. 5. 2020 jsme obdrželi metodiku z MŠMT týkající možného nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 a o možných konzultacích žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 Tento týden podle metodiky rozpracuji organizaci chodu naší školy a budu vás informovat. Informace postupně zveřejním také o stravování a o mateřské škole. Mgr. Petra Vaňková

3. května

1. Informace pro žáky 9. ročníku a pro jejich zákonné zástupce

Vláda ČR 1. května 202 rozhodla o tom, že se od 11. května budou moci do škol vrátit žáci devátých ročníků, výhradně kvůli přípravě na přijímací zkoušky. Na dobrovolných konzultacích se budou moci scházet v neměnných skupinách nanejvýš v počtu do 15 osob. Podmínky návratu pro devátý ročník upřesním do 5. 5. 2020. Žáci pak budou mít možnost se na konzultace přihlásit. Mgr. Petra Vaňková

2. Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků

MŠMT a MZ vydalo manuál pro školy, za jakých podmínek může dojít k otevření škol od 25. 5. 2020. O podmínkách dobrovolného nástupu žáků 1. stupně  do školy vás budu informovat prostřednictvím webových stránek a prostřednictvím třídních učitelů do 11 května. Mgr. Petra Vaňková

3. Pozor, změna: úřední hodiny paní účetní

4. 5. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

6. 5. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

2. května

Harmonogram uvolňování opatření ve školství - aktualizovaný

uvolnění_schema_skoly_30042020.pdf

 

29. dubna 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2020_2021_na vývěsku.pdf

 

27. dubna

Harmonogram uvolňování opatření ve školství

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

 

20. dubna 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - návrh vyhlášky MŠMT

Návrh_vyhlášky_k_hodnocení_žáků_za_druhé_pololetí_2019-2020.pdf

 

17. dubna 2020

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Přijímací řízení

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení a časový plán přijímacího řízení

 

16. dubna 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky o otevírání škol

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vláda rozhodla o postupném otevírání škol. Termín pro nástup do základních škol (1. stupeň) byl předběžně stanoven na 25. 5. 2020. Termín nástupu do škol provází řada doporučení, která budou teprve upřesňována. Termín přijímacího řízení na střední školy byl předběžně stanoven na druhou polovinu června. Proto sledujte průběžně informace na webových stránkách, kde vás budu o postupu informovat.

Mgr. Petra Vaňková

 

8. 4. 2020

Zápis do mateřské školy - pozor, změna

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2020 ZMĚNY.docx.pdf 

podrobné informace a formuláře najdete na  https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-ms

 

2.4.2020

Výše úplaty za ŠD za měsíc březen

Úplatu za školní družinu podle ustanovení § 123 odst. 4, § 27 odst. 5, § 16 odst. 9 školského zákona v platném znění stanovuji za období 1. března – 10. března na 27 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz ŠD v souvislosti s nouzovým stavem, se úplata za ŠD nevybírá.

Úplata za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanovena po znovuobnovení provozu ŠD.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

 

1.4.2020

Zápis do MŠ - vzhledem k nouzovému stavu zveřejním 9. 4. 2020 změny týkající se zápisu do MŠ
Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020_2021.pdf

podrobné informace a formuláře najdete na https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-ms

 

 

1. 4. 2020

Výše úplaty v MŠ za měsíc březen 2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období
1. března – 18. března na 182 Kč (kvůli přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za měsíc duben, respektive za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka

28. 3. 2020

Den učitelů

Vážené paní učitelky, vážený pane učiteli,
i když současná situace pro nikoho z nás není jednoduchá, doufám, že v dohledné době skončí a my se opět budeme moci všichni vrátit k normálnímu životu. Do té doby vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví a trpělivost. Vážím si vaší náročné a záslužné práce. Děkuji za to, že ji vykonáváte s velkým nasazením a zodpovědně. Pěkný sváteční den...  Petra Vaňková

 

27. 3. 2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

30. 30. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

02. 04. 2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 7.30 - 9.00

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

23. 3. 2020 

 1. Informace o přijímacím řízení ze dne 23. 3. 2020 (14 dní po nástupu žáků do školy): Přijímací řízení_informace z MŠMT
 2. přijímací zkoušky.pdf
 3. Jak mluvit s dětmi o koronaviru? Viz doporučení ministerstva školství a vnitra: 
 4. Jak mluvit s dětmi o koronaviru
 5. Ošetřovné - o prodloužení doby ošetřovného více než na 9 dní a o možnost čerpání pro děti až do 13 let bude jednat vláda 24. 3. 2020; na základě doporučení ministerstva práce a sociálních věcí nežádejte NEŽÁDEJTE zatím o ošetřovné (o prodloužení, o ošetřovné pro děti starší 10 let) do schválení zákona; ošetřovné bude propláceno zpětně; podrobné informace najdete na Informace o poskytování a vyplácení ošetřovného_MPSV

 

21.3.2020

Informace pro zákonné zástupce, pro pedagogické pracovníky, pro veřejnost

Vážení rodiče, pedagogičtí pracovníci zadávají vašim dětem procvičování a opakování (případně výpisky) a čtení, slovíčka atd. prostřednictvím webových stránek, někteří prostřednictvím mailů, jiní s vašimi dětmi komunikují přes messenger, skype atp., někteří komunikují přímo s vámi. Studijní materiály pro vaše děti pedagogičtí pracovníci doplňují. V této nelehké době je prioritou, abychom byli všichni zdraví a nemuseli čelit dalším obtížím, kterých je v současné době víc než dost. Důležité je překonat období, kdy nám hrozí onemocnění koronavirem COVID-19.  Velmi si vážím vaší solidarity a pomoci potřebným. Mnoho z vás se zapojilo do pomoci různými způsoby. Stejně jako vy se do pomoci zapojili i mnozí zaměstnanci školy. Děkuji vám všem, kteří se podílíte na jakékoli pomoci. A rodičům děkuji za trpělivost. Věřím, že v této nelehké době všechno zvládneme ve zdraví. A až bude lépe (dřív nebo později), neprobrané učivo s vašimi dětmi doženeme. Petra Vaňková

 

19. 3. 2020

Zápis dětí do 1. ročníku_ZMĚNY V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU.pdf

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Dobu zápisu do prvního ročníku stanovuji jako ředitelka školy v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) takto: Zápis proběhne v období od 1. dubna 2020 do 14. dubna 2020 a 17. dubna 2020, po předchozí domluvě nejdéle do 28. dubna 2020.

JE POVINNÝ PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1. 9. 2013 DO 31. 8. 2014

ZÁPIS PROBĚHNE BUĎ KORESPONDENČNĚ,  NEBO OSOBNĚ

·        KORESPONDENČNĚ v období od 1. do 14. dubna 2020: podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem, případně osobně do schránky školy nebo poštou.

·        OSOBNĚ v pátek 17. dubna 2020 od 13.00 do 15.00 hodin (předem se domluvíme na telefonicky na konkrétním čase): podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí ve škole osobním podáním přihlášky ve škole za dodržení patřičných bezpečnostních a hygienických pravidel. 

p   Po předchozí telefonické domluvě nejdéle do 28. dubna 2020.

 

Formuláře potřebných dokumentů k přijetí  k povinné školní docházce jsou dostupné na webových stránkách obce - školy – https://www.sumavskehostice.cz/dokumenty

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o odklad

Osobní dotazník

Doporučení dětského lékaře k odkladu

Zákonní zástupci žádající o odklad školní docházky do školy musí kromě přihlášky navíc doručit potřebnou žádost a doporučení poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

17.3.2020

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU PRO VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ OŠETŘOVNÉHO

18.-20.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

24.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

26.3.2020 PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ V ČASE 8.00 - 9.30

TELEFONNÍ KONTAKT: kancelář účetní: 722 927 760

 

16. 3. 2020

1. OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLY

Vzhledem k opatřením vlády v souvislosti s šířením COVID-19 bude škola uzavřena pro veřejnost. Neodkladné věci budeme vyřizovat v pracovní dny od 7.30 do 10.30 hodin. 

Žádost o ošetřovné můžeme vydat v tištěné podobě i elektronicky. Pokud žádáte o vydání elektronicky, pište na mail zsamssumavskehostice@seznam.cz

 

2. Přerušení provozu MŠ od 19. 3. 2020 do odvolání

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_19.3.2020 do odvolání.pdf

 

3. Zápis do 1. ročníku - termín zápisu 3. 4. 2020 se ruší. Nový termín bude stanoven po zrušení opatření vlády ČR.

 

 

ÚKOLY PRO ŽÁKY - najdete na stránce:
1. https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

2. PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.pdf

 

15. března 2020

Co byste měli vědět o koronaviru: https://www.youtube.com/watch?v=Q06SePHkxxc&fbclid=IwAR2Q7nHWf78nF1aAp8eKLtBLiaiZGfJxdrcfURx6MrHOAFUBbpG2gpID2hU

 

14. března 2020

Aktualizované informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu: http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Informace Jihočeský kraj: https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

Informace KHS JčK: https://www.khscb.cz/ ; http://www.mzcr.cz/dokumenty/vlada-posiluje-preventivni-opatreni-v-souvislosti-s-koronaviremuzavira-obchody_18735_4107_1.html

 

12. března 2020

1. Po vyhlášení nouzového stavu v České republice a vydání nových opatření v souvislosti s pandemií koronaviru uzavírám provoz tělocvičny s účinností od 12. března 2020 14.00 hodin do odvolání.

Děkuji za pochopení. Mgr. Petra Vaňková

 

2. Informace k vyhlášení nouzového stavu

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

 

 

 3.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s .prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Obrázek

 

 

11. března 2020
1. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy se vydává v kanceláři školy od 7.30 do 9.30 hodin.

 2. ÚKOLY:
Žádáme všechny zákonné zástupce i žáky, aby průběžně sledovali webové stránky školy. Na stránce budou průběžně zveřejňovány „STUDIJNÍ MATERIÁLY A ÚKOLY PRO ŽÁKY“.
Studijní materiály budou průběžně doplňovány. Zadané úkoly je třeba vypracovat, vyřešit, splnit a dle pokynů vyučujících odevzdat (v elektronické podobě mailem, v tištěné podobě předat vyučujícím v termínu, který bude určen, v sešitech školních, domácích, pracovních). Úkoly najdete zde: https://www.sumavskehostice.cz/ukoly-pro-zaky-v-dobe-uzavreni-skoly

 

 10. března 2020

1. OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ_uzavření ZŠ_od 11.3.2020.pdf

OZNÁMENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

 Oznamuji vám, že vláda ČR zakázala s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních – do odvolání. Sledujte informace na webu https://www.sumavskehostice.cz/, https://www.sumavskehostice.cz/aktuality-zs (informace o nástupu do školy, případné úkoly a cvičení pro žáky v době uzavření školy). Mateřská škola a školní jídelna bude v běžném provozu, pokud vláda nebo zřizovatel nerozhodne jinak.

Provoz Základní školy Šumavské Hoštice je přerušen - podle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění – do odvolání.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

2. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ZÁKAZ VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠECH TYPECH ŠKOL (Jihočeský kraj)

https://www.kraj-jihocesky.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-vzdelavani-na-vsech-typech-skol-pro-potrebu-ochrany-pred-vyskytem-sirenim

 

 

 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

Poučení pedagogů, pracovníků úklidu a školní jídelny
Poučení žáků o nutnosti dodržování hygienických zásad a správného mytí rukou
Předání letáků zaslaných KÚ rodičům žáků školy prostřednictvím třídních učitelů
Nákup dalších dezinfekčních prostředků
Častější používání dezinfekčních prostředků při úklidu, zejména vytírání
Každodenní dezinfekce předmětů, s nimiž přicházejí žáci i zaměstnanci nejvíce do styku
Sledování situace výskytu onemocnění v České republice, okresu Prachatice a Jihočeského kraje
Jednat klidně a uvážlivě, nevzbuzovat paniku
Zajímat se v rámci možností o případný pobyt žáků a zaměstnanců v zahraničních oblastech zasažených koronavirem, kontaktovat službu KHS pro okres Prachatice na telefonním čísle: 736 514 379 (tato služba je k dispozici i ve dnech pracovního klidu)

 

KORONAVIRUS - PREVENTIVNÍ INFORMACE

Na základě současné situace v Itálii a Rakousku a v dalších zemích  zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte základní informace, které vám pomohou se lépe zorientovat v případě, že máte důvodné podezření na nákazu.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Nemocnice České Budějovice, KÚ Jihočeského kraje, MŠMT, MZ: 
http://www.nemcb.cz/informace-k-vyskytu-noveho-koronaviru/

https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace-aktualizujeme

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_114_1.html

Zápis do 1. ročníku

Informační schůzka před zápisem+ukázková hodina+zápis_2019_2020_pro rok2020_2021.pdf

 

 

 

Onemocnění respirační, chřipky, spála

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků-onemocnění ve škole.pdf

 

Změna cen stravného v souvislosti se zvyšujícími se cenami potravin

Vnitřní řád školní jídelny_2017_s přílohou od 1.2.2020_na web.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

 

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

 

Úspěšné vykročení do nového školního roku

Pevné zdraví, hodně štěstí a dobrou náladu vám přeje ve školním roce 2019/2020 Mgr. Petra Vaňková

Přehled umístění ročníků a tříd.pdf

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.
V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov), telefonní číslo +420736514379.

 Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

 

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

 .