image

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality ZŠ

AKTUALITY

Změna cen stravného v souvislosti se zvyšujícími se cenami potravin

Vnitřní řád školní jídelny_2017_s přílohou od 1.2.2020_na web.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_3.2.-7.2.2020.pdf

 

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

6.11.2019_provoz školy bez omezení.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_přerušení provozu MŠ_29.a30.10.2019.pdf

Úspěšné vykročení do nového školního roku

Pevné zdraví, hodně štěstí a dobrou náladu vám přeje ve školním roce 2019/2020 Mgr. Petra Vaňková

Přehled umístění ročníků a tříd.pdf

 

 

 

 

Informace_průjmová onemocnění_salmonelóza.pdf

Informace pro zákonné zástupce dětí a žáků, pro zaměstnance školy a pro veřejnost
V posledních dnech se vyskytla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice různá průjmová onemocnění a některé děti a žáci onemocněli salmonelózou. 
Pokud by měl někdo zdravotní potíže (průjem, zvracení….), doporučuji navštívit dětského/praktického lékaře, který provede výtěr z rekta.
Dnes 3. 7. 2019 proběhla v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice kontrola z epidemiologie v Českém Krumlově a z Krajské hygienické stanice Prachatice a České Budějovice. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závažnější pochybení.
V případě nejasností nebo v případě, že byste chtěli odborné vysvětlení, se můžete obrátit na paní doktorku MUDr. Ivanu Krabatschovou (epidemiolog Český Krumlov), telefonní číslo +420736514379.

 Mgr. Petra Vaňková, ředitelka ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice

 

 

„Přenáší se obvykle alimentárně, konkrétně nakaženou potravou nebo kontaminovanou vodou, u dětí také fekál-orálně……“Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salmonel%C3%B3za

 

Příměstské tábory v POŠUMAVÍ.pdf

Výsledky přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2018_2019_na vývěsku.pdf

Rozhodnutí_organizační volno MŠ_18.4.2019.pdf

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2019_2020.pdf

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019_2020.pdf

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2016-2020.pdf

 

zadost_o_prijeti_ms_final.pdf

 

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ Šumavské Hoštice - 9. 4. 2019

Zápis do 1. ročníku_na vývěsku.pdf

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_1.2.2019.pdf

Provoz v ZŠ, MŠ, ŠD 21. 12. 2018.pdf

 

Změna telefonních čísel ZŠ Šumavské Hoštice_od 3.12.2018.pdf

 

 

 

Třídní schůzky SRPDŠ 22. 11. 2018; 16.00 - 17.30

Třídní schůzky SRPDŠ 17. 01. 2019; 16.00 - 17.30

Třídní schůzky SRPDŠ 16. 04. 2019; 16.00 - 17.30

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_29.a30.10.2018.pdf

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno ZŠaMŠ 9.10.2018.pdf

 

Provoz mateřské školy v době hlavních prázdnin.docx.pdf

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2018_2019_na vývěsku.pdf

 

Zápis a Přijímání dětí do mateřské školy.pdf

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2018-2019.pdf

 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2018_2019.pdf

 

Organizační volno ZŠ a MŠ 30.4.2018.pdf

 

Třídní schůzky SRPDŠ - 12.4.2018

1.stupeň: 16.30 - 18.00

2.stupeň: 16.00 - 17.30

 

 

Zápis do školy_do 1. ročníku_informační schůzka pro zákonné zástupce_pro školní rok_2018_2019.pdf

 

 

Organizační volno 29. 3. 2018 pro děti MŠ

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_29.3.2018.pdf

Organizační volno 8. 2. 2018 pro děti a žáky ZŠ a MŠ:

Rozhodnutí ředitele školy_na web_8.2.2018.pdf

 

Volby do školské rady_seznam kandidátů, kteří s kandidaturou souhlasí.pdf

Volební komise_na web.pdf

 

Volby do školské rady_ZŠ Šumavské Hoštice.pdf

14. 11. 2017 

 

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_25.-26.10.2017.pdf

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.pdf

 

Vnitřní řád školní jídelny_2017.pdf

 

Informace pro zákonné zástupce _ organizace začátku školního roku_stravování v září.pdf

Začátek školního roku je 4. 9. 2017. Vyučování 4. 9. 2017 začíná v 7.55 hodin pro 1. – 9. ročník.

Vyučování pro žáky 1. ročníku končí 4. 9. 2017 cca v 9.30, prvňáky si odvádějí domů zákonní zástupci.
Vyučování pro žáky 2. – 9. ročníku končí 4. 9. 2017 v 11.25.
Školní družina 4. 9. 2017 nemá dle Vnitřního řádu provoz. V případě zájmu o ŠD vyplní zákonní zástupci dětí
1. ročníku zápisní lístky do ŠD první školní den 4. 9. 2017 a odevzdají paní vychovatelce hned 4. 9. 2017. Děti
2. – 5. ročníku dostanou zápisní lístky do ŠD v rámci třídnických hodin 4. 9. 2017. V případě zájmu o ŠD
od 5. 9. 2017 donesou děti vyplněné zápisní lístky (na obou stranách, všechny údaje, včetně odchodů ze ŠD). Děti budou do ŠD přijímány v případě vyššího zájmu podle kritérií daných Vnitřním řádem (přednostně děti z 1. ročníku, ze spádových obcí – kdy je odchod ze ŠD vázán odjezdem autobusu ve 14.50).

Vyučování v ZŠ od 5. 9. 2017 je podle rozvrhu hodin (včetně odpoledního vyučování). Rozvrh hodin dostanou žáci
4. 9. 2017.
Provoz ŠD je od 5. 9. 2017 ve školním roce 2017/2018 od 11. 35 hodin do 14. 35 hodin.

Provoz v MŠ je od 4. 9. 2017 bez omezení.

Pořídit dětem zámek k šatní skříňce (+ náhradní klíč) – průměr očka musí být 6 milimetrů (jinak není záruka, že se do skříňky nedostane neoprávněná osoba)

V souvislosti s rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny oznamuji následující

Strava pro děti MŠ Šumavské Hoštice je zajištěna od prvního dne školního roku 2017/2018, to je od 4. 9. 2017. Objednávky stravy a odhlášení stravy prostřednictvím paní učitelek mateřské školy.

Strava pro žáky ZŠ Šumavské Hoštice bude zajištěna v kuchyni ZŠ TGM Vimperk od druhého týdne školního roku 2017/2018, to je od 11. 9. 2017. Jídla pro žáky budeme vydávat v kulturním domě v Šumavských Hošticích. Dohled nad žáky bude zajištěn pedagogickými pracovníky.
Od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 se z provozních důvodů nevaří.

Objednávky stravy a platbu za stravu zajistí zákonní zástupci sami nebo prostřednictvím svých dětí u paní Fleischmannové, vedoucí školní jídelny. Stravu od 11. 9. 2017 je nutné objednat i zaplatit v termínu od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017 (paní Fleischmannová, telefon 725090071; pevná linka do školní kuchyně a jídelny není zatím funkční). Na objednávky a odhlašování jinou formou nebude brán zřetel. Objednávka stravy pro žáky na měsíc září od 11. 9. do 30. 9. 2017 musí být tedy realizována u paní Fleischmannové a zároveň zaplacena předem, nejpozději v pátek 8. 9. 2017 do 8 hodin. V případě, že žák nebude mít přihlášenou a zaplacenou stravu do 8. 9. 2017 do 8.00 hodin, tak v pondělí 11. 9. 2017 nebude mít oběd.

Odhlašování stravy je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin. V případě, že tomu tak nebude, bude účtována platba na oběd, který nebyl včas odhlášen.

Přihlašování stravy (např. po nemoci atd.) je nutné provést nejpozději den předem v čase od 7.00 do 11.00 hodin.

Jídla se v průběhu měsíce září nebudou vařit pro cizí strávníky.

Jídla nebudou v průběhu měsíce září vydávána do obědníků. Vydávána budou pouze na talíř.

Ceník jídel v době od 4. 9. 2017, respektive od 11. 9. 2017 – po dobu, než bude v provozu kuchyň a jídelna v Šumavských Hošticích:

Ceník jídel

ZŠ – 1. stupeň

ZŠ – 2. stupeň

ZŠ – 2. st. starší 15 let

28 + 31 (30 + 33)

23 Kč

25 Kč

26 Kč

Objednávání a odhlašování stravy: paní Fleischmannová - telefon 725 090 071.

V týdnu od 5. 9. 2017 do 8. 9. 2017 dejte svým dětem větší svačiny.

Pitný režim ve škole po dobu rekonstrukce kuchyně nebude zajištěn.

Podobný režim bude ještě pravděpodobně i v dalším období. Termín upřesním.

Podrobné informace o stravování dostanou zákonní zástupci, naši žáci a účastníci školní družiny první školní den, to je 4. 9. 2017, v písemné podobě. Vaňková, ředitelka

 

Organizace školního roku 2017/2018

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (škola od 3. 1. 2018)

Pololetní vysvědčení 31. 1. 2018

Pololetní prázdniny 2. 2. 2018

Jarní prázdniny: 5. 3. - 11. 3. 2018

Velikonoční prázdniny: 29. 3. - 30. 3. 2018

Zápis do 1. ročníku ZŠ: 1. 4. - 30. 4. 2018

Zápis do MŠ: 9. 5. 2018 od 15 hodin

Hlavní prázdniny: 30. 6. - 31. 8. 2018

 

 

 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro rok 2017_2018.pdf

Informační schůzka před zápisem+zápis do 1. ročníku ZŠ.pdf

Termín podávání žádostí o přijetí do MŠ na školní rok 2017_2018.pdf

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_27.2.-3.3.2017.pdf

Rozhodnutí ředitele školy_organizační volno MŠ_na web_26.10.-27.10.2016.pdf

Den řemesel - 9. 11. 2016 Vimperk

Burza škol - informace o možnostech studia na středních školách - listopad

Úřad práce 12. 10. 2016 - informace o možnostech studia a volby budoucího povolání

Registrace školy v soutěži ASŠK s hymnou "Sportuj ve škole" - říjen - duben

Registrace školy v soutěži DOMESTOS PRO ŠKOLY - září - prosinec

Třídní schůzky SRPDŠ ZŠ: 10. 11. 2016; 16.30 - 18.00

Účast chlapců 2. stupně na soutěži v minifotbale

Účast žáků na NaturVision

Účast žáků na Světovém dnu první pomoci 12. 9. 2016

Opatření při výskytu vši dětské: viz metodický pokyn

metodicky-pokyn-k-reseni-pedikulozy_veš dětská.pdf

 

Zahájení školního roku: 1. 9. 2016 v 7.55 hodin

Výuka 1. 9. 2016 pro 2. - 9. ročník do 11.25 hodin

První ročník 1. 9. 2016 od 7.55 do 9.30 hodin

 • přivítání prvňáků v 7.55 před školou (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně)
 • úvodní informace třídní učitelky prvňáčkům a jejich zákonným zástupcům ve třídě prvního ročníku
 • informace o školním stravování pro zákonné zástupce - vedoucí školní jídelny ve třídě prvního ročníku
 • informace o provozu školní družiny + zápisové lístky - vychovatelky školní družiny v učebně výpočetní techniky

Všem dětem, žákům, jejich rodičům a všem zaměstnancům školy přeji šťastné vykročení do nového školního roku 2016/2017, dostatek energie, klidu, radosti a chuti do naší společné práce. Mgr. Petra Vaňková

 2016/2017

 

 

 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ _krajské kolo_2016.pdf

Oznámení o přerušení provozu mš v době hlavních prázdnin 2015_2016.pdf

Výše úplaty za předškolní vzdělávání_v době hlavních prázdnin_2015_2016.pdf

 

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2016_2017.pdf

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2016_ okresní kolo.pdf 

Když školy spolupracují....pdf 

Termín podávání žádostí o přijetí do MŠ na školní rok 2016_2017.pdf

 

28. březen 2016, Den učitelů

Vážené kolegyně a vážený kolego, děkuji vám všem za náročnou a zodpovědnou výchovnou a vzdělávací práci.
Práce učitele má radostné a těžké chvíle. Proto vám přeji, aby ty těžké pokud možno vymizely a usměvavých a radostných aby bylo co nejvíce. Petra Vaňková

Oznámení_o_přerušení_provozu_mš_březen 2016.pdf

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 

19. 1. 2016

+ informační schůzka pro rodiče + ukázková hodina

Organizační volno MŠ 21._22.12.2015.pdf

Organizační volno ZŠ 21. 12. - 22. 12. 2015

 Oznámení_o_přerušení_provozu_mš_říjen2015.pdf

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin

Na základě žádosti vedoucí učitelky MŠ o přerušení provozu mateřské školy v době podzimních prázdnin ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2015, kdy klesne počet dětí MŠ pod stanovený limit, oznamuji, že ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2015 bude provoz MŠ Šumavské Hoštice přerušen.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka Základní školy a mateřské školy

 

Naši žáci opět v celostátním finále DSMC :)

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2015_ CELOSTÁTNÍ FINÁLE.pdf

Tak to máme! Blahopřeju žákům a panu učiteli!.pdf 

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin.pdf  

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2015.pdf

Výsledky krajského kola DSMC.pdf

 

 Třídní schůzky SRPDŠ: 11. 6. 2015 od 17.00 hodin v ZŠ

 

Pasování předškoláků na školáky: 23. 6. 2015 od 15 hodin v MŠ

 

Přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2015/2016

Přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2015_2016_na vývěsku.pdf

 

Ředitelské volno    Rozhodnutí ředitele školy_na web_29.6. a 30.6.2015.pdf

 

 

Oznámení_o_přerušení_provozu_mš_duben_2015_Velikonoce.pdf

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ

seznam přijatých do 1. ročníku ZŠ.pdf

 

 

Omezení provozu školní družiny 19. 12. 2014: omezení provozu ŠD 19.12.2014.pdf

 

Třídní schůzky SRPDŠ: 12. 1. 2015 od 17 hodin

 

Zápis do 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice, pozvánka na informační schůzku a na ukázkovou hodinu

Informační schůzka před zápisem+ukázková hodina+zápis do 1. ročníku.pdf

 

 

Zápis o provedení voleb do Rady školy - 13.11.2014

Informace pro školy, rodiče ...

http://www.proskoly.cz/?f=f_217842&le=e_1

webový_článek_k_4.MZ.docx

Díky projektu
“Šance pro venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost, reg.č.: CZ.1.07/1.1.14/02.0054“
proběhly a probíhají na Základní škole a mateřské škole
Šumavské Hoštice

-          rekonstrukce školní dílny

-          vybavení školní dílny nářadím, stroji, nástroji

-          vybavení předmětů fyzika, člověk a svět práce, pracovní činnosti a výtvarná výchova učebními pomůckami a pracovním materiálem

-          besedy s lektory o kultuře, historii a přírodě v okolí obce 

-          hodiny s lektory pracovních činností (práce s papírem, práce se dřevem, práce s kovem)

-          hodiny s lektorem německého jazyka

-          den Žáci žákům“ – který symbolicky i prakticky naplnil motto projektu zručnost, zodpovědnost, zkušenost (27. 5.)

-          výstava prací žáků (12. 6.)

-          exkurze žáků (severní a střední Čechy)

-          exkurze žáků 1. stupně (centrum dřevařství Modrava 9. 6.)

-          exkurze žáků 2. stupně (grafitový důl Český Krumlov, technické zázemí Jihočeského divadla 23. 6. 2014)

Všechny aktivity měly velký úspěch.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v době hlavních prázdnin

Výše úplaty za předš.vzděl. v době hlavních prázdnin.pdf

Pasování předškoláků na školáky

Obrovská dřina, týdny příprav ... a je to doma!

Vítězství žáků Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice v celostátním finále DSMC

Blahopřeji vítězům a děkuji celému týmu za reprezentaci naší školy. Jste skvělí!

Za vynikající práci a za 1. místo v národním finále jsou žáci oceněni pochvalou ředitele školy a dárkovým poukazem.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2014_ CELOSTÁTNÍ FINÁLE.pdf

Mistři_ČR_ze_Šumavských_Hoštic.pdf

Mistři

 

Mistři

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ 2014

„BESIP – nebojte se silnice 2014“

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo dopravy – BESIP

Ve dnech 17. - 19. 6. 2014 se zúčastnila družstvo žáků Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice celostátního finále DSMC, které se konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Aby se žáci mohli tohoto finále zúčastnit, museli zvítězit v okresním a poté krajském kole této soutěže. Okresní kolo proběhlo v Prachaticích a krajské v Táboře. V obou kolech zvítězili naši žáci s velkým bodovým rozdílem. Mladší žáci postoupili do kola krajského, starší žáci postoupili z kola krajského do republikového finále.
Celostátního finále se účastní vítězové 14 krajských kol. Soutěž se skládá z pěti disciplín (jízda na kole na dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu, zásady první pomoci, jízda zručnosti a práce s mapou). Ve II. kategorii (ročníky 2000,1999,1998,1997) jsme vyhráli.
Základní školu a mateřskou školu Šumavské Hoštice, okres a Jihočeský kraj reprezentovali ve II. kategorii Eliška Fleischmannová, Tereza Fleischmannová, Pavel Fleischmann a Petr Fleischmann. Žáky na soutěž připravoval učitel Mgr. Petr Fleischmann.
Z účasti v celostátním finále mám velkou radost! Blahopřeji žákům i jejich panu učiteli, Mgr. Petru Fleischmannovi. Děkuji všem zúčastněným za reprezentaci naší školy a za reprezentaci obce Šumavské Hoštice a Jihočeského kraje.

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

webový_článek_k_3.MZ.pdf

Díky projektu “Šance pro venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost, reg.č.: CZ.1.07/1.1.14/02.0054“ proběhly a probíhají na Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice

 • rekonstrukce školní dílny

 • vybavení školní dílny nářadím, stroji, nástroji

 • vybavení předmětů fyzika, člověk a svět práce, pracovní činnosti a výtvarná výchova učebními pomůckami a pracovním materiálem

 • besedy s lektory o kultuře, historii a přírodě v okolí obce 

 • hodiny s lektory pracovních činností (práce s papírem, práce se dřevem, práce s kovem)

 • hodiny s lektorem německého jazyka

 • den Žáci žákům“ – který symbolicky i prakticky naplnil motto projektu zručnost, zodpovědnost, zkušenost (27. 5.)

 • výstava prací žáků (12. 6.)

 • exkurze žáků (severní a střední Čechy; centrum dřevařství Modrava)

Všechny aktivity měly velký úspěch.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu.docx

Pozvánka na výstavu prací žáků Základní školy v Šumavských Hošticích

V rámci projektu „Šance pro venkovské školy II - zručnost, zodpovědnost, zkušenost“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0054

Kde?  Budova školy 1. patro

Kdy?   12. června od 15 do 19 hodin

                        

 Třídní schůzky SRPDŠ

12. 6. 2014

od 17 hodin

 

Organizační volno a změny v provozu Základní školy a mateřské školy

Rozhodnutí ředitele školy_na web_16.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_12.6.2014.pdf

Rozhodnutí_ředitele_školy_2.7. 2014.pdf

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v.pdf

 

Seznam přijatých k dětí  předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2014_15.pdf

Seznam přijatých_nepřijatých do mš podle počtu bodů_na vývěsku.pdf

Seznam přijatých dětí do MŠ 2014_15.pdf

 

Zápis do mateřské školy

Termín zápisu do MŠ.pdf

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ_OBEC.pdf

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ_2014.pdf

 

Výběrové řízení na pozici školník/topič

Výběrové řízení_školník,topič.pdf

 

webový_článek_k_2.MZ.doc

 

Díky projektu Šance pro venkovské školy II – zručnost, zodpovědnost, zkušenost

reg.č.: CZ.1.07/1.1.14/02.0054“ probíhají na školách vzdělávací kroužky.

 

Kroužek pracovních činnosti probíhá u těchto partnerů:

Základní škola a Mateřská škola Borová Lada

Základní škola a Mateřská škola Malenice

Základní škola a mateřská škola Vacov

Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

Vzdělávací kroužek němčiny probíhá v Základní škole a Mateřské škole v Borové Ladě

Vzdělávací kroužek angličtiny probíhá: v Základní škole a Mateřské škole v Borové Ladě a v Základní škole profesora Josefa Brože ve Vlachovo Březí.

10. a 24.1.2014 proběhl kurz keramiky pro učitele v Základní a Mateřské škole v Malenicích pod vedením paní Jitky Martanové, zúčastněné paní učitelky získaly za absolvování kurzu účastnický list.

14. a 21.1.2014 díky lektoru pracovních činností si děti ze Základní školy a Mateřské školy vyzkoušely výrobu mýdel a svíček. Tato výuka měla u dětí velký úspěch.

18.2.2014 měli žáci ze Základní školy profesora Josefa Brože besedu o Nepálu.

28.2.2014 proběhne v Základní škole a mateřské škole ve Vacově beseda s cestovatelem Liborem Staňkem.

Stavební úpravy školních dílen začaly v únoru na školách: Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice, Základní škola a mateřská škola Vacov, Základní škola a Mateřská škola Malenice. Pro všechny naše partnery byli vybráni dodavatelé na výukové pomůcky – nářadí do školních dílen.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání
v Základní škole a mateřské škole Šumavské Hoštice

seznam přijatých žáků.pdf

Ředitelka školy rozhodla na základě splněných požadavků při Zápisu do 1. třídy
o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole
Šumavské Hoštice pro školní rok 2013/2014 takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

01

Přijat/a

02

Přijat/a

03

Přijat/a

04

Přijat/a

05

Přijat/a

06

Přijat/a

07

Přijat/a

08

Přijat/a

09

Přijat/a

10

Přijat/a

11

Přijat/a

12

Přijat/a

13

Přijat/a

14

Přijat/a

15

Přijat/a

16

Přijat/a

17

Přijat/a

 

Dne 24. 1. 2014

Podpis ředitelky školy    

Mgr. Petra Vaňková                                                                   Kulaté razítko

 

Třídní schůzky SRPDŠ

16.1.2014 od 17.00 hodin

Srdečně zveme zákonné zástupce žáků. Mgr. Petra Vaňková

 

Změna termínu
ukázkové hodiny pro budoucí prvňáky a jejich rodiče

22.1.2014 od 8.45 hodin

Mgr. Petra Vaňková

 

Pozvánka pro zákonné zástupce budoucích prvňáků na informační schůzku před zápisem do 1. třídy

 

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice zve.pdf

 

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

 srdečně zve

 

 1. budoucí prvňáky a jejich rodiče na ukázkovou hodinu

 2. zákonné zástupce budoucích prvňáků na informační schůzku před zápisem do 1. třídy

Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky a pro jejich rodiče

15. 1. 2014 od 8.45 do 9.30: přízemí, učebna 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Informační schůzka před zápisem pro rodiče/zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku

15. 1. 2014 v 15.30: přízemí, učebna 1. ročníku Základní školy a mateřské školy Šumavské Hoštice

Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

Připravujeme

Informační schůzku před zápisem (pro rodiče/zákonné zástupce budoucích žáků 1. ročníku)

Termín bude upřesněn

Ukázkovou hodinu pro budoucí prvňáčky a pro jejich rodiče

Termín bude upřesněn

 Mgr. Petra Vaňková, ředitelka školy

 

Zápis do 1. třídy

pro školní rok 2014/2015

Zápis do 1.ročníku 2014_15.pdf 

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
dne 23. ledna 2014 

Místo a doba zápisu v souladu s § 36 odst. 4:
Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice od 14.00 v přízemí v učebně 1. třídy

 

Pro rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu ve stanoveném termínu, bude po dohodě s ředitelkou školy stanoven dodatečný - individuální termín zápisu

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

4. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději do konce března kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 5 školského zákona). Záleží na dohodě mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel informován o těchto dětech pro účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle § 178 odst. 6 školského zákona.

5. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a dětského nebo odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží alespoň jedno doporučení k odkladu.

 6. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i  občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (Hlava IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza,  (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).

7. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015  - shrnutí

Termín a místo zápisu

23. ledna 2014

Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice od 14 hodin v přízemí v učebně1. třídy

Věk dítěte a zápis do ZŠ

Povinně děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku. Dobrovolně děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko-psychologická poradna) o způsobilosti nástupu dítěte do školy. Dobrovolně nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti až v období leden - červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP a dětského lékaře, ale i doporučením odborného lékaře. Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky. Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tento paragraf říká, že odklad uděluje dítěti na základě písemné žádosti rodičů a doloženým doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a dětského nebo odborného lékaře, ředitel základní školy. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku. O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu.

Jak žádat o odklad školní docházky

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy, je vždy velmi vhodné předem navštívit místní pedagogicko-psychologickou poradnu (PPP), kde je doporučeno nejvhodnější řešení. Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy. Samotná žádost o odklad musí být vždy doložena posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a dětského nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odkládat nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Spádové obce a jejich osady

Šumavské Hoštice, Lažiště, Buk, Kosmo, Žárovná, Záblatí, Kratušín, Vojslavice …
 
Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz zákonných zástupců pro doložení trvalého bydliště

 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)

 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)

 • doporučení PPP a dětského lékaře, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

  Co vaše dítě u zápisu čeká? K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednodu